site map Mapa serwisu  contact Kontakt 
 
E-mail:  
Hasło:  
 
oprogramowanie dla firmrejestracja programy dla firmzapomniałem hasła oprogramowanie dla firm aktywacja konta
 


Najnowsze zmiany w programie LeftHand Mała Firma

24.09.2019 (4.7.10-6223)

 • dodano w programach do pkpir na deklaracji PIT-5 nową skalę podatkową 10-12/2019 17.75% i w 2020 17%
 • dodano funkcję sprawdzania statusu Vat czynnego w PL i VIES z wysyłanego pliku JPK_VAT
 • dodano dla generatora paczek przelewów sprawdzanie obecności rachunku bankowych kontrahentów na tzw. białej liście Vat
 • dodano w kalkulacjach umów funkcje kopiowania schematów
 • dodano w danych pracownika zleceniobiorcy zbiorcza funkcje zmiany grupowej kosztów uzyskania przychodów, kwoty wolnej i schematu kalkulacji
 • dodano funkcję sprawdzania statusu Vat kontrahenta ręcznie w Rejestracji dokumentów dla faktur zakupowych
 • dodano uprawnienia dostępowe do ikon funkcji sprzedaż seryjna i rentowność
 • przyspieszono pracę pluginu pobierania danych kontrahenta z GUS


31.07.2019 (4.6.90-6165)


 • dodano we wbudowanych modułach list płac i umów zlecenie obsługę wyliczania podatku PIT dla pracowników do 26 roku życia dla limitu 2019 i późniejszych
 • dodano w module wbudowanym list płac obsługę pełnego trybu manualnego zmiany dowolnej wartości listy plac wg potrzeb użytkownika
 • dodano zapamiętywanie znacznika "Nie drukuj oryginał/kopia" podczas wydruku faktur VAT
 • dodano w trybie seryjnym wprowadzania dokumentów kpir automatycznie rozliczanie płatności wg daty zapłaty po przejściu z zakładki pkpir do płatności
 • dodano automatyzację obsługi księgowania amortyzacji w tle analogicznie jak dla tzw. okresowych dokumentów PK
 • dodano w module kontrahentów funkcję pomijania sprawdzania osoby fizycznej z Nipem BRAK
 • poprawiono grafiki deklaracji vat-7(19) i vat7k(13) usunięto info testowe na dole stron
 • poprawiono wyliczania pola 42 we wzorcach deklaracji VAT w kontekście pobierania pobieranie nadwyżki Vat z deklaracji starszej wersji


27.06.2019 (4.6.50-6142)


 • dodano aktualny generator dokumentu JPK_FA(2)
 • dodano do listy plac i umów mechanizm kalkulacji, księgowania i wydruku składników PPK
 • dodano do wzorców kalkulacji umów składniki PPK
 • dodano obsługę deklaracji i e-Deklaracji Vat-7(19 ) i Vat-7K(13) bez załączników w postaci wniosków o zwrot podatku Vat
 • dodano do obsługi danych z GUS analizę czy adres zawiera samą miejscowość bez ulicy
 • dodano do modułu list płac mechanizm analizy przekroczenia 30-krotności podstawy emerytalno/rentowej ZUS oraz automatyczne proponowanie wyższej stawki podatku PIT w miesiącu następnym po przekroczeniu 1 progu podatkowego
 • dodano na Windows 10 mechanizm zabezpieczający usuwający znaki typu długi myślnik cz błędny cudzysłów spoza tablicy kodowej utf-8
 • dodano funkcje serwisująca przed ręcznym wystawieniem WZ do FVS: sprawdzanie czy faktura na pewno ma wydane wszystkie pozycje lub czy dana pozycja FVS na pewno ma dobrze ustawione ilości pozostałe do wydania
 • dodano w deklaracji Pit-36(26) zabezpieczenie: jeżeli rozliczenie wspólnie z małżonkiem to sprawdzanie czy wpisano pesel/nip małżonka
 • dodano właściwe zaokrąglanie wyliczenia kalkulacyjnego 75% w paliwie np. 237,98 netto i 54,73 vat
 • dodano w Panelu administracyjnym opcje CSV z możliwością tworzenia własnych zestawień bazujących na pojedynczym zapytaniu SQL oraz w oparciu o listę nagłówków kolumn
 • dodano opcję serwisową anulowania likwidacji wybranego ST
 • dodano obsługę wydruku adresów kontrahentów na wydruku faktur/zamówień/rachunków historycznie lub wg domyślnego
 • dodano dekretowanie faktur korygujących do zakupowych schematem dekretacji po pozycjach w FK
 • dodano obsługę odliczenia 50% Vat z leasingu osobowego i 100% do pkpir
 • poprawiono mechanizm korygowania rachunku bez Vat gdy jest on już zatwierdzony
 • poprawiono generator deklaracji Vat-7 i Vat-7K w zakresie korekty i pobierania do e-Deklaracji załączników VAT-ZD


03.04.2019 (4.5.50-6087)

 • dodano nowe wzory deklaracji i e-Deklaracji PIT-36(26) i PIT-36L(15) z załącznikami B, O i BR za rok 2018
 • dodano drukowanie na paragonie Nip kupującego
 • dodano dodatkową operację VAT 50% odliczenia dla leasingu i 100% do kpir
 • dodano czyszczenie symbolu archiwalnego anulowanej faktury aby można było przenumerować symbole archiwalne
 • poprawiono ustawianie adresów kopiowanych faktur po zmianie kontrahenta
 • dodano w ustawieniach globalnych ustawianie adres wydruku albo domyślny albo po historii zmian


19.02.2019 (4.5.10-6050)


 • dodano w kpir obsługę nowych odliczeń kosztów eksploatacji samochodów osobowych 75%: albo procent z operacji VAT, albo wzór ze schematu dekretacji z kontrahenta, albo procent z dodatkowej operacji VAT
 • dodano opcję możliwości zapisania dodatkowego dokumentu OT do środka trwałego
 • dodano w notach odsetkowych seryjnych dodatkowy algorytm liczący liczbę dni przeterminowania przy kilku rata zapłaty od poprzedniej daty wpłaty
 • dodano opcje ustawiania na fakturze i korekcie głównego adresu wydruku innego niż to wynika z historii ważności adresów
 • dodano uprawnienie do wydruku seryjnego faktur
 • poprawiono obsługę wydruku adresu na fakturze na podstawie historii dat gdy ustawiono tą samą datę
 • poprawka generowanie e-Dekaracji PIT-8AR(7) pola z dokładnością do 0 miejsc - całkowite np. 181-sze
 • poprawiono wyliczanie ręczne PIT-4R(8)

10.01.2019 (4.5.00-6032)

 • dodano wzorce deklaracji i e-Deklaracje PIT-28(21), PIT-28A(18), PIT-28B(15), PIT-O(23) oraz miesięczną zaliczkę PIT-28MK(21)
 • wprowadzono modyfikację w związku z ustawą 89a i 89b "złe długi" od 2019-01-01 na 90 dni (wcześniej 150 dni) w rozliczenia począwszy za 01/2019
 • dodano obsługę deklaracji i e-Deklaracji pit-11(24), pit-4r(8), pit-8ar(7), PIT-8C(9) i i ift-1r(14)
 • dodano kopiowanie notatek ze wzorca faktury seryjnej
 • dodano kopiowanie adresu wysyłki i osoby kontaktowej w duplikowaniu faktur ctrl+l
 • odblokowanie opcji miesięczna w linii numeracyjnej na żądanie
 • dodano w imporcie dokumentów import walutowy sald w walcie obcej
 • dodano w przelewach jednorazowych dla kontrahenta wybór konta bankowego dla danej waluty z listy
 • dodano obsługę daty ważności adresów kontrahentów na wydrukach fvs, rachunek, nota korygująca i dokumenty magazynowe oraz zamówienia.
 • doprecyzowano działanie funkcji poprzednia_deklaracja i poprzednie_pole w deklaracjach VAT-7, 7K, PIT-5, PIT-5L, CIT-2. W deklaracji VAT pobiera w poprzedniego pola deklaracji z poprzedniego miesiąca/kwartału. w PIT i CIT pobiera analogicznie ale jeżeli jest to pierwszy raz, to pobiera 0.00
 • dodano w filtrze po przedziale dat opcję szybkiego wyboru przedziału - poprzedni rok
 • dodano zabezpieczenie przed usunięciem paragonu do którego wystawiono już dokument WZ - na początku trzeba usunąć dokument WZ
 • dodano weryfikację poprawności adresu email na e-Deklaracji
 • dodano obsługę wydruku UPO dla JPK w PDF
 • dodano opcje wyłączania ścisłego sprawdzania braku rejestrów Vat we wzorach deklaracji Vat (opcja)
 • dodano moduł analizy finansowej w Malej Firmie: dodatkowe koszty i przychody , analiza przychodów , kosztów, kwot zatrzymanych i dodatkowych
 • poprawiono szablony wydruków faktur - usunięto informację o starym rozporządzeniu Vat
 • w module korekty Vat zmodyfikowane generowanie dokumentu - osobny do każdej pozycji (wymogi JPK)
 • poprawiono generowanie paragonu z faktury na FB 2.0


07.09.2018 (4.4.50-5970)

 • zaktualizowano wzorce e-Deklaracji VAT-7(18) i VAT-7K(12) z początku września 2018
 • dodano do kalkulacji umów oraz do generatora PIT-11, PIT-4R rozpoznawanie wynagrodzenia członka zarządu z tytułu mianowania
 • dodano obsługę deklaracji i e-Deklaracji VAT-8(9)
 • dodano obsługę deklaracji i e-Deklaracji VAT-9M(8)
 • dodano do wydruku faktury, wydruku seryjnego, e-Faktury i e-Faktury seryjnej opcję wyłączania sekcji Oryginał/Kopia
 • dodano funkcję importowania zewnętrznych plików JPK z możliwością ich elektronicznego wysłania
 • dodano analizę własnych rejestrów Vat na nowych deklaracji VAT-7(18) i VAT-7K(12)
 • do wydruku korekt dodano zamianę oznaczenia NP na oo dla sprzedaży z odwrotnym obciążeniem
 • dodano zabezpieczenie podczas generowania JPK i e-Deklaracji aby data od nie mogla być późniejsza niż data do
 • poprawiono w notach odsetkowych podsumowanie informacyjne "do zapłaty",  np. dla 100,20 wyświetlane było 100.2


17.07.2018 (4.4.10-5946)


 • dodano obsługę deklaracji VAT-7(18) i vat-7K(12) oraz ich e-Deklaracji do zmian 01.07.2018 VAT Split Payment
 • w przelewach zbiorczych elixir-0 dodano opcję split VAT payment oraz generowanie przelewów wg daty płatności dokumentu jeżeli jest późniejsza niż data bazowa przelewu
 • dodano funkcję kopiuj w umowach o dzieło i zlecenie
 • dodano wzorce seryjnego wydruku rachunków bez Vat
 • dodano dla JPK_VAT sprawdzanie czy na dokumencie jest rejestr Vat nieużyty we wzorach deklaracji Vat
 • dodano w zamówieniach do wydruku w pliku xml sposób płatności i liczbę dni płatności
 • dodano opcjonalne drukowanie notatek kontrahenta na faktury
 • dodano opcje pobierania wszystkich rodzajów dokumentów kosztowych na notę korygującą z poziomu Rejestracji dokumentów
 • zabezpieczenie przed zamknięciem programu gdy uruchomiony jest plugin JPK
 • dodano do funkcji czyść semafor czyszczenie linku do uchwytu pluginu JPK po niepoprawnym zamknięciu programu
 • dodano opcjonalne włączanie usuwania znaków i spacji z numer Nip kontrahenta
 • dodano do importu dokumentów z JPK_VAT konwerter z formatu tns: na wersje podstawowa
 • dodano do importu dokumentów sprawdzanie czy kontrahent ma Nip - wpisywanie słowa BRAK w zamian za pusty Nip
 • zgrupowano ikony okna przeglądania umowy do poziomu listy operacji
 • poprawiono naliczanie KUP 50% autorskie na 2018 rok do 100% skali podatkowej
 • poprawiono generowanie raportu o stanach magazynowych - zbiorczy na FB 2.0
 • poprawiono dla faktur korekt zakupów aktualizacje salda po zmianie płatności w Rejestracji dokumentów i na oknie przeterminowanych płatności
 • podczas generowania VAT-7K (kwartalne) wyłączono automatyczne JPK_VAT


22.05.2018 (4.3.90-5909)


 • dodana parametryzowaną obsługę zabezpieczeń danych osobowych zgodne z RODO 2018 (hasła w MD5)
 • dodano kodowanie hasła do panelu administracyjnego
 • dodano opcje rejestracje zgody na przetwarzanie danych osobowych wg RODO i od do
 • dodano funkcje importu dokumentów z pliku JPK_VAT
 • dodano do wydruku umów możliwość wprowadzenia daty wydruku do wykorzystania jako znacznik na wzorcu
 • dodano funkcje seryjnego wydruku rachunków bez VAT wg: dat, użytkownika, kontrahenta,  na podstawie wyszukany pozycji z okna FW po filtrach
 • dodano w fakturach VAT sprzedaży opcje podpowiedzi waluty na podstawie domyslnego cennika towarowego
 • dodano do generatora JPK_FA sprawdzanie domyślnych adresów i ich braków dla kontrahentów
 • dodano w trakcie generowania jpk_vat sprawdzanie czy kontrahent nie ma 2 lub więcej domyślnych adresów
 • dodano do wydruku pozycji kasowych po zakresie dat eksport kolumny numer rkas, wb do xml-a
 • zabezpieczono moduł faktury zakupowej przed przypadkiem dodawania towaru do zamkniętego wcześniej okna edycji FVZ
 • dodano opcje faktury zbiorczej do zamówienia od kupującego przez www oraz widok faktury do zamówienia www
 • dodano funkcje usuwająca wszystkie znaki z wyjątkiem znaków alfanumerycznych i cyfr z numeru NIP kontrahenta
 • dodano w modelu zamówienie->fvs zmianę kolumny "Wydano Towary" na "Tak" po wystawienia faktur do pozycji zamówienia
 • dodano do wydruków pz, mm, wz opcjonalnie wykorzystanie 3 grup towarowych np. jako określenie lokalizacji towaru na magazynie
 • dodano do importowanych dokumentu aktualizację pola Saldo dokumentu gdy występuje tylko pole "Inne" a "Brutto" = 0.00
 • dodano w towarach opcje ukrywania okna szczegółów: cenniki, stany magazynowe, ruchy
 • dodano do importu dokumentów z csv analizę braku miejscowości/miasta
 • dodano do eksportu jpk_vat do csv konwersje znaku " na '
 • ustawiono nową domyślna kwotę stawki ubezpieczenia wypadkowego na oknie Wizzarda
 • dla faktur zaliczkowych dodano zabezpieczenie ze gdy wystawiamy zaliczke z pokazaniem ceny brutto i brutto zaliczki to dla każdej pozycji zaliczki konieczne musi być podane brutto zaliczki
 • poprawiono kopiowanie faktur - zerowanie daty wydruku/wysłania emailem
 • poprawiono generowanie JPK_FA dla faktur vat korkta pole 13_1 14_1 i pole 6
 • poprawka w imporcie dok z jpk_vat: dla pol 11, 12, 13, 14 pobieranie kwot z ostatniego poziomu 'w tym'
 • poprawiono księgowanie amortyzacji na FB 2.0 dla 4 i 5
 • poprawiono w kolumnowych raporcie VAT przypadek gdy 1 rejestr jest wielokrotnie użyty na dokumencie
 • poprawiono w raportach do paragonów pobieranie daty do: raport 7,8,9
 • poprawiono podczas wystawiania faktury sprzedażowej do zaliczkowej ze skorygowaną ilością na pozycji dodatkową analizę ostatecznej ilości pozycji w kontekście WZ

13.03.2018 (4.3.50-5852)

 • dodano obsługę deklaracji i e-Deklaracji PIT-36L(14), PIT-B(15) i PIT/BR(2) za rok 2017
 • dodano obsługę deklaracji i e-Deklaracji PIT-36(25), PIT/B(15), BIT/BR(2), PIT/O(22) za 2017 rok
 • przyspieszono odblokowywanie dokumentów na większych bazach danych
 • dodano usuwanie spacji i kresek z Nipów kontrahentów dla pozycji JPK_VAT
 • dodano nową klasyfikacje środków trwałych 2018
 • dodano nowe wzorce wydruku faktur RR
 • generowanie korekty JPK_VAT - dodano sprawdzanie czy poprzedni plik JPK_VAT ma już status kod 200 aby nadać kolejny numer
 • zmodyfikowane zachowanie w umowach składnika wynagrodzenie niepieniężne - wchodzi do brutto, niewypłacany, wchodzi do PIT-11
 • poprawiono generowanie korekt JPK_VAT dla roku 2017 - zawsze aktualny nowy wzorzec
 • poprawiono w seryjnej e-Fakturze domyślne ustawianie wydruku w PDF z odświeżeniem listy szablonów
 • poprawiono generowanie pliku JPK_VAT dla faktur sprzedażowy i kosztowych z zaznaczona opcją Metoda Kasowa - dodawanie pozycji analitycznie a nie syntetycznie
 • na wydruku rocznym ryczałtu dodano wydruk remanentu początkowego i końcowegoCopyright © 2018 LH Software Sp. z o.o. Sp. k. Wszelkie prawa zastrzeżone.