site map Mapa serwisu  contact Kontakt 
 
E-mail:  
Hasło:  
 
oprogramowanie dla firmrejestracja programy dla firmzapomniałem hasła oprogramowanie dla firm aktywacja konta
 
Pobierz program

Terminy szkolen
 
Najnowsze zmiany w programie LeftHand Pełna Księgowość


07.09.2018 (5.4.50-5970)

 • zaktualizowano wzorce e-Deklaracji VAT-7(18) i VAT-7K(12) z początku września 2018
 • dodano w imporcie WB automatyczne wiązanie po kategoriach dokumentów; daje to możliwość rozpoznawania innych niż systemowe typów dokumentów
 • dodano do kalkulacji umów oraz do generatora PIT-11, PIT-4R rozpoznawanie wynagrodzenia członka zarządu z tytułu mianowania
 • dodano obsługę deklaracji i e-Deklaracji VAT-8(9)
 • dodano obsługę deklaracji i e-Deklaracji VAT-9M(8)
 • dodano do wydruku faktury, wydruku seryjnego, e-Faktury i e-Faktury seryjnej opcję wyłączania sekcji Oryginał/Kopia
 • dodano funkcję importowania zewnętrznych plików JPK z możliwością ich elektronicznego wysłania
 • dodano analizę własnych rejestrów Vat na nowych deklaracji VAT-7(18) i VAT-7K(12)
 • dostosowano wzorcowe plany kont i schematy księgowe wynagrodzeń do zbiorczego ZUS i PIT-4
 • do wydruku korekt dodano zamianę oznaczenia NP na oo dla sprzedaży z odwrotnym obciążeniem
 • dodano zabezpieczenie podczas generowania JPK i e-Deklaracji aby data od nie mogla być późniejsza niż data do
 • dodano w sekcji pieczątki raportu kasowego dane firmowe
 • dodano obsługę importu WB Raiffeisen w CSV
 • poprawiono import IDEA Bank - problem z cudzysłowami w opisie przelewu
 • poprawiono w notach odsetkowych podsumowanie informacyjne "do zapłaty",  np. dla 100,20 wyświetlane było 100.2


17.07.2018 (5.4.10-5946)


 • dodano obsługę deklaracji VAT-7(18) i vat-7K(12) oraz ich e-Deklaracji do zmian 01.07.2018 VAT Split Payment
 • w przelewach zbiorczych elixir-0 dodano opcję split VAT payment oraz generowanie przelewów wg daty płatności dokumentu jeżeli jest późniejsza niż data bazowa przelewu
 • dodano funkcję kopiuj w umowach o dzieło i zlecenie
 • dodano wzorce seryjnego wydruku rachunków bez Vat
 • dodano dla JPK_VAT sprawdzanie czy na dokumencie jest rejestr Vat nieużyty we wzorach deklaracji Vat
 • dodano w zamówieniach do wydruku w pliku xml sposób płatności i liczbę dni płatności
 • dodano opcjonalne drukowanie notatek kontrahenta na faktury
 • dodano opcje ręcznej zmiany numeru kp i kw
 • dodano opcje pobierania wszystkich rodzajów dokumentów kosztowych na notę korygującą z poziomu Rejestracji dokumentów
 • zabezpieczenie przed zamknięciem programu gdy uruchomiony jest plugin JPK
 • dodano do funkcji czyść semafor czyszczenie linku do uchwytu pluginu JPK po niepoprawnym zamknięciu programu
 • dodano opcjonalne włączanie usuwania znaków i spacji z numer Nip kontrahenta
 • dodano do importu dokumentów z JPK_VAT konwerter z formatu tns: na wersje podstawowa
 • dodano do funkcji sprawdzania sald jeżeli wszystkie dokumenty są zatwierdzone i nie ma zaksięgowanych opcję czyszczenia sald na 0.00 i ich weryfikację pełną
 • dodano do importu dokumentów sprawdzanie czy kontrahent ma Nip - wpisywanie słowa BRAK w zamian za pusty Nip
 • zgrupowano ikony okna przeglądania umowy do poziomu listy operacji
 • poprawiono naliczanie KUP 50% autorskie na 2018 rok do 100% skali podatkowej
 • poprawiono na FB 2.0 księgowanie amortyzacji za pomocą schematu księgowego a nie obu kont
 • poprawiono generowanie raportu o stanach magazynowych - zbiorczy na FB 2.0
 • poprawiono dla faktur korekt zakupów aktualizacje salda po zmianie płatności w Rejestracji dokumentów i na oknie przeterminowanych płatności
 • podczas generowania VAT-7K (kwartalne) wyłączono automatyczne JPK_VAT


22.05.2018 (5.3.90-5909)


 • dodana parametryzowaną obsługę zabezpieczeń danych osobowych zgodne z RODO 2018 (hasła w MD5)
 • dodano kodowanie hasła do panelu administracyjnego
 • dodano opcje rejestracje zgody na przetwarzanie danych osobowych wg RODO i od do
 • dodano funkcje importu dokumentów z pliku JPK_VAT
 • dodano zautomatyzowana obsługę stawki 15 procent jako opcjonalna w deklaracji CIT -2 i CIT-8(25)
 • dodano do wydruku umów możliwość wprowadzenia daty wydruku do wykorzystania jako znacznik na wzorcu
 • dodano import WB z BZWBK e-Wyciąg w formacie MT940 rozszerzony
 • dodano nową wersję formatu MT940 dla Alior Bank 2018
 • dodano funkcje seryjnego wydruku rachunków bez VAT wg: dat, użytkownika, kontrahenta,  na podstawie wyszukany pozycji z okna FW po filtrach
 • dodano w fakturach VAT sprzedaży opcje podpowiedzi waluty na podstawie domyslnego cennika towarowego
 • dodano do generatora JPK_FA sprawdzanie domyślnych adresów i ich braków dla kontrahentów
 • dodano w danych firmy ustawianie stawki podatku CIT
 • dodano w trakcie generowania jpk_vat sprawdzanie czy kontrahent nie ma 2 lub więcej domyślnych adresów
 • dodano do wydruku pozycji kasowych po zakresie dat eksport kolumny numer rkas, wb do xml-a
 • zabezpieczono moduł faktury zakupowej przed przypadkiem dodawania towaru do zamkniętego wcześniej okna edycji FVZ
 • dodano opcje faktury zbiorczej do zamówienia od kupującego przez www oraz widok faktury do zamówienia www
 • dodano funkcje usuwająca wszystkie znaki z wyjątkiem znaków alfanumerycznych i cyfr z numeru NIP kontrahenta
 • dodano w modelu zamówienie->fvs zmianę kolumny "Wydano Towary" na "Tak" po wystawienia faktur do pozycji zamówienia
 • dodano do wydruków pz, mm, wz opcjonalnie wykorzystanie 3 grup towarowych np. jako określenie lokalizacji towaru na magazynie
 • dodano do importowanych dokumentu aktualizację pola Saldo dokumentu gdy występuje tylko pole "Inne" a "Brutto" = 0.00
 • dodano w towarach opcje ukrywania okna szczegółów: cenniki, stany magazynowe, ruchy
 • dodano do importu dokumentów z csv analizę braku miejscowości/miasta
 • dodano do eksportu jpk_vat do csv konwersje znaku " na '
 • ustawiono nową domyślna kwotę stawki ubezpieczenia wypadkowego na oknie Wizzarda
 • dodano obsługę na wb/rkas kursu z dokładnością do 6 miejsc po przecinku dla np. Jenów
 • dla faktur zaliczkowych dodano zabezpieczenie ze gdy wystawiamy zaliczke z pokazaniem ceny brutto i brutto zaliczki to dla każdej pozycji zaliczki konieczne musi być podane brutto zaliczki
 • poprawiono kopiowanie faktur - zerowanie daty wydruku/wysłania emailem
 • poprawiono generowanie JPK_FA dla faktur vat korkta pole 13_1 14_1 i pole 6
 • poprawka w imporcie dok z jpk_vat: dla pol 11, 12, 13, 14 pobieranie kwot z ostatniego poziomu 'w tym'
 • poprawiono wzorce wiązania pozycji wyciągu bankowego importowanego dla opcji jedynie po numerze konta bankowego
 • poprawiono księgowanie amortyzacji na FB 2.0 dla 4 i 5
 • poprawiono w kolumnowych raporcie VAT przypadek gdy 1 rejestr jest wielokrotnie użyty na dokumencie
 • poprawiono w raportach do paragonów pobieranie daty do: raport 7,8,9
 • poprawiono podczas wystawiania faktury sprzedażowej do zaliczkowej ze skorygowaną ilością na pozycji dodatkową analizę ostatecznej ilości pozycji w kontekście WZ

13.03.2018 (5.3.50-5852)

 • dodano obsługę deklaracji i e-Deklaracji PIT-36L(14), PIT-B(15) i PIT/BR(2) za rok 2017
 • dodano obsługę deklaracji i e-Deklaracji PIT-36(25), PIT/B(15), BIT/BR(2), PIT/O(22) za 2017 rok
 • poprawiono generowanie RZiS dla NGO z DG z załącznika nr 6 do Ust. o Rach.
 • przyspieszono odblokowywanie dokumentów na większych bazach danych
 • dodano usuwanie spacji i kresek z Nipów kontrahentów dla pozycji JPK_VAT
 • dodano nową klasyfikacje środków trwałych 2018
 • dodano nowe wzorce wydruku faktur RR
 • dodano w ustawieniach globalnych Planu kont wyłączanie/włączanie analizy kręgu kosztów 4, 5, 490, 640
 • generowanie korekty JPK_VAT - dodano sprawdzanie czy poprzedni plik JPK_VAT ma już status kod 200 aby nadać kolejny numer
 • zmodyfikowane zachowanie w umowach składnika wynagrodzenie niepieniężne - wchodzi do brutto, niewypłacany, wchodzi do PIT-11
 • poprawiono generowanie korekt JPK_VAT dla roku 2017 - zawsze aktualny nowy wzorzec
 • poprawiono w seryjnej e-Fakturze domyślne ustawianie wydruku w PDF z odświeżeniem listy szablonów
 • poprawiono generowanie pliku JPK_VAT dla faktur sprzedażowy i kosztowych z zaznaczona opcją Metoda Kasowa - dodawanie pozycji analitycznie a nie syntetycznie


06.02.2018 (5.3.30-5827)


 • dodano obsługę nowej zmiany wersji JPK_VAT(3) typ szczegółowy 1-1
 • dodano w Rejestracji dokumentów FK mechanizm weryfikacji czy gdy występuje dekretacja, 4, 5, 490 to sumy kont 4=5 i sumy kont 4=5=490
 • dodano w module Faktur VAT podczas wydruku możliwość domyślnego zapamiętania ustawiania wydruku w PDF
 • dodano automatyczne roczne ustawianie zakresu dat dla deklaracji PIT-28 z załącznikami
 • dodano aktualną obsługę importu WB z IDEA Bank w formacie CSV 2018
 • dodano w module analizy marży magazynowej opcje grupowania po kodzie i po nazwie towaru
 • poprawiono w sprzedaży seryjnej przypadek gdy wzorzec utworzony został przed zmiana danych firmy (pobieranie rachunku bankowego)
 • poprawiono odblokowywanie okresu księgowego - sprawdzanie czy jest on wcześniej zamknięty
 • poprawka PIT-28(20) dla przypadku gdy wysyłana jest zerowa e-Deklaracja
 • poprawiono w PIT-28(20) korekta możliwość załączania załącznika ORD-ZU(3)


18.01.2018 (5.3.00-5812)


 • dodano obsługę JPK_VAT(3) od 01.01.2018.
 • dodano wzorce deklaracji i e-Deklaracji CIT-8(25), CIT-8/O(12), CIT-BR(3)
 • dodano wzorce deklaracji i e-Deklaracje dla PIT-28(20), PIT-28A(17), PIT-28B(14) i PIT-28/O(22) za rok 2017
 • dodano domyślne schematy kosztowe i przychodowe dla kontrahenta (FK)
 • dodano obsługę wzorców sprawozdań finansowych z zal. nr 6 do ustawy o rachunkowości dla związków zawodowych, ngo bez działalności gospodarczej i ngo z działalnością gospodarczą za rok 2017 i późniejsze
 • dodano funkcje pobierania kwoty odliczającej stratę w danym roku dla wspólnika/podatnika. Dla CIT-2 użyć funkcji poprz_pole()
 • dodano wzorce odliczenia straty miesięcznej w roku dla wzorów PIT-5, PIT-5L, CIT-2
 • dodano obsługę nowego rejestru Vat w deklaracjach JPK i dokumentach: dla kupującego, zakup towarów gdy podatnikiem jest odbiorca ale sprzedawca to firma bez siedziby w PL
 • dodano w drukach przelewów opcję od 01.01.2018 indywidualnego konto ZUS (nie dodaje 73 na początku)
 • dokonano aktualizacji nowego wzorca pobierania kursów z NBP w xml /kursy/xml/dir.txt na 2018
 • odblokowano możliwość ustawiania daty płatności faktury uproszczonej  wcześniejszej niż data wystawienia
 • dodano w trakcie importu list plac z programu LeftHand Kadr i Płace informację, które konta dodano oraz podpowiedź nazwy brakującego konta na podstawie opisu z pliku
 • dodano we wzorcu WB szybkie wyszukiwanie konta księgowego po nazwie lub numerze
 • dodano do e-Deklaracji VAT-ZD zapisywanie informacji o deklaracji nadrzędnej do zmiany statusu e-Deklaracji.
 • w imporcie FVS, FVZ ustawiono pobieranie domyślnie rożnych walut, w tym PLN
 • poprawiono w produkcji przenoszenie na RW numeru karty produkcyjnej po zapisaniu produkcji
 • poprawiono na FB 2.0 na Linux przywracanie kopii bazy danych znacznik -REP zamiast -R
 • poprawiono w sprzedaży seryjnej ustawianie daty sprzedaży wg wybranego algorytmu
 • poprawiono generowanie BO na FB 2.0
 • poprawiono generowanie JPK_FA dla nipów zagranicznych
 • poprawiono przenoszenie stawki Vat dla zamówienia do dostawcy na fakturę zakupowa


12.09.2017 (5.1.00-5752)

 • dodano automatyczną i manualną obsługę metody kasowej VAT (w rejestracji dokumentów, dla biur rachunkowych)
 • dodano obsługę blokady znacznika metoda kasowa w rejestracji dokumentów gdy wybrano rejestry VAT
 • dodano funkcje eksportu plików JPK_VAT do formatu csv
 • dodano automatyczna obsługę wydruku faktur w wariancie odwrotnego obciążenia:
          faktura krajowa towary wrażliwe
          faktura krajowa usługi budowlane podwykonawca
          faktura na dostawę towarów do UE
 • dodano wzorzec pełnomocnictwa UPL-1 ver. 6.
 • dodano opcje analizy rozrachunków tylko w granicach dat płatności i dat dokumentu
 • dodano w umowach o dzieło/zlecenie dodatkowe pola, wynagrodzenie niepieniężne z zus i pit ale niewypłacane i dodatek do PDOF bez zus
 • dodano obsługę rejestru świadczenia usług gdzie podatnikiem jest nabywca dla odwrotnego obciążenie usług budowlanych
 • dodano obsługę nowego rejestru  odwrotnego obciążenia usług budowlanych w deklaracji VAT-7 i VAT-7K
 • dodano funkcje automatycznego generowania deklaracji VAT-27 i VAT-27K osobno dla towarów i usług
 • dodano obsługę rejestru Sprzedaż 0% Tax Free oraz generowanie deklaracji VAT-7 i VAT-7K dla niego a także plików JPK_VAT
 • dodano obsługę globalnego roku obrotowego zapisywanego dla konkretnego użytkownika (można uruchomić na komputerze kilka baz danych na tego samego użytkownika z różnymi latami obrotowymi)
 • dodano obsługę sprawdzania poprawności załączników VAT-7, VAT-7K,CIT-8 w plikach e-Deklaracji
 • dodano blokadę sprawdzania powtarzalności NIP 'BRAK' dla osoby fizycznej w związku z obowiązkami JPK_VAT
 • dodano opcje rodzaju podsumowanie widoku przeterminowanych faktur (walutowo lub w pln)
 • dodano sprawdzanie sald dla 1 konta księgowego
 • dodano obsługę rodzajów korekt faktur: aktualne ustalenia w bieżącym okresie, błędy pierwotne to cofamy się do pierwotnego okresu VAT
 • dodano w imporcie WB, dla automatycznego wiązaniu opcję wyłączania sprawdzania dokumentów
 • dodano blokadę przed definiowanie 2 razy tego samego konta/kasy
 • dodano na liście płac obsługę składnika 'Dodatek do netto bez ZUS i PIT'
 • dodano funkcje ustawiania daty likwidacji środka trwałego na datę bieżącą z przejściem do zakładki danych likwidacji
 • dodano w module wezwania do zapłaty eksportu do struktury xml daty płatności z dokumentu
 • dodano w generowaniu jpk sprawdzanie adresów kontrahentów tylko z zakresu czasowego analizy danych do jpk
 • dodano do schematu dekretacji listy plac składnik 'Dodatek do netto bez ZUS i PIT'
 • dodano import kontrahentów z nipem 'BRAK'
 • dodano w imporcie WB w ręcznym wiązaniu wyszukiwanie faktur sprzedażowych na podstawie proformy (Shift+F)
 • dodano opcje tworzenia rachunku bankowego 'Brak' dla firm, które nie posiadają żadnego rachunku bankowego (płatność w gotowce)
 • wprowadzono blokadę ponownego kliknięcia nowy RKAS, nowy WB gdy otwarto już okno edycji raportu kasowego/wyciągu bankowego
 • podczas wprowadzania kontrahenta w wariancie uproszczonym domyślne ustawienie podstawowego cennika domyślnego
 • poprawiono w towarach pobieranie symbolu a nie nazwy producenta z listy producentów
 • blokada wielokrotnego konta brak w danych firmy
 • uaktualniono obsługę importu wyciągów z  CiTi Bank
 • poprawiono drukowanie raportu kasowego bez pozycji ale z BO i BZ
 • zabezpieczenie: gdy brak adresu, lub adres niedomyślny to JPK_VAT nie generuje się
 • zabezpieczono przed zatwierdzaniem dokumentu gdy jest otwarty do edycji
 • poprawiono generowanie VAT-7 z załącznikiem VAT-ZD gdy edytowano zawartość VAT-ZD
 • dodano funkcję indywidualnego sortowania pozycji na raportach rejestrów VAT

09.03.2017 (4.9.00-5684)

 • dodano obsługę deklaracji i e-Deklaracji CIT-8(24), CIT-8/O(11), CIT-D(5), CIT-BR(1)
 • dodano obsługę deklaracji i e-Deklaracji VAT-UE(4), VAT-UEK(4) i VAT-27(2) od 01.01.2017
 • dodano obsługę deklaracji i e-Deklaracji PIT-36(23), PIT/O(22), PIT-36L(12), PIT/BR(1)
 • dodano import wyciągu bankowego z banku SEB w wersji DE format MT940
 • dodano obsługę księgowania potrąceń na liście plac wbudowanej w program księgowy
 • dodano opcję ustawiania domyślnie nipu na wartość BRAK dla osoby fizycznej (wymogi JPK)
 • dodano funkcje szybkiego podglądu pliku jpk w domyślnie ustawionym programie
 • dodano obsługę deklaracji i e-Deklaracji dla korekty VAT-27 ver.2
 • dodano dla JPK_VAT metodę weryfikacji domyślnego adresu dla kontrahenta i jego ustawianie
 • dodano walutowe podsumowanie potwierdzenia sald z fakturami w PLN i EUR (mieszanymi)
 • dodano obsługę kodowania CP790 Mazovia do eksportów danych
 • dodano analizę wiekowania rozrachunków wg daty dokumentu i analiza na dzień wg daty wyciągu bankowego
 • poprawienie podsumowania paragonu dla funkcji Zamówienia->Paragon
 • poprawiono w generowaniu jpk z własnymi rejestrami zakupowymi i sprzedażowymi pole 43, 44, 47, 48 VAT7(17)
 • poprawiono w funkcji generowania jpk: ścieżka z katalogiem symbolu firmy, długość pliku jpk 55 znaków
 • poprawiono przeliczanie pozycji dodawanych na paragon gdy ilość jednostek na magazynie jest poniżej 1.000
 • poprawiono generowanie pola 119 dla e-Deklaracji PIT-28 ver 19 gdy występuje wartość podatku do zapłaty


19.01.2017 (4.8.00-5654)

 • dodano obsługę generowania i wysyłania plików  JPK_VAT(2) i JPK_PKPIR(2) w wersji od 01.01.2017
 • dodano obsługę generowania e-Deklaracji dla deklaracji PIT-8AR(6) za rok 2016
 • dodano obsługę generowania e-Deklaracji dla deklaracji IFT-1R(13) za rok 2016
 • dodano funkcję wystawiania paragonów z zamówień
 • dodano w Rejestracji dokumentu funkcje generowania pliku z przelewami w formacie Elixir-0 (Multicash)
 • dodano obsługę nowych wzorów sprawozdań finansowych za rok 2016 i późniejsze, w tym:
      * dla jednostek małych
      * dla jednostek dużych
      * dla jednostek mikro
      * dla ngo bez działalności gospodarczej i z działalnością gospodarczą
 • dodano w module Lista płac obsługę nowej kwoty wolnej miesięcznej po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego (za rok 2017)
 • dodano obsługę importu wyciągu bankowego BGŻ PNB Paribas w formacie MT940
 • dodano funkcję automatycznej aktualizacji cen na cenniku zakupowym PZ po aktualizacji zerowej ceny PZ przez fakturę zakupową
 • dodano obsługę sortowania alfabetycznego firm na liście/oknie logowania (możliwość wyłączenia opcji)
 • dodano funkcje szybkiego przechodzenia z okna podglądu obrotów/sald w planie kont do okno zapisów na wybranym koncie poprzez dwukrotne klikniecie
 • przyspieszono generowania plików PDF z pluginu FOP, szczególnie w przypadku seryjnego wydruku faktur VAT
 • odblokowano w module środki trwale możliwość zmiany symbolu kont księgowych amortyzacji (umorzenie, odpis) w kolejnym roku obrotowym
 • dodano w funkcji faktury zbiorczej do zamówień zabezpieczenie przed wyborem dwukrotnie tego samego zamówienia (wybór z CTRL)
 • dodano w Rejestracji dokumentów opcję wyszukiwania w filtrach dokumentów  po notatkach/uwagach
 • dodano możliwość modyfikacji kursu bankowego dla pozycji importowanego wyciągu bankowego (4 miejsca po przecinku)
 • dodano we wzorcach wydruku faktur VAT obsługę odbiorcy faktury
 • poprawiono obsługę spłaty tego samego dokumentu w ratach na tym samym wyciągu bankowy rejestrowanym ręcznie
 • dodano na wydruku WZ, PZ, MM generowanie numeru telefonu kontrahenta do opcjonalnego wykorzystania
 • dodano eksportowania podsumowania stronami sald w potwierdzeniach sald/wezwań do zapłaty do opcjonalnego wykorzystania
 • dodano opcjonalne pole numeru rachunku bankowego kontrahenta do wydruku faktur, w przypadku samofakturowanie
 • dodano funkcję edytuj/zmień paragon gdy nie jest używana (podpięta) drukarka fiskalna
 • dodano w module Faktury VAT obsługę ujmowania w rejestrach VAT mieszanego odwrotnego obciążenia wraz ze stawką 23% (krajowego)
 • dodano obsługa generowania korekt plików JPK_VAT (w tym wraz z generowaniem korekty deklaracji VAT)
 • dodano obsługę ustawiania i pobierania indywidualnie katalogu JPK dla każdej firmy/bazy (dla biur rachunkowych)
 • dodano obsługę w ustawieniach globalnych domyślnej grupy towarowej dla kartoteki towar/usługa
 • poprawiono księgowanie rachunku korygującego w okresie wystawienia a nie w okresie rachunku źródłowego
 • poprawiono księgowanie faktury korygującej w bieżącym miesiącu a nie w okresie faktury pierwotnej
 • dodano automatyczne ustawianie stawki NP dla operacji VAT świadczenia usług poza Unią Europejską
 • dodano domyślne ustawianie stawki 0% dla operacji VAT Wewnątrzwspólnotowa dostawa Towarów
 • dodano w ustawieniach globalnych produkcji domyślny schemat dekretacji PW i RW oraz jego automatyczne ustawianie na oknie nowej produkcji
 • poprawiono dodawanie kontrahentów/towarów z nazwa zawierającą ciąg znaków %n
 • dodano możliwość edycji numer umowy i zleceniobiorcy w module Umowy
  zabezpieczono przed usuwaniem amortyzacji środka trwałego gdy otwarte jest okno edycji Rejestracji dokumentów


13.09.2016 (4.6.00-5604)

 • dodanie obsługę generowania i wysyłania JPK w formatach: JPK_VAT, JPK_KH, JPK_PKPIR, JPK_EWP, JPK_MAG, JPK_WB, JPK_FA (instrukcja obsługi)
 • dodano obsługę nowych deklaracji i e-Deklaracji VAT-7(17) i VAT-7K(11)
 • dodano funkcję edycji pozycji wb/rkas powiązanych po dokumentach
 • dodano obsługę nowego rodzaju rejestru VAT w przypadku zapłaty po terminie skorygowanej faktury zakupowej (złe długi)
 • dodano obsługę rejestrów VAT dla nowych deklaracji VAT: WNT paliwa i WNT środków transportu
 • dodano fakultatywną obsługę wysyłki załącznika ORD-ZU do deklaracji VAT. Jeżeli jest pusty, to zostanie pominięty podczas wysyłki
 • zaktualizowano wzorzec e-Deklaracji CIT-8(23) do 2.0E, CIT-D(5), CIT-O(10) i ORD-ZU(3)
 • dodano obsługę banku SGB Bank i BS Darlowo w formacie MT940
 • dodatkowe rejestry zakupu i sprzedaży usług spoza UE do deklaracji VAT
 • dodano zabezpieczenie w modułach sprzedaży, zakupów i Rejestracji dokumentów dla operacji kasa/bank przed sytuacja, gdy ktoś na innym komputerze edytuje tą samą pozycję.
 • poprawiono analizowanie częściowej spłaty wcześniejszego dokumentu na importowanym wyciągu bankowym dla spłaty w ratach
 • poprawiono obsługę importu rejestrów VAT w walucie gdy brakuje w programie importowanej waluty
 • poprawka w korektach do zaliczek gdy wcześniej otwarto do edycji inną zaliczkę
 • poprawka w wystawianiu rachunku gdy data sprzedaży jest wcześniejsza niż data wystawiania (ujęcie do przychodu)
 • poprawiono generowanie RCA dla pracownika gdy wcześniej miał wystawioną dodatkową umowę
 • poprawiono obsługę braku trasy przejazdu w delegacji własnym samochodem prywatnym
 • możliwość wyłączenia podpowiedzi wprowadzania notatek w seryjnych dokumentach poprzez anulowanie okna do wpisania notatki
 • poprawiono wzorzec wydruku zbiorczego DRA w module list płac dla przeglądarki Internet Explorer


19.05.2016 (4.4.00-5548)
 • poprawka w opisie legendy do autoryzacji e-Deklaracji na Windows 10 (problem z kodowaniem znaków)
 • możliwość wyłączenia okna szybkiego wprowadzania notatek w seryjnych dokumentach, poprzez anulowanie
 • modyfikacja szablonu wydruku zbiorczego DRA w module list płac dla przeglądarki Internet Explorer


18.05.2016 (4.4.00-5546)

 •  dodano obsługę ewidencji przebiegu pojazdu prywatnego dla właściciela firmy (ewidencja kosztów, oznaczenie pojazdu, rozszerzenie wydruku kilometrówki)
 • dodano dla osób fizycznych obsługę e-Deklaracji z podpisem Danymi Autoryzującymi (NIP, Imię, Nazwisko, Data urodzenia, kwota przychodu w danych podatnika, zakładka "Autoryzacja e-Deklaracji")
 • dodano w module bilans/rachunek zysków i strat możliwość używania we własnych raportach opcji pobierania wartości z wybranego pola deklaracji oraz dane ZUS 51, 52, 53 i PIT-4, np. deklaracja(pit5 ver.15|62), deklaracja(SKLADNIKI_ZUS|...) [ZUS51, ZUS52, ZUS53, PIT4]
 • dodano w planie kont na podglądzie zapisów na kontach możliwość zaznaczania pozycji i ich podsumowania
 • dodano w trybie seryjnym wprowadzania dokumentów opcję szybkiego wprowadzania uwag/notatek przy pracy z klawiatury
 • dodano generowanie wydruków DRA i RCA na listach płac zbiorczo z uwzględnieniem wartości na LP, umowie zlecenie i rachunku do umowy zlecenie
 • dodano w mechanizmie e-Faktury seryjnej możliwość wprowadzenia własnego tytułu i treści wiadomości e-mail
 • dodano możliwość wyboru cennika dla dodawanej pozycji faktury, która nie posiada ceny w cenniku głównym
 • dodano opcję wysyłania e-Deklaracji VAT-UEK gdy sekcja było lub jest pozostaje pusta
 • dodano funkcję korygowania wybranej pozycji listy płac na minus
 • dodano do opcji kopiowania kont w planie kont automatyczne uzupełnianie pustych zapisów w obrotach i saldach
 • dodano w zapisach na kontach widoczność oznaczenia RR (płatność) przy rozliczaniu wyciągiem bankowym dokumentu z innego roku
 • dodano we wzorcach bilans/RZiS funkcję sprawdzania dodatkowych kont księgowych w planie kont, w stosunku do wzorcowego
 • rozszerzono obsługę importu PKOBP w CSV dla kont niebiznesowych
 • w wydruku remanentu różnic dodano pobieranie ilości towarów z kolumny "Ma być"
 • w wydruku roboczym dziennika księgowań usunięto generowanie pozycji z roboczego BO
 • dodano zabezpieczenie przed ukrywaniem przycisku GUS na Windows inne niż WIN32
 • dodano obsługę importu WB z Banku BS Jordanów w formacie CSV
 • dodano obsługę importu WB z Banku BS Lesko
 • wprowadzono zabezpieczenie przed usunięciem systemowego wzorca bilans/RZiS
 • dodano obsługę w imporcie WB: raportów kasowych, banku PEKAOBIZNES24 w MT940, Banku BS SOMONINO i Banku BS JORDANOW w MT940
 • dodano w module importu WB analizę wcześniejszej części spłaconej z rozrachunku rozliczanego dokumentu
 • zoptymalizowano czyszczenie pamięci po zamknięciu okna ręcznego powiązania operacji dla importowanego WB
 • dodano obsługę importu WB dla Banków BS Kraków, BS Wieliczka, BS Wolbrom
 • dodano funkcję scalania pozycji paragonów po kodzie towaru, zwiększając ilość o 1.000 (ustawienia globalne)
 • dodano funkcję scalania pozycji faktur po kodzie towaru, zwiększając ilość o 1.000 (ustawienia globalne)
 • dodano w fakturach i paragonach przy włączonej opcji scalania po kodzie, podświetlanie dodawanej pozycji towaru/usługi
 • dodano obsługę w imporcie WB typu kolumny Wpłata (M), Wyplata(W) dla małopolskich banków spółdzielczych
 • poprawiono generowanie w planie kont zapisów na kontach do CSV po dodaniu kolumn symboli kont WN i MA
 • poprawiono generowanie załącznika deklaracji VAT-UE i VAT-UEK dla systemu Windows 10 (konwersja liczba->ciąg znaków)
 • poprawka dla e-Deklaracji PIT-36 (22) w przypadku straty z działalności gospodarczej
 • poprawiono obsługę raportu obroty i salda dla przypadku kont z BO po stronie przeciwnej niż BZ (obroty narastająco)


16.02.2016 (4.3.60-5489)
 • wprowadzono modyfikację e-Deklaracji VAT-7(16) w zakresie generowania pola 49


15.02.2016 (4.3.50-5488)
 • dodano nowe wzorce deklaracji, automaty generujące i wzorce e-Deklaracji dla:
  IFT-1R(13)
  PIT-36(22)
  +PIT-B(14)
  +PIT-O(21)
  PIT-36L(11)
  VAT-7(16)
  VAT-7K(10)
  CIT-8(23)
  +CIT-8/O(10)
  +CIT-D(5)
  UPL-1(5)
 • uelastyczniono analizę ręcznego łączenia rozliczeń i rozrachunków na dokumencie księgowym WB/RKAS
 • poprawiono kasowanie wpisów dochodów obcych wspólnika/podatnikaCopyright © 2018 LH Software Sp. z o.o. Sp. k. Wszelkie prawa zastrzeżone.