site map Mapa serwisu  contact Kontakt 
 
E-mail:  
Hasło:  
 
oprogramowanie dla firmrejestracja programy dla firmzapomniałem hasła oprogramowanie dla firm aktywacja konta
 


Najnowsze zmiany w programie Mała Księgowość

28.03.2024 (7.4.70-6893)

 • dodano wzory i e-Deklaracje PIT-36(31) za 2023 rok
 • dodano wzory i e-Deklaracje PIT-28(26) za 2023 rok
 • dodano wzory i e-Deklaracje PIT-36L(20) za 2023 rok
 • dodano wzory i e-Deklaracje PIT-O(28) za 2023 rok
 • dodano wzory i e-Deklaracje PIT-B(21) za 2023 rok
 • dodano wzory i e-Deklaracje PIT-BR(7) za 2023 rok
 • dodano wzory i e-Deklaracje PIT-28/B(20) za 2023 rok
 • dodano wzory i e-Deklaracje ORD-ZU (3-10E) za 2023 rok


01.03.2024 (7.4.60-6881)


 • dodano nowe funkcje pobierania kursów NBP będące obowiązywać od 01.03.2024
 • zaktualizowano składkę zdrowotną dla ryczałtu na 2024


23.01.2024 (7.4.50-6863)


 • uaktualniono limit odliczenia składki zdrowotnej 2024 dla PIT-5L (podatek liniowy)
 • uaktualniono kwoty składka zdrowotnej dla ryczałtu 2024 PIT-28MK(24)


29.12.2023 (7.4.50-6857)


 • dodano obsługę e-deklaracji PIT-4R(13) za 2023
 • dodano obsługę e-deklaracji PIt-8AR(13) za 2023
 • dodano obsługę e-deklaracji PIT-11(29-2.0E)
 • dodano obsługę nowych wartości kwot składki zdrowotnej na ryczałcie za 2024 rok
 • dodano obsługę wyliczania składki zdrowotnej na okres 01/2024
 • dodano obsługę nowej minimalnej wartości składki zdrowotnej w deklaracji PIT-5 i PIT-5L od okresu 02/2024
 • dodano obsługę kontroli przekroczenia 30-krotności podstawy ZUS na listach płac w 2024 r
 • dodano obsługę skali podatkowej w deklaracjach PIT-5 i PIT-5L na rok 2024
 • dodano zabezpieczenie w nadawaniu loginu użytkownika programu, aby nie zawierał on polskich znaków, co ma znaczenie dla generatora PDF FOP


30.03.2023 (7.4.40-6841)


 • dodano obsługę e-Deklaracji PIT-36(30) za 2022 rok
 • dodano obsługę e-Deklaracji PIT-36L(19) za 2022 rok
 • dodano obsługę e-Deklaracji PIT-28(25) za 2022 rok
 • dodano obsługę e-Deklaracji PIT-O(27) za 2022 rok
 • dodano obsługę e-Deklaracji PIT-B(20) za 2022 rok
 • dodano obsługę e-Deklaracji PIT-BR(6) za 2022 rok
 • dodano obsługę e-Deklaracji PIT-WZ(2-2E) za 2022 rok
 • dodano obsługę e-Deklaracji ORD-ZU(2-10E) za 2022 rok
 • dodano obsługę e-Deklaracji PIT-WZR(2-2E)za 2022 rok
 • dodano obsługę e-Deklaracji PIT-28/B(19) za 2022 rok


03.02.2023 (7.4.20-6791)


 • nowa wersja PIT-5 z zasadami kalkulacji składki zdrowotnej od 01/2023
 • nowa wersja PIT-5L z zasadami kalkulacji składki zdrowotnej od 01/2023
 • nowa wersja PIT-28/MK(24) z zasadami kalkulacji składki zdrowotnej od 01/2023
 • aktualizacja minimalnej wartości składki zdrowotnej dla działalności gospodarczej na skali i na podatku liniowym
 • aktualizacja składki zdrowotnej dla działalności gospodarczej na ryczałcie
 • dodanie mechanizmu pobierania podstawy składki zdrowotnej dla okresu 01/2023 jako dochód z 12/2022


29.12.2022 (7.4.00-6775)


 • dodano obsługę e-Deklaracji PIT-4R(12) za 2022 ver 3.0E
 • dodano obsługę e-Deklaracji PIT-11(29) ver 1-1E za 2022
 • dodano skalę podatkową na rok 2023 dla deklaracji PIT-5
 • dodano obsługę e-Deklaracji PIT-8C(11) za 2022 rok
 • dodano obsługę e-Deklaracji PIR-8AR(12) za 2022 rok
 • dodano do importu dokumentów znacznik dodatkowego podtypu dokumentu "NOKPIR"; dana pozycja wchodzi do rejestru Vat ale nie jest dekretowana do kpir


06.07.2022 (7.3.50-6756)


 • dostosowano generowanie PIT-5, PIT-5L oraz PIT-28/MK(24) do zasad Nowego Ładu 2.0 od okresu 06/2022


30.06.2022 (7.3.50-6752)


 • Techniczna aktualizacja numeru wersji dla zachowania spójności


23.06.2022 (7.3.50-6751)


 • dodano zmiany w deklaracji PIT-5(15) dostosowujące wyliczenia do zasad Nowego Ładu 2 od 01.07.2022
 • dodano generator e-Deklaracji PIT-11(28) za 2022 rok
 • dodano generator e-Deklaracji IFT-1R(16) wariant 2-0E za 2022 rok
 • dodano generowanie pliku JPK-FA(4) od 01.04.2022 na żądanie Urzędu Skarbowego
 • poprawiono skalowanie obrazków deklaracji PIT-36, 35L i 28 za 2021 rok oraz ich załączników
 • poprawiono generowanie e-Deklaracji PIT-36(18) za 2021 rok dla przypadków straty podatkowej lub deklaracji zerowej, problem pola nr 56


31.03.2022 (7.3.00-6734)


 • dodano obsługę deklaracji i e-Deklaracji PIT-36L(18) za 2021 rok
 • dodano obsługę deklaracji i e-Deklaracji PIT-36(29) za 2021 rok
 • dodano obsługę deklaracji i e-Deklaracji PIT-O(26) za 2021 rok
 • dodano obsługę deklaracji i e-Deklaracji PIT-B(19) za 2021 rok
 • dodano obsługę deklaracji i e-Deklaracji PIT-WZ(2) za 2021 rok
 • dodano obsługę deklaracji i e-Deklaracji PIT-BR(5) za 2021 rok


09.02.2022 (7.2.00-671)


 • dodano obsługę uchwały z 07.01.2022 o przesunięciu poboru wyższego PIT niż w 2021 roku
 • dodano obsługę deklaracji PIT-28(24)
 • dodano obsługę deklaracji PIT-O(26)
 • dodano obsługę deklaracji PIT-28B(18)
 • dodano obsługę deklaracji PIT-WZ(2)
 • dodano obsługę deklaracji ORD-ZU(7)
 • dodano do deklaracji PIT-5(15) oraz PIT-5L(3) nowe zasady ustalania podstaw ZUS zdrowotnego w 2022 r
 • dodano w liście płac dla Nowego Ładu 2022 redukcję składki zdrowotnej do wysokości naliczonej zaliczki na PIT na 31.12.2021
 • dodano w deklaracji PIT-28MK(24) na 2022 rok aktualne stawki ZUS zdrowotnego zależne od progu przychodowego


27.12.2021 (7.1.90-6697)


 • zmodyfikowano działanie deklaracji PIT-2MK(23) dostosowując wyliczaniu podatku zryczałtowanego i składki zdrowotnej do wymogów Nowego Polskiego Ładu  od 01.01.2022
 • zmodyfikowano działanie deklaracji PIT-5 i PIT-5L dostosowując je do nowych zasad wyliczania podatku PIT oraz składki zdrowotnej wg Nowego Ładu od 01.01.2022
 • zmodyfikowano generowania danych do JPK-V7M i K dla faktur zakupowych VAT Marża korzystających z rejestru techniczny bez odliczenia VAT (problem z podwójnymi kwotami w pliku JPK)
 • dodano generator nowych deklaracji VAT VAT-7(22) i VAT-7K(16) do nowych plików JPK-V7X(2) od 01.01.2022
 • dodano obsługę generowania nowych plików JPK VAT dla JPK-V7M(2) i JPK-V7K(2) od 01.01.2022
 • poprawiono funkcjonowanie filtra po kwotach dla wartości ułamkowych i dla operatora "="
 • zmodyfikowano moduł korekty przeterminowanych kosztów; usunięto warunek 60 dni jako maksymalnego terminu płatności


10.08.2021 (7.1.60-6640)


 • dodano obsługę nowych zmian w jpk_v7x od 01.07.2021 czyli za 07/2021: brak MPP i brak SW
 • dodano obsługę stawki ryczałtu 12.5% w roku 2021
 • dodano do generatora PPK Moventum XML pobieranie obywatelstwa oraz daty urodzenia pracownika
 • dodano podczas generowania deklaracji VAT-7 lub VAT-7K obsługę komunikatów o błędach zawartości JPK analogicznie jak z poziomu modułu wysyłki JPK
 • dodano zabezpieczenie dla faktur zaliczkowych przez zapisanie bez wybrania konta bankowego, gdy faktura jest w walucie obcej i brak konta w danych firmy
 • dodano zabezpieczenie przed zmianą daty VAT gdy zaznaczono opcję Metoda Kasowa w Rejestracji dokumentów
 • dodano w wizzardzie dla początkujących użytkowników odświeżanie filtrów domyślnie automatycznie po zmianie wartości filtra.
 • dodano usuwanie znaku " podczas eksportu kontrahentów, dokumentów, towarów z programu do formatu CSV
 • poprawiono zerowanie numerów w dzienniku dla dokumentów księgowych podczas duplikowania zaksięgowanych dokumentów w Rejestracji dokumentów
 • poprawiono generowanie do JPK_V7x pozycje złe długi gdy faktura kosztowa lub sprzedażowa posiadały 2 lub więcej rejestrów w tym techniczny rejestr zakupowy
 • poprawiono generowanie jpk_v7x dla metody kasowej używającej na dokumencie 2 i więcej rejestrów Vat np. paliwo, sprzedaż 23 i 8


19.05.2021 (7.1.50-6603)


 • dodano obsługę e-Deklaracje VAT-8(11)
 • dodano obsługę e-Deklaracji VAT-9M(10)
 • dodano funkcję ukrywania numeru telefonu i adresu email na fakturze VAT wystawianej dla klienta przez biuro rachunkowe w kontekście wymogów konfiguracji danych firmy dla JPK-V7x
 • dodano w rejestracji dokumentów zabezpieczenie przed wyborem pustego kontrahenta z id = -10
 • dodano w przypadku wystawiania faktury do paragonu z modułu FVS pomijanie dekretowanie na kontach i w kpir (nowe wymogi JPK_V7)
 • poprawiono pobierania informacji o liczbie załączników, w tym PIT-O do deklaracji PIT-36L gdy istnieje więcej niż 1 wspólnik


12.03.2021 (7.1.40-6561)


 • dodano obsługę e-Deklaracji PIT-36(28) za 2020 rok
 • dodano obsługę e-Deklaracji PIT-36L(17) za 2020 rok
 • dodano obsługę e-Deklaracji PIT-O(25) za 2020 rok
 • dodano obsługę e-Deklaracji PIT-B(18) za 2020 rok
 • dodano obsługę e-Deklaracji PIT-BR(4-2) za 2020 rok
 • dodano obsługę e-Deklaracji PIT-WZ(1) za 2020 rok
 • dodano obsługę e-Deklaracji ORD-ZU(3-4) za 2020 rok
 • dodano obsługę generowania raportów przychodów zryczałtowanych dla nowej skali 2021


24.02.2021 (7.1.30-6544)


 • dostosowano generowanie jpk_v7x dla korekt vat złe długi kosztowych, do wymogu braku oznaczenia wpisu jako WEW


11.02.2021 (7.1.20-6532)


 • dodano e-Deklarację PIT-28(23) za rok 2020
 • dodano e-Deklarację PIT-B(17) za rok 2020
 • dodano e-Deklarację PIT-O(25) za rok 2020
 • dodano e-Deklarację PIT-WZR(1) za rok 2020
 • dodano obsługę stawki 15% do stawek zryczałtowanego podatku dochodowego od 2021r
  dodano obsługę miesięcznej/kwartalnej deklaracji PIT-28MK(23) ze skalą podatkową zryczałtowaną na 2021 (w tym stawka 15%)
  dodano obsługę dowolnych sposobów płatności dla drukarek z protokołem Posnet OnLine
 • dodano generowanie JPK_V7x dla przypadku gdy nie występuje sprzedaż i zakupy/koszty ale musi wystąpić pusta sekcja Ewidencji JPK
 • dodano funkcję odblokowywania trybu produkcyjnego wysyłki JPK i e-Deklaracji w związku z utrudnieniami po stronie serwerów MF wysyłki testowej
 • dodano w funkcji WZ->FVS z opcją Split Payment sprawdzanie czy wcześniej było otwarte okno przeglądania faktur


19.01.2021 (7.1.10-6505)


 • dodano wzór i generator e-Deklaracji IFT-1R(16)


12.01.2021 (7.1.10-6503)


 • dodano wzory i generatory deklaracji PIT-11(26), PIT-4R(11), PIT-8AR(10) za 2020 rok (oczekiwanie na IFT-1R(16) )
 • dodano funkcję przenoszenia faktury do paragonów z modułu Faktur VAT do Rejestracji Dokumentów jeżeli data sprzedaży >= 2020.10.01 w związku ze zmianami wymagań nowych JPK_V7x
 • dodano obsługę rodzaju korekty deklaracji do JPK_V7xx: dekla+jpk, jpk_dekla
 • dodano w grupach jpk Rejestracja dokumentów pierwszą pozycje pusta -Wybierz pozycje-
 • zmodyfikowano w jpk_v7x dla metody kasowej dodawanie oznaczenia WEW
 • w nowym jpk_V7x dla korekty Vat z tytułu złych długów usunięto oznaczenia WEW


18.11.2020 (6.9.90-6479)


 • dodano w nowych plikach Jpk i deklaracjach Vat specjalną obsługę faktur do paragonów (faktura do paragonu wykazywana jest z wszystkimi danymi i kwotami ale nie wchodzi do podsumowania podatku należnego)
 • dodano konwersję nowego JPK_V7x do formatu CSV i tym samym możliwość analizowania jego zawartości w arkuszu kalkulacyjnym
 • dodano konwersje importu z CSV dokumentów w zakresie wartości GTU, np.GTU_12 -> 12;
 • dodano pole grup JPK w Rejestracji dokumentów wyszukiwanie po tej kolumnie
  zmodyfikowano podsumowania raportów Vat dla specjalnej obsługi faktur do paragonów dla nowego Jpk po 01.10.2020
  uaktualniono generowanie nowych plików jpk_v7x w zakresie pól 63-67 (problem z oznaczeniem tns)
 • poprawiono dla deklaracja VAT-7K(15) przenoszenie nadwyżki Vat z deklaracji VAT-7k(14)
 • poprawiono walidację polskiego numeru NIP z przedrostkiem PL


30.09.2020 (6.9.50-6448)


 • Instrukcja obsługi nowych struktur JPK_V7M i JPK_V7K w programach księgowych LeftHand 01.10.2020
 • dodano funkcję automatycznego generowania deklaracji VAT-UE po wygenerowaniu deklaracji VAT-7 i VAT-7K( za 3 miesiąc kwartału), jeżeli występują rejestry operacji unijnych w danym okresie
 • dodano obsługę deklaracji i e-Deklaracji VAT-8(10) i VAT-9M(9)
 • dodano mechanizm wyłączenia opcji SPLIT w module faktur VAT gdy płatność jest inna niż Przelew
 • dodano w module faktur VAT opcję wyłączania parametru Split gdy kwota brutto jest poniżej 15 tyś
 • dodano obsługę ustawiania w opcjach kontrahenta domyślnych parametrów: Split payment, dodatkowej operacji vat oraz domyślnej grupy towarowej Jpk
 • dodano pobieranie danych firmy z GUS po numerze NIP podczas konfiguracji programu w wizzardzie początkowym
 • dodano do funkcji kopiowania faktur VAT w ustawieniach globalnych opcję przenoszenia dodatkowych informacji/notatek lub nie
 • dodano w funkcji e-Faktura opcję zapisywania domyślnej innej niż standardowa treści wiadomości email. Jeżeli pusta to reset do treści domyślnej.
 • dodano do funkcji Nowy uproszczony kontrahent, opcję pozwalającą na zapisanie kontrahenta Osoba fizyczna z Nipem 'Brak'
 • dostosowano funkcję skracania lat obrotowych do FB 2.0
 • dostosowano generowanie not odsetkowych na FB 2.0


14.07.2020 (6.9.30-6399)


 • dodano obsługę e-Deklaracji VAT-UE(5) za okres od 06/2020 od 01.07.2020
 • dodano wzór nowej deklaracji i e-Deklaracji VAT-UEK(5) od 01.07.2020 za 06/2020
 • dodano w module faktur VAT sprzedażowych funkcje pozwalająca na przeliczenie wpisanych kwot w PLN na docelową wartość w walucie po wskazanym kursie
 • dodano wydruk numeru BDO na pozostałych wzorcach wydruku faktur
 • dodano opcję ręcznego wypełniania grup i procedur Jpk w Rejestracji dokumentów
 • dostosowano analizowanie numeru NIP zagranicznego do JPK w wariancie jpk_vat(3) i najnowszym JPK_VDEK (rozcinanie kraju)


26.06.2020 (6.9.10-6387)


 • dodano obsługę generowania i sprawdzania nowego JPK_V7M(1-2E) i JPK_V7K(1-2E)
 • dodano wzorzec oraz generator deklaracji VAT-7(21) o VAT-7K(15) do nowego JPK_VDEK
 • dodano w trybie seryjnego wprowadzania dokumentów automatyczne zaznaczania panelu opcji JPK aby przyspieszyć ich wybór
 • dodano uproszczony wydruk deklaracji PIT-5L i PIT-5 dla klientów
 • dodano automatyczna aktualizacje informacji o grupach towarowych JPK i procedurach JPK z modułu faktur sprzedażowych do Rejestracji dokumentów
 • dodano zapisywanie powiązania między deklaracją VAT a nowym JPK_VDEK
 • dodano walidator obecności i sprawdzanie poprawności załączników do deklaracji PIT-36 i PIT-36L
 • dostosowano pobieranie nazw towarów do nowych drukarek Posnet Thermal Online
 • dodano w ustawieniach globalnych faktur sprzedażowych domyślny rodzaj procedury JPK


01.04.2020 (6.8.80-6350)


 • dodano generator deklaracji i e-Deklaracji: PIT-36(27), PIT-36L(16), PIT-B(17), PIT-BR(4), PIT-O(24), ORD-ZU(3.2)
 • dodano obsługę nowych drukarek serii Posnet Thermal Online (Posnet Thermal XL2 Online, Posnet Thermal HD Online)


02.03.2020 (6.8.60-6313)


 • aktualizacja techniczna w celu zachowania spójności z pozostałymi programami serii LeftHand


06.02.2020 (6.8.50-6307)


 • dodano generator deklaracji i e-Deklaracji PIT-28(22), PIT-28B(16) oraz PIT/O(24) za 2019 rok
 • dodano obsługę ewidencji i drukowania na fakturach i rachunkach numeru ewidencyjnego BDO
 • dodano uaktualnienie korekty KUP 2020 po przekroczeniu terminu płatności o 90 dni dla płatności z wcześniejszych lat


07.01.2020 (6.8.30-6299)


 • dodano wzory deklaracji dla PIT-11(25), PIT-4R(9) i IFT-1R(15) za 2019 rok
 • dodano obsługę korygowania podstawy opodatkowania w sytuacji przeterminowania daty płatności o 90 dni - zmiana obowiązuje od 01.01.2020 r.


06.12.2019 (6.8.00-6282)


 • dodano obsługę deklaracji i e-Deklaracji VAT7(20) i VAT-7K(R14) obowiązujących od 01.12.2019 za okres 11/2019
 • dodano obsługę generatora JPK_FA(3) dla faktur i rachunków
 • dodano obsługę indywidualnego % odliczenia na operacji pkpir dla operacji VAT 50% i Leasing 50%
 • dodano obsługę MPP split dla faktur zwolnionych art 113 (faktury uproszczone bez VAT)
 • dodano przenoszenie NIP kupującego na paragon wystawiony z zamówienia
 • poprawiono duplikowanie towarów na FB 2.0


24.10.2019 (6.7.50-6258)


 • dodano w module Faktur VAT sprzedażowych zautomatyzowaną obsługę funkcji rozpoznawania MPP mechanizmu podzielonej płatności na podstawie pkwiu pozycji w oparciu o zał. 15 do ustawy o VAT dla faktur o wartości brutto > 15 tys PLN
 • dodano wydruk faktur z opcją informacji MPP Mechanizm podzielonej płatności
 • dodano dla faktur magazynowych kosztowych automatyczną opcję rozpoznawania konieczności ewidencji znacznika Mechanizm podzielonej płatności na podst pkwiu w oparciu o zał. 15 do ustawy o VAT
 • dodano obsługę automatycznego pobierania danych kontrahenta zagranicznego z systemu VIES - rozpoznawanie rodzaju NIP-u
 • dodano obsługę pola 36  w deklaracji VAT-7 i 7K - VAT należny od towarów i usług objętych spisem z natury
 • dodano generator pola 36 do JPK_VAT - VAT należny od towarów i usług objętych spisem z natury
 • dodano opcje odblokowywania okresu księgowego w środku roku
 • dodano zapisywanie wybranej dodatkowej operacji VAT w Rejestracji dokumentów
 • dodano w module sprzedażowym rozpoznawanie domyślnej stawki VAT NP dla operacji VAT Świadczenie usług dla których podatnikiem jest nabywca
 • poprawiono generowanie raportu sprzedażowego pogrupowanego po towarze - kwoty Netto, VAT i Brutto były pobierane z nagłówka a z nie pozycji faktury
 • poprawiono w deklaracji PIT-5 użycie nowej skali podatkowej od przychodów już za 09/2019
 • poprawiono funkcję odblokowywania okresu w środkach trwałych - teraz analizowane są do odblokowania jedynie okresy ze znacznikiem T
 • skrócono komunikat na oknie logowania do aktualizacji programu


24.09.2019 (6.7.10-6223)


 • dodano w programach do pkpir na deklaracji PIT-5 nową skalę podatkową 10-12/2019 17.75% i w 2020 17%
 • dodano funkcję sprawdzania statusu Vat czynnego w PL i VIES z wysyłanego pliku JPK_VAT
 • dodano dla generatora paczek przelewów sprawdzanie obecności rachunku bankowych kontrahentów na tzw. białej liście Vat
 • dodano obsługę sprawozdań elektroniczna w xml-u wersji 1-2 wygenerowanie po 01.09.2019
 • dodano funkcję sprawdzania statusu Vat kontrahenta ręcznie w Rejestracji dokumentów dla faktur zakupowych
 • przyspieszono pracę pluginu pobierania danych kontrahenta z GUS


31.07.2019 (6.6.90-6165)


 • dodano zapamiętywanie znacznika "Nie drukuj oryginał/kopia" podczas wydruku faktur VAT
 • dodano w trybie seryjnym wprowadzania dokumentów kpir automatycznie rozliczanie płatności wg daty zapłaty po przejściu z zakładki pkpir do płatności
 • dodano automatyzację obsługi księgowania amortyzacji w tle analogicznie jak dla tzw. okresowych dokumentów PK
 • dodano w module kontrahentów funkcję pomijania sprawdzania osoby fizycznej z Nipem BRAK
 • poprawiono grafiki deklaracji vat-7(19) i vat7k(13) usunięto info testowe na dole stron
 • poprawiono wyliczania pola 42 we wzorcach deklaracji VAT w kontekście pobierania pobieranie nadwyżki Vat z deklaracji starszej wersji
Copyright © 2018 LH Software Sp. z o.o. Sp. k. Wszelkie prawa zastrzeżone.