site map Mapa serwisu  contact Kontakt 
 
E-mail:  
Hasło:  
 
oprogramowanie dla firmrejestracja programy dla firmzapomniałem hasła oprogramowanie dla firm aktywacja konta
 


Najnowsze zmiany w programie LeftHand Mała Firma

30.03.2023 (5.4.40-6841)

 • dodano obsługę e-Deklaracji PIT-36(30) za 2022 rok
 • dodano obsługę e-Deklaracji PIT-36L(19) za 2022 rok
 • dodano obsługę e-Deklaracji PIT-28(25) za 2022 rok
 • dodano obsługę e-Deklaracji PIT-O(27) za 2022 rok
 • dodano obsługę e-Deklaracji PIT-B(20) za 2022 rok
 • dodano obsługę e-Deklaracji PIT-BR(6) za 2022 rok
 • dodano obsługę e-Deklaracji PIT-WZ(2-2E) za 2022 rok
 • dodano obsługę e-Deklaracji ORD-ZU(2-10E) za 2022 rok
 • dodano obsługę e-Deklaracji PIT-WZR(2-2E)za 2022 rok
 • dodano obsługę e-Deklaracji PIT-28/B(19) za 2022 rok


03.02.2023 (5.4.20-6791)


 • nowa wersja PIT-5 z zasadami kalkulacji składki zdrowotnej od 01/2023
 • nowa wersja PIT-5L z zasadami kalkulacji składki zdrowotnej od 01/2023
 • nowa wersja PIT-28/MK(24) z zasadami kalkulacji składki zdrowotnej od 01/2023
 • aktualizacja minimalnej wartości składki zdrowotnej dla działalności gospodarczej na skali i na podatku liniowym
 • aktualizacja składki zdrowotnej dla działalności gospodarczej na ryczałcie
 • dodanie mechanizmu pobierania podstawy składki zdrowotnej dla okresu 01/2023 jako dochód z 12/2022
 • dodano obsługę odliczania ulgi podatkowej na umowach zlecenie i o dzieło oraz na rachunkach (opcja w kalkulacjach umów, ulga podatkowa pobierana z kartoteki osobowej)


29.12.2022 (5.4.00-6775)


 • dodano obsługę generowania i wysyłania e-Deklaracji PIT-4R(12) za 2022 ver 3.0E
 • dodano obsługę generowania i wysyłania e-Deklaracji PIT-11(29) ver 1-1E za 2022
 • dodano skalę podatkową na rok 2023 dla deklaracji PIT-5
 • dodano obsługę ograniczenia 30-krotności podstawy ZUS na 2023 r
 • dodano obsługę generowania i wysyłania e-Deklaracji PIT-8C(11) za 2022 rok
 • dodano obsługę generowania i wysyłania e-Deklaracji PIR-8AR(12) za 2022 rok
 • dodano do importu dokumentów znacznik dodatkowego podtypu dokumentu "NOKPIR"; dana pozycja wchodzi do rejestru Vat ale nie jest dekretowana do kpir


06.07.2022 (5.3.50-6756)


 • dostosowano generowanie PIT-5, PIT-5L oraz PIT-28/MK(24) do zasad Nowego Ładu 2.0 od okresu 06/2022


30.06.2022 (5.3.50-6752)


 • dodano zmiany w listach płac w zakresie redukcji składki zdrowotnej dla niższych wypłat do zasad Nowego Ładu 2.0 (niskie podatki)


23.06.2022 (5.3.50-6751)


 • dodano zmiany w listach płac, umowach i deklaracji PIT-5(15) dostosowujące wyliczenia do zasad Nowego Ładu 2 od 01.07.2022: brak ulgi dla klasy średniej, brak podwójnego liczenia podatku PIT
 • obsługa nowej skali podatkowej od 01.07.2022 w PIT-5 dla przedsiębiorcy
 • dodano funkcję zbiorczej zmiany włącz/wyłącz dla  ulgi dla klasy średniej oraz uchwały o przesunięciu poboru podatku PIT w module Pracownicy/Zleceniobiorcy
 • zmodyfikowano domyślne parametry kadrowe w wizzardzie dla tych od 01.07.2022, czyli stawka PIT 12% i ulga podatkowa 300 zł miesięcznie
 • dodano generator e-Deklaracji PIT-11(28) za 2022 rok
 • dodano generator e-Deklaracji IFT-1R(16) wariant 2-0E za 2022 rok
 • dodano generowanie pliku JPK-FA(4) od 01.04.2022 na żądanie Urzędu Skarbowego
 • poprawiono skalowanie obrazków deklaracji PIT-36, 35L i 28 za 2021 rok oraz ich załączników
 • poprawiono generowanie e-Deklaracji PIT-36(18) za 2021 rok dla przypadków straty podatkowej lub deklaracji zerowej, problem pola nr 56


31.03.2022 (5.3.00-6734)


 • dodano obsługę deklaracji i e-Deklaracji PIT-36L(18) za 2021 rok
 • dodano obsługę deklaracji i e-Deklaracji PIT-36(29) za 2021 rok
 • dodano obsługę deklaracji i e-Deklaracji PIT-O(26) za 2021 rok
 • dodano obsługę deklaracji i e-Deklaracji PIT-B(19) za 2021 rok
 • dodano obsługę deklaracji i e-Deklaracji PIT-WZ(2) za 2021 rok
 • dodano obsługę deklaracji i e-Deklaracji PIT-BR(5) za 2021 rok


09.02.2022 (5.2.00-6715)


 • dodano obsługę uchwały z 07.01.2022 o przesunięciu poboru wyższego PIT niż w 2021 roku
 • dodano obsługę deklaracji PIT-28(24)
 • dodano obsługę deklaracji PIT-O(26)
 • dodano obsługę deklaracji PIT-28B(18)
 • dodano obsługę deklaracji PIT-WZ(2)
 • dodano obsługę deklaracji ORD-ZU(7)
 • dodano do deklaracji PIT-5(15) oraz PIT-5L(3) nowe zasady ustalania podstaw ZUS zdrowotnego w 2022 r
 • dodano w liście płac dla Nowego Ładu 2022 redukcję składki zdrowotnej do wysokości naliczonej zaliczki na PIT na 31.12.2021
 • dodano w deklaracji PIT-28MK(24) na 2022 rok aktualne stawki ZUS zdrowotnego zależne od progu przychodowego
 • dodano obliczanie ulgi dla klasy średniej 2022 dla osób z PPK


27.12.2021 (5.1.90-6697)


 • dodano nowy algorytm liczenia składki zdrowotnej oraz podatku PIT dla listy płac dla Nowego Ładu od 01.01.2022
 • dodano nowy algorytm liczenia składki zdrowotnej oraz podatku PIT dla umów zlecenie dla Nowego Ładu od 01.01.2022
 • dodano obsługę nowego progu podatkowego i kwoty wolnej od podatku dla nowego Ładu od 01.01.2022 dla list płac  i zleceń
 • dodano nowy algorytm liczenia ulgi dla klasy średniej dla list płac dla Nowego Ładu od 01.01.2022
 • dodano w kartotece pracownika oraz w kartotece wspólnika/podatnika możliwość ustalenia czy wyliczana ma być ulga dla klasy średniej oraz czy ma ona być liczona wg skali miesiąca czy rocznie
 • dodano generator nowych deklaracji VAT VAT-7(22) i VAT-7K(16) do nowych plików JPK-V7X(2) od 01.01.2022
 • dodano obsługę generowania nowych plików JPK VAT dla JPK-V7M(2) i JPK-V7K(2) od 01.01.2022
 • zmodyfikowano działanie deklaracji PIT-2MK(23) dostosowując wyliczaniu podatku zryczałtowanego i składki zdrowotnej do wymogów Nowego Polskiego Ładu  od 01.01.2022
 • zmodyfikowano działanie deklaracji PIT-5 i PIT-5L dostosowując je do nowych zasad wyliczania podatku PIT oraz składki zdrowotnej wg Nowego Ładu od 01.01.2022
 • dodano zabezpieczenie przed generowanie eksportów XML i CSV ze składkami PPK gdy rezygnacja z PPK jest przed datą wypłacenia LP
 • zmodyfikowano generowania danych do JPK-V7M i K dla faktur zakupowych VAT Marża korzystających z rejestru techniczny bez odliczenia VAT (problem z podwójnymi kwotami w pliku JPK)
 • dodano obsługę nowej skali podatkowej dla przychodów zryczałtowanych od 01.01.2022
 • poprawiono funkcjonowanie filtra po kwotach dla wartości ułamkowych i dla operatora "="
 • zmodyfikowano moduł korekty przeterminowanych kosztów; usunięto warunek 60 dni jako maksymalnego terminu płatności


10.08.2021 (5.1.60-6640)


 • dodano obsługę nowych zmian w jpk_v7x od 01.07.2021 czyli za 07/2021: brak MPP i brak SW
 • dodano obsługę e-Deklaracji: PIT-11(27), PIt-4R(12) oraz PIt-8AR(11) za 2021 rok
 • dodano obsługę stawki ryczałtu 12.5% w roku 2021
 • dodano obsługę schematów dekretowania składników PPK w umowach i rachunkach do umów
 • dodano do generatora PPK Moventum XML pobieranie obywatelstwa oraz daty urodzenia pracownika
 • dodano obsługę wyboru wielu faktur za pomocą klawiatury przy imporcie WB
 • dodano na wydrukach list plac (dwa wiersze oraz pracodawca) prezentację składek PPK
 • dodano na wydruku DRA sumaryczna wartość ZUS za dany okres
 • dodano dla rachunku do umowy eksport do xml wartości do prezentacji PPK
 • dodano podczas generowania deklaracji VAT-7 lub VAT-7K obsługę komunikatów o błędach zawartości JPK analogicznie jak z poziomu modułu wysyłki JPK
 • dodano zabezpieczenie dla faktur zaliczkowych przez zapisanie bez wybrania konta bankowego, gdy faktura jest w walucie obcej i brak konta w danych firmy
 • dodano zabezpieczenie przed zmianą daty VAT gdy zaznaczono opcję Metoda Kasowa w Rejestracji dokumentów
 • dodano w wizzardzie dla początkujących użytkowników odświeżanie filtrów domyślnie automatycznie po zmianie wartości filtra.
 • dodano usuwanie znaku " podczas eksportu kontrahentów, dokumentów, towarów z programu do formatu CSV
 • poprawiono generowanie deklaracji PIT-11 w przypadku gdy w danym roku występują korekty listy płac dla pracowników (ujemne wartości)
 • poprawiono zerowanie numerów w dzienniku dla dokumentów księgowych podczas duplikowania zaksięgowanych dokumentów w Rejestracji dokumentów
 • poprawiono generowanie do JPK_V7x pozycje złe długi gdy faktura kosztowa lub sprzedażowa posiadały 2 lub więcej rejestrów w tym techniczny rejestr zakupowy
 • poprawiono generowanie jpk_v7x dla metody kasowej używającej na dokumencie 2 i więcej rejestrów Vat np. paliwo, sprzedaż 23 i 8


19.05.2021 (5.1.50-6603)


 • dodano obsługę e-Deklaracje VAT-8(11)
 • dodano obsługę e-Deklaracji VAT-9M(10)
 • dodano funkcję ukrywania numeru telefonu i adresu email na fakturze VAT wystawianej dla klienta przez biuro rachunkowe w kontekście wymogów konfiguracji danych firmy dla JPK-V7x
 • dodano w rejestracji dokumentów zabezpieczenie przed wyborem pustego kontrahenta z id = -10
 • dodano w przypadku wystawiania faktury do paragonu z modułu FVS pomijanie dekretowanie na kontach i w kpir (nowe wymogi JPK_V7)
 • poprawiono pobierania informacji o liczbie załączników, w tym PIT-O do deklaracji PIT-36L gdy istnieje więcej niż 1 wspólnik


12.03.2021 (5.1.40-6561)


 • dodano obsługę e-Deklaracji PIT-36(28) za 2020 rok
 • dodano obsługę e-Deklaracji PIT-36L(17) za 2020 rok
 • dodano obsługę e-Deklaracji PIT-O(25) za 2020 rok
 • dodano obsługę e-Deklaracji PIT-B(18) za 2020 rok
 • dodano obsługę e-Deklaracji PIT-BR(4-2) za 2020 rok
 • dodano obsługę e-Deklaracji PIT-WZ(1) za 2020 rok
 • dodano obsługę e-Deklaracji ORD-ZU(3-4) za 2020 rok
 • dodano obsługę generowania raportów przychodów zryczałtowanych dla nowej skali 2021


24.02.2021 (5.1.30-6544)


 • dostosowano generowanie jpk_v7x dla korekt vat złe długi kosztowych, do wymogu braku oznaczenia wpisu jako WEW


11.02.2021 (5.1.20-6532)


 • dodano e-Deklarację PIT-28(23) za rok 2020
 • dodano e-Deklarację PIT-B(17) za rok 2020
 • dodano e-Deklarację PIT-O(25) za rok 2020
 • dodano e-Deklarację PIT-WZR(1) za rok 2020
 • dodano obsługę stawki 15% do stawek zryczałtowanego podatku dochodowego od 2021r
 • dodano obsługę miesięcznej/kwartalnej deklaracji PIT-28MK(23) ze skalą podatkową zryczałtowaną na 2021 (w tym stawka 15%)
 • dodano obsługę dowolnych sposobów płatności dla drukarek z protokołem Posnet OnLine
 • dodano generowanie JPK_V7x dla przypadku gdy nie występuje sprzedaż i zakupy/koszty ale musi wystąpić pusta sekcja Ewidencji JPK
 • dodano w imporcie dokumentów z JPK_V7xx w polu NIP Kontrahenta sklejanie symbolu kraju wydania i numeru NIP!
 • dodano funkcję odblokowywania trybu produkcyjnego wysyłki JPK i e-Deklaracji w związku z utrudnieniami po stronie serwerów MF wysyłki testowej
 • dodano w PIT-11(26) weryfikację generowania pól dla autorskich umów bez kosztów uzyskania przychodów - pola 62 i 63
 • dodano w funkcji WZ->FVS z opcją Split Payment sprawdzanie czy wcześniej było otwarte okno przeglądania faktur
 • dodano w PIT-11(26) walidację pole 59 - nie może być ujemne


19.01.2021 (5.1.10-6505)


 • dodano wzór i generator e-Deklaracji IFT-1R(16)


12.01.2021 (5.1.10-6503)


 • dodano wzory i generatory deklaracji PIT-11(26), PIT-4R(11), PIT-8AR(10) za 2020 rok (oczekiwanie na IFT-1R(16) )
 • dodano funkcję przenoszenia faktury do paragonów z modułu Faktur VAT do Rejestracji Dokumentów jeżeli data sprzedaży >= 2020.10.01 w związku ze zmianami wymagań nowych JPK_V7x
 • dodano obsługę rodzaju korekty deklaracji do JPK_V7xx: dekla+jpk, jpk_dekla
 • dodano generator zestawienia składek PPK dla danego przedziału czasu dla wszystkich lub wybranego pracownika
 • dodano generator określonych typów podatku zryczałtowanego 8AR
 • dodano ograniczenie 30 krotności ZUS na 2021
 • dodano w grupach jpk Rejestracja dokumentów pierwszą pozycje pusta -Wybierz pozycje-
 • zmodyfikowano w jpk_v7x dla metody kasowej dodawanie oznaczenia WEW
 • w nowym jpk_V7x dla korekty Vat z tytułu złych długów usunięto oznaczenia WEW


18.11.2020 (4.9.90-6479)

 • dodano w nowych plikach Jpk i deklaracjach Vat specjalną obsługę faktur do paragonów (faktura do paragonu wykazywana jest z wszystkimi danymi i kwotami ale nie wchodzi do podsumowania podatku należnego)
 • dodano automatyczną obsługę procedury JPK kontrahent powiązany TP w module faktur sprzedażowych i w Rejestracji dokumentów
 • dodano w programach księgowych funkcję generowania danych zgłoszeniowych, składki miesięcznej, korekty składki oraz zakończenia pracy dla PPK w formatach CSV i XML (Pekao TFI i PKO TFI, Aviva czyli Proservice finteco, Moventum XML )
 • dodano konwersję nowego JPK_V7x do formatu CSV i tym samym możliwość analizowania jego zawartości w arkuszu kalkulacyjnym
 • dodano konwersje importu z CSV dokumentów w zakresie wartości GTU, np.GTU_12 -> 12;
 • dodano pole grup JPK w Rejestracji dokumentów wyszukiwanie po tej kolumnie
 • dodano w programach księgowych walidację peselu, imienia, imienia2, nazwiska numeru dowodu osobistego przy rejestracji do PPK w programach księgowych
 • zmodyfikowano podsumowania raportów Vat dla specjalnej obsługi faktur do paragonów dla nowego Jpk po 01.10.2020
 • uaktualniono generowanie nowych plików jpk_v7x w zakresie pól 63-67 (problem z oznaczeniem tns)
 • poprawiono dla deklaracja VAT-7K(15) przenoszenie nadwyżki Vat z deklaracji VAT-7k(14)
 • poprawiono walidację polskiego numeru NIP z przedrostkiem PL


30.09.2020 (4.9.50-6448)


 • Instrukcja obsługi nowych struktur JPK_V7M i JPK_V7K w programach księgowych LeftHand 01.10.2020
 • dodano funkcję automatycznego generowania deklaracji VAT-UE po wygenerowaniu deklaracji VAT-7 i VAT-7K( za 3 miesiąc kwartału), jeżeli występują rejestry operacji unijnych w danym okresie
 • dodano do funkcji importu danych, szczególnie z JPK_V7xx, pobieranie danych kontrahentów z GUS
 • dodano obsługę deklaracji i e-Deklaracji VAT-8(10) i VAT-9M(9)
 • dodano obsługę nowych wzorów e-Deklaracji PIT-11 v25(1-1E) oraz PIT-8C v10(1-1E)
 • dodano nowy wzorzec e-Deklaracje dla PIT-4R(9) ver. 1-2E
 • dodano rodzaj kalkulacji przychodów wg art. 20 czyli pozostałe przychody bez pobranego podatku ponieważ składający nie ma obowiązków płatnika
 • dodano generowanie PIT-11 z sekcja art. 20 pozostałe przychody bez naliczonego i pobranego podatku pit - podatnik rozlicza Pit rocznie samodzielnie
 • dodano mechanizm wyłączenia opcji SPLIT w module faktur VAT gdy płatność jest inna niż Przelew
 • dodano w module faktur VAT opcję wyłączania parametru Split gdy kwota brutto jest poniżej 15 tyś
 • dodano obsługę ustawiania w opcjach kontrahenta domyślnych parametrów  dla Rejestracji dokumentów: Split payment, dodatkowej operacji vat oraz domyślnej grupy towarowej Jpk
 • dodano pobieranie danych firmy z GUS po numerze NIP podczas konfiguracji programu w wizzardzie początkowym
 • dodano weryfikację poprawności danych pracowników przed wygenerowaniem kartoteki wynagrodzeń
 • dodano mechanizm generowania IFT-1R z pobieraniem numeru paszportu lub numeru TIN
 • dodano do funkcji kopiowania faktur VAT w ustawieniach globalnych opcję przenoszenia dodatkowych informacji/notatek lub nie
 • dodano w funkcji e-Faktura opcję zapisywania domyślnej innej niż standardowa treści wiadomości email. Jeżeli pusta to reset do treści domyślnej.
 • dodano do funkcji Nowy uproszczony kontrahent, opcję pozwalającą na zapisanie kontrahenta Osoba fizyczna z Nipem 'Brak'
 • dostosowano funkcję skracania lat obrotowych do FB 2.0
 • dostosowano generowanie not odsetkowych na FB 2.0


14.07.2020 (4.9.30-6399)


 • dodano obsługę e-Deklaracji VAT-UE(5) za okres od 06/2020 od 01.07.2020
 • dodano wzór nowej deklaracji i e-Deklaracji VAT-UEK(5) od 01.07.2020 za 06/2020
 • dodano w module faktur VAT sprzedażowych funkcje pozwalająca na przeliczenie wpisanych kwot w PLN na docelową wartość w walucie po wskazanym kursie
 • dodano wydruk numeru BDO na pozostałych wzorcach wydruku faktur
 • dodano opcję ręcznego wypełniania grup i procedur Jpk w Rejestracji dokumentów
 • dostosowano analizowanie numeru NIP zagranicznego do JPK w wariancie jpk_vat(3) i najnowszym JPK_VDEK (rozcinanie kraju)
 • podczas usuwania dokumentu powiązanego z korektą Vat dodano ustawianie znacznika używać w deklaracji Vat i Jpk na nie.


26.06.2020 (4.9.10-6387)


 • dodano obsługę generowania i sprawdzania nowego JPK_V7M(1-2E) i JPK_V7K(1-2E)
 • dodano wzorzec oraz generator deklaracji VAT-7(21) o VAT-7K(15) do nowego JPK_VDEK
 • dodano zabezpieczenie generowania JPK_VDEK  - sprawdzane jest czy w danym okresie wygenerowano deklarację VAT
 • dodano analizowanie czy dodawać do wysyłanego JPK_VDEK pole ORDZU dla korekty gdy jest ono niewypełnione
 • dostosowano importowanie zewnętrznych plików JPK do nowych wymogów JPK_VDEK
 • dodano mechanizm importu dokumentów do Rejestracji dokumentów z JPK_V7M i JPK_V7K
 • dodano w trybie seryjnego wprowadzania dokumentów automatyczne zaznaczania panelu opcji JPK aby przyspieszyć ich wybór
 • dodano uproszczony wydruk deklaracji PIT-5L i PIT-5 dla klientów
 • dodano do eksportu dokumentów, do CSV kolumnę z parametrami JPK_VDEK
 • dodano automatyczna aktualizacje informacji o grupach towarowych JPK i procedurach JPK z modułu faktur sprzedażowych do Rejestracji dokumentów
 • dodano zapisywanie powiązania między deklaracją VAT a nowym JPK_VDEK
 • dodano walidator obecności i sprawdzanie poprawności załączników do deklaracji PIT-36 i PIT-36L
 • dostosowano pobieranie nazw towarów do nowych drukarek Posnet Thermal Online
 • dodano w ustawieniach globalnych faktur sprzedażowych domyślny rodzaj procedury JPK


01.04.2020 (4.8.80-6350)


 • dodano generator deklaracji i e-Deklaracji: PIT-36(27), PIT-36L(16), PIT-B(17), PIT-BR(4), PIT-O(24), ORD-ZU(3.2)
 • dodano obsługę nowych drukarek serii Posnet Thermal Online (Posnet Thermal XL2 Online, Posnet Thermal HD Online)


02.03.2020 (4.8.60-6313)


 • dodano obsługę generowania deklaracji i e-Deklaracji CIT-8(28), CIT-8/O(15), CIT-D(7) i CIT-BR(6) za rok 2019


06.02.2020 (4.8.50-6307)


 • dodano generator deklaracji i e-Deklaracji PIT-28(22), PIT-28B(16) oraz PIT/O(24) za 2019 rok
 • dodano obsługę ewidencji i drukowania na fakturach i rachunkach numeru ewidencyjnego BDO
 • dodano uaktualnienie korekty KUP 2020 po przekroczeniu terminu płatności o 90 dni dla płatności z wcześniejszych lat
 • poprawiono generowanie deklaracji PIT-11 gdy osoba osiągała jedynie przychody zwolnione z opodatkowania do 26 roku życia
 • poprawiono generowanie deklaracji PIT-11(25) dla osób nisko zarabiających pola 31 i 33
 • poprawiono generowanie korekty e-Deklaracja PIT-8AR(8)
 • dodano aktualizację skali podatkowej na 2020 dla list płac


07.01.2020 (4.8.30-6299)


 • dodano obsługę generowana i e-Deklaracji dla PIT-11(25) za 2019 rok
 • dodano generowanie i e-Deklarację dla PIT-4R(9) i IFT-1R(15) za 2019 rok
 • dodano generowanie i e-Deklarację dla PIT-8AR(8) za 2019 rok
 • dodano generowanie i e-Deklarację dla PIT-8C(10) za 2019 rok
 • dodano obsługę korygowania podstawy opodatkowania w sytuacji przeterminowania daty płatności o 90 dni - zmiana obowiązuje od 01.01.2020 r.
 • dodano wydruk informację o MPP na rachunku-fakturze uproszczonej
 • zaktualizowano limit podstawy ZUS na 2020


06.12.2019 (4.8.00-6282)


 • dodano obsługę deklaracji i e-Deklaracji VAT7(20) i VAT-7K(R14) obowiązujących od 01.12.2019 za okres 11/2019
 • dodano obsługę generatora JPK_FA(3) dla faktur i rachunków
 • dodano obsługę indywidualnego % odliczenia na operacji pkpir dla operacji VAT 50% i Leasing 50%
 • dodano obsługę MPP split dla faktur zwolnionych art 113 (faktury uproszczone bez VAT)
 • dodano przenoszenie NIP kupującego na paragon wystawiony z zamówienia
 • poprawiono duplikowanie towarów na FB 2.0


24.10.2019 (4.7.50-6258)


 • dodano w module Faktur VAT sprzedażowych zautomatyzowaną obsługę funkcji rozpoznawania MPP mechanizmu podzielonej płatności na podstawie pkwiu pozycji w oparciu o zał. 15 do ustawy o VAT dla faktur o wartości brutto > 15 tys PLN
 • dodano wydruk faktur z opcją informacji MPP Mechanizm podzielonej płatności
 • dodano w funkcji generowania paczki przelewów z Rejestracji dokumentów automatyczne rozpoznawanie konieczności przelewu typu split payment MPP na poziomie pojedynczej faktury kosztowej/zakupowej
 • dodano dla faktur magazynowych kosztowych automatyczną opcję rozpoznawania konieczności ewidencji znacznika Mechanizm podzielonej płatności na podst pkwiu w oparciu o zał. 15 do ustawy o VAT
 • dodano obsługę automatycznego pobierania danych kontrahenta zagranicznego z systemu VIES - rozpoznawanie rodzaju NIP-u
 • dodano w module Rozliczanie rozrachunków kolumnę informująca czy dokument jest typu split (MPP)
 • dodano obsługę pola 36  w deklaracji VAT-7 i 7K - VAT należny od towarów i usług objętych spisem z natury
 • dodano generator pola 36 do JPK_VAT - VAT należny od towarów i usług objętych spisem z natury
 • dodano w generatorze IFT-1R rozpoznawanie Urzędu Skarbowego dla obcokrajowców po województwie
 • dodano opcje odblokowywania okresu księgowego w środku roku
 • dodano zapisywanie wybranej dodatkowej operacji VAT w Rejestracji dokumentów
 • dodano w module sprzedażowym rozpoznawanie domyślnej stawki VAT NP dla operacji VAT Świadczenie usług dla których podatnikiem jest nabywca
 • dodano generator deklaracji PIT-11 za 2019 rok uwzględniając PIT-0 dla młodych oraz PPK pracodawcy
 • dodano możliwość definiowania pola <meaning>contractorManualID</meaning> podczas importowania dokumentów i kontrahentów -  program będzie starał się ustawić Id kontrahenta pobrane z kolumny danych wejściowych
 • poprawiono generowanie raportu sprzedażowego pogrupowanego po towarze - kwoty Netto, VAT i Brutto były pobierane z nagłówka a z nie pozycji faktury
 • poprawiono wyliczania listy płac dla PIT-0 dla młodych w sytuacji gdy wynagrodzenie brutto jest niższe niż 900 zl (ograniczanie do zdrowotnego)
 • poprawiono w deklaracji PIT-5 użycie nowej skali podatkowej od przychodów już za 09/2019
 • poprawiono funkcję odblokowywania okresu w środkach trwałych - teraz analizowane są do odblokowania jedynie okresy ze znacznikiem T
 • poprawiono funkcję kopiowania schematów kalkulacji umów
 • skrócono komunikat na oknie logowania do aktualizacji programu


24.09.2019 (4.7.10-6223)


 • dodano w programach do pkpir na deklaracji PIT-5 nową skalę podatkową 10-12/2019 17.75% i w 2020 17%
 • dodano funkcję sprawdzania statusu Vat czynnego w PL i VIES z wysyłanego pliku JPK_VAT
 • dodano dla generatora paczek przelewów sprawdzanie obecności rachunku bankowych kontrahentów na tzw. białej liście Vat
 • dodano w kalkulacjach umów funkcje kopiowania schematów
 • dodano w danych pracownika zleceniobiorcy zbiorcza funkcje zmiany grupowej kosztów uzyskania przychodów, kwoty wolnej i schematu kalkulacji
 • dodano funkcję sprawdzania statusu Vat kontrahenta ręcznie w Rejestracji dokumentów dla faktur zakupowych
 • dodano uprawnienia dostępowe do ikon funkcji sprzedaż seryjna i rentowność
 • przyspieszono pracę pluginu pobierania danych kontrahenta z GUS


31.07.2019 (4.6.90-6165)


 • dodano we wbudowanych modułach list płac i umów zlecenie obsługę wyliczania podatku PIT dla pracowników do 26 roku życia dla limitu 2019 i późniejszych
 • dodano w module wbudowanym list płac obsługę pełnego trybu manualnego zmiany dowolnej wartości listy plac wg potrzeb użytkownika
 • dodano zapamiętywanie znacznika "Nie drukuj oryginał/kopia" podczas wydruku faktur VAT
 • dodano w trybie seryjnym wprowadzania dokumentów kpir automatycznie rozliczanie płatności wg daty zapłaty po przejściu z zakładki pkpir do płatności
 • dodano automatyzację obsługi księgowania amortyzacji w tle analogicznie jak dla tzw. okresowych dokumentów PK
 • dodano w module kontrahentów funkcję pomijania sprawdzania osoby fizycznej z Nipem BRAK
 • poprawiono grafiki deklaracji vat-7(19) i vat7k(13) usunięto info testowe na dole stron
 • poprawiono wyliczania pola 42 we wzorcach deklaracji VAT w kontekście pobierania pobieranie nadwyżki Vat z deklaracji starszej wersji


27.06.2019 (4.6.50-6142)


 • dodano aktualny generator dokumentu JPK_FA(2)
 • dodano do listy plac i umów mechanizm kalkulacji, księgowania i wydruku składników PPK
 • dodano do wzorców kalkulacji umów składniki PPK
 • dodano obsługę deklaracji i e-Deklaracji Vat-7(19 ) i Vat-7K(13) bez załączników w postaci wniosków o zwrot podatku Vat
 • dodano do obsługi danych z GUS analizę czy adres zawiera samą miejscowość bez ulicy
 • dodano do modułu list płac mechanizm analizy przekroczenia 30-krotności podstawy emerytalno/rentowej ZUS oraz automatyczne proponowanie wyższej stawki podatku PIT w miesiącu następnym po przekroczeniu 1 progu podatkowego
 • dodano na Windows 10 mechanizm zabezpieczający usuwający znaki typu długi myślnik cz błędny cudzysłów spoza tablicy kodowej utf-8
 • dodano funkcje serwisująca przed ręcznym wystawieniem WZ do FVS: sprawdzanie czy faktura na pewno ma wydane wszystkie pozycje lub czy dana pozycja FVS na pewno ma dobrze ustawione ilości pozostałe do wydania
 • dodano w deklaracji Pit-36(26) zabezpieczenie: jeżeli rozliczenie wspólnie z małżonkiem to sprawdzanie czy wpisano pesel/nip małżonka
 • dodano właściwe zaokrąglanie wyliczenia kalkulacyjnego 75% w paliwie np. 237,98 netto i 54,73 vat
 • dodano w Panelu administracyjnym opcje CSV z możliwością tworzenia własnych zestawień bazujących na pojedynczym zapytaniu SQL oraz w oparciu o listę nagłówków kolumn
 • dodano opcję serwisową anulowania likwidacji wybranego ST
 • dodano obsługę wydruku adresów kontrahentów na wydruku faktur/zamówień/rachunków historycznie lub wg domyślnego
 • dodano dekretowanie faktur korygujących do zakupowych schematem dekretacji po pozycjach w FK
 • dodano obsługę odliczenia 50% Vat z leasingu osobowego i 100% do pkpir
 • poprawiono mechanizm korygowania rachunku bez Vat gdy jest on już zatwierdzony
 • poprawiono generator deklaracji Vat-7 i Vat-7K w zakresie korekty i pobierania do e-Deklaracji załączników VAT-ZD


Copyright © 2018 LH Software Sp. z o.o. Sp. k. Wszelkie prawa zastrzeżone.