site map Mapa serwisu  contact Kontakt 
 
E-mail:  
Hasło:  
 
oprogramowanie dla firmrejestracja programy dla firmzapomniałem hasła oprogramowanie dla firm aktywacja konta
 


Najnowsze zmiany w programie LeftHand CRM

23.02.2010 (1.7.3-150)
 • dodano w module tłumaczeń możliwość definiowania w tekście polskim informacji o otaczających spacjach do tłumaczenia za pomocą znacznika <_/>
 • dodano do wizzarda (konfiguratora) definicji opcję konfiguracji wydruków w formacie PDF
 • dodano mechanizm inteligentnego sprawdzania poprawności formatu adresu email i adresu pocztowego w module kontrahentów i reprezentantów
 • dodano w mechanizmie eksportu do csv zabezpieczenia dotyczące ciągów znaków zawierających znaki niedrukowalne (tabulator, nowa linia itp.)
 • dodano aktualny wzorzec testowej bazy demo
 • dodano mechanizm automatycznego generowania tłumaczeń nieistniejących szablonów wydruku dokumentów podczas wydruku w języku obcym przy zdefiniowanym słowniku tłumaczeń.
 • poprawiono dla filtra wyszukiwania po przedziale dat opcję "Poprzedni miesiąc"
 • poprawiono wykrywanie rodzaju kodowania podczas wysyłania efaktur z załącznikami binarnymi na systemie Windows

06.11.2009 (1.7.1-200)

 • dodano mechanizm wyszukiwania po pozycjach np. w module kontrahentów wyszukiwani po adresach, e-mailach itp.
 • dodano mechanizm ukrywania filtrów wyszukiwania
 • poprawiono obsługę lewego panelu szybkich akcji gdy otwarte były dwa moduły lub więcej i zamknięty został ten leżący obok głównej zakładki programu (panel z ikonami był czyszczony)
 • poprawiono usuwanie notatek w kontrahentach tylko przez siebie i administratora
 • poprawiono generowanie raportów dla kontrahentów, kontaktów i reprezentantów (CRM) gdy raport jest uaktywniany z wcześniej zapisanej listy podręcznej
 • dodano możliwość ustawiania w ustawieniach globalnych kontrahentów domyślnego województwa w adresie
 • dodano w zaawansowanym mechanizmie wyszukiwania kontrahentów możliwość wyszukiwania po województwie

10.07.2009 (1.7.0-700)
 • dodano wizzard startowy pomagający w szybkiej konfiguracji i definicji parametrów programu
 • dodano możliwość wybory ze zbiory domyślnych ustawień przedziału dat dla filtra po datach (klikając na napis "Od:" i "Do:")
 • dodano zapisywanie powiązań typów załączników wiadomości mailowych z programami na stałe - pamiętane również po zamknięciu programu
 • uporządkowano pasek szybkich operacji w lewej części okna programu
 • dodano wyświetlanie szczegółów przypomnień o kontaktach i możliwość przejścia do konkretnego kontaktu po kliknięciu na jego link
 • dodano obsługę uprawnień do danych na poziomie rekordu dla grup użytkowników - ról
 • poprawiono odczyt i wyświetlanie w dedykowanym programie załączników do poczty elektronicznej na Windowsie
 • dodano możliwość edycji i usuwania kontaktów z poziomu kalendarza kontaktów
 • poprawiono rozpakowywanie pluginu do wydruku pdf gdy przed całkowitym rozpakowanie zamknięto okno ustawień globalnych
 • poprawiono przywracanie kopii zapasowej bazy danych  na Windows gdy katalog z danymi znajdował się poza partycją C
 • poprawiono zapisywanie danych gdy wielu użytkowników edytowałoby ten sam element, np. kontakt.

13.02.2009 (1.6.6)
 • wprowadzono w module kontrahentów opcję pozwalającą na zapisanie kontrahenta bez wprowadzonego numeru REGON, PESEL i NIP
 • dodano aktualny szablon nowej bazy danych z zawartymi wymaganymi update'ami - szybsze tworzenie nowej bazy danych firmy.
 • poprawiono zapisywanie notatek w danych kontrahenta - problem z usuwaniem znaków Enter w tekście.

26.11.2008 (wersja 1.6.2)
 • Poprawiono obsługę elementu graficznego z różdźką do wyboru parametrów-zatwierdzanie zmian klawiszem 'Enter'
 • Poprawiono możliwość edycji wszystkich kontaktów przez użytkownika 'admin'
 • Poprawiono zapisywanie i odczytywanie załączników mailowych w wersji binarnej, w poczcie elektronicznej
 • Poprawiono zapisywanie w mailu informacji o obecności załączników i filtrowanie wiadomości po tym parametrze
 • Poprawiono dodawanie konta bankowego w danych firmy-dodając nowe konto pojawia się okno edycyjna a nie jedynie nowa pusta linia w tabeli
09.08.2008 (wersja 1.6.1 build 4.9.1)
a) Nowe funkcjonalności
 • dodano możliwość przyporządkowywania uprawnień do danych dla danego użytkownika na poziomie pojedynczego rekordu z uwzględnieniem możliwości edycji i przeglądania wyłączeni swoich rekordów
 • rozszerzono moduł pozwalający na zmianę uprawnień i właściciela poszczególnych rekordów danych (możliwość blokowania przeglądania i edycji na poziomie poszczególnego rekordu) dla wszystkich funkcjonalności
 • dodano możliwość drukowania danych z okien przeglądania w formacie PDF (podczas eksportu do CSV)
 • dodano możliwość wyboru konkretnych kolumn eksportowanych do CSV z okien przeglądania danych

b) Poprawki i optymalizacje
 • dodano zabezpieczenie kasowania reprezentanta przy istniejących dla niego kontaktach
 • poprawiono wyświetlanie szczegółów adresowych (miasto) na oknie listy kontrahentów
 • poprawiono ustawianie zaznaczenia w tabelkach z pozycjami na pozycji następnej tuż po skasowaniu wybranej pozycji
 • poprawiono wysyłanie wiadomości email podpisanych niekwalifikowanym podpisem elektronicznym PEM


07-11-2007
 • dodano moduł kalendarzowego zarządzania kontaktami
 • zmieniono i zoptymalizowano mechanizm zmiany i zapisywania statusów kamapanii marketingowych w CRM
 • dodano automatyczne generowanie podsumowania danych eksportowanych i drukowanych (CSV) z okna przeglądania pozycji
 • dodano możliwość zmiany formatu daty wyświetlanej w tabelach z listami pozycji (YYYY:MM:DD lub lokalne ustawienia)
 • poprawiono eksport do CSV z okien przeglądania i raportów znakowych (zabezpieczenie znaku ")
 • dodano generowanie csv, xml w różnych kodowaniach


07-11-2007
 • zastosowano bardziej zoptymalizowany i przystosowany do instalacji na systemie Microsoft Vista serwer bazodanowy Firebird 1.5.4 (należy podczas instalacji Firebirda odznaczyć opcję "Install Controll Panel" !!!)
 • zastosowano nową wersję programu do tworzenia wersji instalacyjnych (wsparcie dla systemu Microsoft Vista)
 • dodano "wizzard" wspomagający konfigurowanie dostępu do bazy danych przy instalacji programu na systemie Windows
 • dodano mechanizm semaforowania operacji zapisywania i modyfikacji w celu uniknięcia nadawania podwójnych numeracji w przypadku wystawiania dokumentów przez wiele osób w tym samym czasie
 • zautomatyzowano proces rejestrowania użytkownika programu i bazy danych firmy
 • ujednolicono nazwę pliku z generowanym logiem - "ledger.log", znajdującym się obecnie w katalogu ustawionym jako tymczasowy w ustawieniach globalnych
 • przeniesiono funkcję tworzenia kopii zapasowej bazy danych firmy na okno logowania po kliknięciu przycisku "Panel administracyjny"
  • a) Ułatwienia w obsłudze interfejsu użytkownika
  • dodano wyszukiwanie kontrahentów np. w module kontaktów po nazwie, nipie i identyfikatorze systemowym
  • dodano do filtrów po ciągach znaków opcje znajdowania ciągów nie zawierających danej frazy (przeczenie)
  • dodano możliwość dostępu do pozycji menu poprzez szybki skrót ALT + litera podkreślania w nazwie pozycji menu
  • dodano możliwość szybkiego dostępu do głównych zakładek modułów poprzez kombinację klawiszy CTRL + ` (tylda)
  • dodano nową wersję kalendarza podczas wyboru daty (F6)
  • opcję zaawansowanego kalkulatora podczas wprowadzania wartości kwotowych (F5)
  • dodano możliwość niesekwencyjnego przechodzenia do wybranego elementu graficznego na oknach edycji i przeglądania (ALT+`) (Alt+tylda)
  • poprawiono obsługę wszystkich formatek z klawiatury  - przechodzenie między pozycjami formatek jest teraz bardziej intuicyjne (tabulowanie (TAB) i tabulowanie wsteczne (SHIFT+TAB))
  • dodano podręczny pulpit ikon funkcyjnych uruchamiany skrótem klawiszowym ALT+1 na oknie przeglądania lub edycji (zmiana położenia klawiszem F6)
  • zoptymalizowano filtry wyszukiwania - gdy nie wprowadzone jest żadne kryterium wyszukiwania, to filtr pomijany jest w tworzeniu zapytania co przyspiesza jego pracę
  • poprawiono mechanizm czyszczenia zawartości filtrów
  • dodano możliwość zdefiniowania domyślnego reprezentanta dla kontrahenta
  • dodano obsługę wyboru modułu z drzewka ikon oraz z pulpitu podręcznego za pomocą klawisza Enter
  • wprowadzono automatyczny mechanizm upgrade'u programów (efektywne działania od przyszłej wersji)
  • dodano poprawne analizowanie ilości miejsc po przecinku wyświetlanych danych na oknie przeglądania
   b) Rozbudowa funkcjonalności
  • dodano moduł  generowania korespondencji seryjnej i naklejek adresowych z okna kontrahentów i  kampanii
  • dodano obsługę protokołu SSL do obsługi poczty elektronicznej
  • dodano uwierzytelnianie i możliwość korzystania z serwerów pocztowych wymagających połączeń po protokole SSL
  • dodano moduł definiowania domyślnych opisów i notatek. Można je wprowadzać na oknach edycji w polach do wprowadzania tekstu kombinacją klawiszy ALT+F6
  • dodano mechanizm walidacji numerów kont bankowych (IBAN i NRB) w danych firmy i danych kontrahentów
  • dodano możliwość zmiany danych firmy wynikającej np. z faktu przeprowadzki - historia danych firmy.
  • dodano możliwość wprowadzania informacji o województwie w danych adresowych kontrahentów
  • dodano dla modułów CRM'owych możliwość blokowania wyświetlania i edycji rekordów wyłącznie przez właściciela
  • dodano moduł w CRM umożliwiający zmianę właściciela rekordów (zapisów)
  • dodano moduł umożliwiający analizę logowań i wylogowań użytkowników do/z programu
  • dodano mechanizm rejestracji osoby ostatnio modyfikującej rekord  i czasu modyfikacji
  • poprawiono wyświetlanie informacji o ilości maili użytkownika w kliencie w wbudowanym pocztowych
  • dodano w module definiowania ról użytkowników możliwość przenoszenia uprawnień za pomocą przycisku Enter


04-04-2007
 • poprawiono sortowanie pozycji po datach (upper(data))
 • poprawiono pojawianie się i ukrywanie przycisku zamykania zakładek
 • poprawiono wykrywanie nieprawidłowej konfiguracji dostępu do pliku
  bazoda
  nowego firmy (od nowych wersji ścieżka do pliku i adres IP są
  zapisywane oddzielnie).
 • poprawiono zapisywanie kryteriów złożonego wyszukiwania kontrahentów
  zawierających w nazwie zastrzeżony ciąg znaków %l lub %L.
 • poprawiono sortowanie po kolumnach z datami dla systemów operacyjnych
  serii Windows - pominięto rzutowanie dat na ciągi znaków
 • dodano w module kontrahentów możliwość ukrywanie szczegółów na oknie
  przeglądania (parametr w ustawieniach globalnych)
 • wprowadzono mechanizm sprawdzania jednoznaczności adresu domyślnego w
  kontrahentach
 • dodano do deinstalatora programów wykrywanie i deinstalację serwera
  bazodanowego Firebird
 • zoptymalizowano szybkość działania kampanii
 • dodano mechanizm sprawdzania unikalności kontrahentów podczas scalania
  kampanii
 • dodano do panelu sql możliwość wykonywania zapytań ze średnikiem i bez
 • dodano mechanizm autokorekty ścieżki do ustawień bazy danych
  (database.dat)  w przypadku instalacji nowych wersji programów.
 • poprawiono zabezpieczanie hasłem dostępu do panelu administracyjnego
 • poprawiono instalowanie serwera Firebird 1.5.3 na nowych dystrybucjach
  Linuxa (polecenie useradd w nowej wersji przyjmuje parametr "-m" zamiast
  "-M")
 • zoptymalizowano sposób wprowadzania danych kontrahentów - symbol jest
  domyślnie wypełniany na podstawie nazwy
 • poprawiono pozycjonowanie kursora po skasowaniu firmy z kampanii
  (kursor ustawia się za ostatnim wierszy zaznaczonym do skasowania)
 • poprawiono obsługę kampanii - poprawiono pracę wielu osób jednocześnie
  na tej samej kampanii
 • dodano moduł książki adresowej do poczty elektronicznej
 • dodano w kliencie pocztowym możliwość filtrowania wiadomości
 • dodano w kliencie pocztowym możliwość tworzenia wiadomości w różnych
  kodowaniach.
 • dodano możliwość przyznawania i dobierania roli do ikony eksportu do
  arkusza kalkulacyjnego (CVS) na oknach przeglądania

30-01-2007
 • przeprowadzono testy i zastosowano nową wersję serwera bazodanowego Firebird 1.5.3. Zalecana jest wcześniejsza deinstalacja starszych wersji serwer bazodanowego Firebird.
 • dodano mechanizm automatyzujący konfigurację ustawień przeglądarki www, wykorzystywanej do generowania większości raportów i zestawień
 • dodano wstępny mechanizm automatyczne upgrade'u programów LeftHand (pierwszy raz będzie aktywny po pojawieniu się kolejnych wersji programów lub po dodaniu newsa, porady)
 • dodano mechanizm szybszej komunikacji z użytkownikami poprzez system newsów i porad dostępnych przy starcie programów
 • dodano mechanizm wsparcia technicznego online (chat z konsultantami LeftHand poprzez stronę internetową, w menu "System").
 • dodano mechanizm bezpieczeństwa - możliwość samodzielnego wygenerowania nowego pliku "database.dat" z ustawieniami dostępu do baz danych (w Ustawieniach na oknie logowania)
 • poprawiono tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych uniezależniając mechanizm od wielkości wielkości liter w nazwie pliku backup'u
 • dodano w Panelu Administracyjnym panelu sql
 • dodano obsługę wybierania pozycji z list dla elementów wybory z "różdżką" za pomocą klawisza F11 (np. kontrahentów, schematów dekretacji, itp.)
 • dodano obsługę za pomocą klawiatury zakładek okien przeglądania ( CTRL+ALT i [ lub ] ) oraz zakładek okien edycji i ustawień ( CTRL+SHIFT i [ lub ] ). W niektórych przypadkach zamiast klawiszy "[" i " ]" można stosować klawisze strzałek w lewo i prawo.
 • zoptymalizowano wyświetlanie szczegółów w module kontrahentów
 • dodano możliwość scalania kontrahentów gdy nie zdefiniowano dla nich kont księgowych
 • dodano w możliwość jednoczesnej pracy wielu osób na tej samej kampanii
 • dodano w Panelu Administracyjnym przy ręcznym dodawaniu lub edycji wpisu z linkiem do bazy danych firmy przycisk wyboru pliku z bazą
 • dodano zabezpieczenie przed importem niepoprawnego pliku *.gdb z bazą danych (np. pliku lh.gdb)
 • dodano deinstalator do programów
 • wprowadzono mechanizm katalogu tymczasowego i mechanizm jego czyszczenia - każdy użytkownik będzie przechowywał swoje pliki tymczasowe w swoim katalogu, lub wszyscy w jednym ustawionym arbitralnie
 • dodano możliwość podglądu wszystkich plików w katalogu z backup'mi podczas ich odtwarzania
 • dodano obsługę aliasów do baz danych (przy tworzeniu i importowaniu baz)
 • zwiększono poziom zabezpieczeń operacji na koncie administratora
 • dodano sprawdzanie poprawności i korygowanie ustawionej daty systemowej gdy program nie został wyłączony na noc
 • przeniesiono ustawianie katalogu do backap'ów baz danych na okno Panelu Administracyjnego
 • dodano blokadę tworzenia nowego elementu po naciśnięciu ikony "Edytuj" i nie wybraniu żadnej pozycji z listy.
 • dodano na oknie informacji o programie (Pomoc->O programie) informacje o zalogowanym użytkowniku, datę systemową, symbol używanej firmy 
 • poprawiono również wiele innych drobnych usterek zgłoszonych przez użytkowników. Za nieuwzględnione w najnowszej wersji zgłoszone usterki przepraszamy. Zostaną one poprawione najszybciej jak będzie to możliwe

Copyright © 2018 LH Software Sp. z o.o. Sp. k. Wszelkie prawa zastrzeżone.