site map Mapa serwisu  contact Kontakt 
 
E-mail:  
Hasło:  
 
oprogramowanie dla firmrejestracja programy dla firmzapomniałem hasła oprogramowanie dla firm aktywacja konta
 
Pobierz program

Terminy szkolen
 
Najnowsze zmiany w programie Mała Księgowość


07.09.2018 (6.4.50-5970)

 • zaktualizowano wzorce e-Deklaracji VAT-7(18) i VAT-7K(12) z początku września 2018
 • dodano obsługę deklaracji i e-Deklaracji VAT-8(9)
 • dodano obsługę deklaracji i e-Deklaracji VAT-9M(8)
 • dodano do wydruku faktury, wydruku seryjnego, e-Faktury i e-Faktury seryjnej opcję wyłączania sekcji Oryginał/Kopia
 • do wydruku korekt dodano zamianę oznaczenia NP na oo dla sprzedaży z odwrotnym obciążeniem
 • dodano zabezpieczenie podczas generowania JPK i e-Deklaracji aby data od nie mogla być późniejsza niż data do
 • poprawiono w notach odsetkowych podsumowanie informacyjne "do zapłaty",  np. dla 100,20 wyświetlane było 100.2


17.07.2018 (6.4.10-5946)


 • dodano obsługę deklaracji VAT-7(18) i vat-7K(12) oraz ich e-Deklaracji do zmian 01.07.2018 VAT Split Payment
 • dodano wzorce seryjnego wydruku rachunków bez Vat
 • dodano dla JPK_VAT sprawdzanie czy na dokumencie jest rejestr Vat nieużyty we wzorach deklaracji Vat
 • dodano w zamówieniach do wydruku w pliku xml sposób płatności i liczbę dni płatności
 • dodano opcjonalne drukowanie notatek kontrahenta na faktury
 • dodano opcje pobierania wszystkich rodzajów dokumentów kosztowych na notę korygującą z poziomu Rejestracji dokumentów
 • zabezpieczenie przed zamknięciem programu gdy uruchomiony jest plugin JPK
 • dodano do funkcji czyść semafor czyszczenie linku do uchwytu pluginu JPK po niepoprawnym zamknięciu programu
 • dodano opcjonalne włączanie usuwania znaków i spacji z numer Nip kontrahenta
 • dodano do importu dokumentów sprawdzanie czy kontrahent ma Nip - wpisywanie słowa BRAK w zamian za pusty Nip
 • poprawiono generowanie raportu o stanach magazynowych - zbiorczy na FB 2.0
 • podczas generowania VAT-7K (kwartalne) wyłączono automatyczne JPK_VAT


22.05.2018 (6.3.90-5909)


 • dodano obsługę deklaracji i e-Deklaracji PIT-36L(14), PIT-B(15) i PIT/BR(2) za rok 2017
 • dodana parametryzowaną obsługę zabezpieczeń danych osobowych zgodne z RODO 2018 (hasła w MD5)
 • dodano kodowanie hasła do panelu administracyjnego
 • dodano opcje rejestracje zgody na przetwarzanie danych osobowych wg RODO i od do
 • dodano funkcje seryjnego wydruku rachunków bez VAT wg: dat, użytkownika, kontrahenta,  na podstawie wyszukany pozycji z okna FW po filtrach
 • dodano w fakturach VAT sprzedaży opcje podpowiedzi waluty na podstawie domyślnego cennika towarowego
 • dodano do generatora JPK_FA sprawdzanie domyślnych adresów i ich braków dla kontrahentów
 • dodano w trakcie generowania jpk_vat sprawdzanie czy kontrahent nie ma 2 lub więcej domyślnych adresów
 • zabezpieczono moduł faktury zakupowej przed przypadkiem dodawania towaru do zamkniętego wcześniej okna edycji FVZ
 • dodano opcje faktury zbiorczej do zamówienia od kupującego przez www oraz widok faktury do zamówienia www
 • dodano funkcje usuwająca wszystkie znaki z wyjątkiem znaków alfanumerycznych i cyfr z numeru NIP kontrahenta
 • dodano w modelu zamówienie->fvs zmianę kolumny "Wydano Towary" na "Tak" po wystawienia faktur do pozycji zamówienia
 • dodano do wydruków pz, mm, wz opcjonalnie wykorzystanie 3 grup towarowych np. jako określenie lokalizacji towaru na magazynie
 • dodano w towarach opcje ukrywania okna szczegółów: cenniki, stany magazynowe, ruchy
 • dodano do eksportu jpk_vat do csv konwersje znaku " na '
 • dla faktur zaliczkowych dodano zabezpieczenie ze gdy wystawiamy zaliczke z pokazaniem ceny brutto i brutto zaliczki to dla każdej pozycji zaliczki konieczne musi być podane brutto zaliczki
 • poprawiono kopiowanie faktur - zerowanie daty wydruku/wysłania emailem
 • poprawiono generowanie JPK_FA dla faktur vat korkta pole 13_1 14_1 i pole 6
 • poprawka w imporcie dok z jpk_vat: dla pol 11, 12, 13, 14 pobieranie kwot z ostatniego poziomu 'w tym'
 • poprawiono księgowanie amortyzacji na FB 2.0 dla 4 i 5
 • poprawiono w kolumnowych raporcie VAT przypadek gdy 1 rejestr jest wielokrotnie użyty na dokumencie
 • poprawiono w raportach do paragonów pobieranie daty do: raport 7,8,9
 • poprawiono podczas wystawiania faktury sprzedażowej do zaliczkowej ze skorygowaną ilością na pozycji dodatkową analizę ostatecznej ilości pozycji w kontekście WZ

13.03.2018 (6.3.50-5852)

 • dodano obsługę deklaracji i e-Deklaracji PIT-36L(14), PIT-B(15) i PIT/BR(2) za rok 2017
 • dodano obsługę deklaracji i e-Deklaracji PIT-36(25), PIT/B(15), BIT/BR(2), PIT/O(22) za 2017 rok
 • przyspieszono odblokowywanie dokumentów na większych bazach danych
 • dodano usuwanie spacji i kresek z Nipów kontrahentów dla pozycji JPK_VAT
 • dodano nową klasyfikacje środków trwałych 2018
 • dodano nowe wzorce wydruku faktur RR
 • generowanie korekty JPK_VAT - dodano sprawdzanie czy poprzedni plik JPK_VAT ma już status kod 200 aby nadać kolejny numer
 • zmodyfikowane zachowanie w umowach składnika wynagrodzenie niepieniężne - wchodzi do brutto, niewypłacany, wchodzi do PIT-11
 • poprawiono generowanie korekt JPK_VAT dla roku 2017 - zawsze aktualny nowy wzorzec
 • poprawiono w seryjnej e-Fakturze domyślne ustawianie wydruku w PDF z odświeżeniem listy szablonów
 • poprawiono generowanie pliku JPK_VAT dla faktur sprzedażowy i kosztowych z zaznaczona opcją Metoda Kasowa - dodawanie pozycji analitycznie a nie syntetycznie
 • na wydruku rocznym ryczałtu dodano wydruk remanentu początkowego i końcowego


06.02.2018 (6.3.30-5827)


 • dodano obsługę nowej zmiany wersji JPK_VAT(3) typ szczegółowy 1-1
 • dodano domyślne schematy sprzedaży kosztów dla kpir - przechodząc w Rejestracji dokumentów z zakładki VAT na zakładkę kpir
 • dodano w module Faktur VAT podczas wydruku możliwość domyślnego zapamiętania ustawiania wydruku w PDF
 • dodano automatyczne roczne ustawianie zakresu dat dla deklaracji PIT-28 z załącznikami
 • dodano w module analizy marży magazynowej opcje grupowania po kodzie i po nazwie towaru
 • poprawiono w sprzedaży seryjnej przypadek gdy wzorzec utworzony został przed zmiana danych firmy (pobieranie rachunku bankowego)
 • poprawka PIT-28(20) dla przypadku gdy wysyłana jest zerowa e-Deklaracja
 • poprawiono w PIT-28(20) korekta możliwość załączania załącznika ORD-ZU(3)


18.01.2018 (6.3.00-5812)


 • dodano obsługę JPK_VAT(3) od 01.01.2018.
 • dodano wzorce deklaracji i e-Deklaracje dla PIT-28(20), PIT-28A(17), PIT-28B(14) i PIT-28/O(22) za rok 2017
 • dodano funkcje pobierania kwoty odliczającej stratę w danym roku dla wspólnika/podatnika. Dla CIT-2 użyć funkcji poprz_pole()
 • dodano wzorce odliczenia straty miesięcznej w roku dla wzorów PIT-5, PIT-5L
 • dodano obsługę nowego rejestru Vat w deklaracjach JPK i dokumentach: dla kupującego, zakup towarów gdy podatnikiem jest odbiorca ale sprzedawca to firma bez siedziby w PL
 • dokonano aktualizacji nowego wzorca pobierania kursów z NBP w xml /kursy/xml/dir.txt na 2018
 • odblokowano możliwość ustawiania daty płatności faktury uproszczonej  wcześniejszej niż data wystawienia
 • dodano do e-Deklaracji VAT-ZD zapisywanie informacji o deklaracji nadrzędnej do zmiany statusu e-Deklaracji.
 • w imporcie FVS, FVZ ustawiono pobieranie domyślnie rożnych walut, w tym PLN
 • poprawiono w produkcji przenoszenie na RW numeru karty produkcyjnej po zapisaniu produkcji
 • poprawiono na FB 2.0 na Linux przywracanie kopii bazy danych znacznik -REP zamiast -R
 • poprawiono w sprzedaży seryjnej ustawianie daty sprzedaży wg wybranego algorytmu
 • poprawiono generowanie JPK_FA dla nipów zagranicznych
 • poprawiono przenoszenie stawki Vat dla zamówienia do dostawcy na fakturę zakupowa


12.09.2017 (6.1.00-5752)


 • dodano automatyczną i manualną obsługę metody kasowej VAT (w rejestracji dokumentów, dla biur rachunkowych)
 • dodano obsługę blokady znacznika metoda kasowa w rejestracji dokumentów gdy wybrano rejestry VAT
 • dodano w Rejestracji dokumentów MK i MX funkcje szybkiego rozliczania płatności Shift+D: pojedynczy dokument i dokumenty z wybranego zakresie czasu wg wybranych parametrów
 • dodano funkcje eksportu plików JPK_VAT do formatu csv
 • dodano automatyczna obsługę wydruku faktur w wariancie odwrotnego obciążenia:
          faktura krajowa towary wrażliwe
          faktura krajowa usługi budowlane podwykonawca
          faktura na dostawę towarów do UE
 • dodano wzorzec pełnomocnictwa UPL-1 ver. 6.
 • dodano obsługę rejestru świadczenia usług gdzie podatnikiem jest nabywca dla odwrotnego obciążenie usług budowlanych
 • dodano obsługę nowego rejestru  odwrotnego obciążenia usług budowlanych w deklaracji VAT-7 i VAT-7K
 • dodano funkcje automatycznego generowania deklaracji VAT-27 i VAT-27K osobno dla towarów i usług
 • dodano obsługę rejestru Sprzedaż 0% Tax Free oraz generowanie deklaracji VAT-7 i VAT-7K dla niego a także plików JPK_VAT
 • dodano obsługę sprawdzania poprawności załączników VAT-7, VAT-7K,CIT-8 w plikach e-Deklaracji
 • dodano blokadę sprawdzania powtarzalności NIP 'BRAK' dla osoby fizycznej w związku z obowiązkami JPK_VAT
 • dodano obsługę rodzajów korekt faktur: aktualne ustalenia w bieżącym okresie, błędy pierwotne to cofamy się do pierwotnego okresu VAT
 • dodano funkcje ustawiania daty likwidacji środka trwałego na datę bieżącą z przejściem do zakładki danych likwidacji
 • dodano w module wezwania do zapłaty eksportu do struktury xml daty płatności z dokumentu
 • dodano w generowaniu jpk sprawdzanie adresów kontrahentów tylko z zakresu czasowego analizy danych do jpk
 • dodano opcje tworzenia rachunku bankowego 'Brak' dla firm, które nie posiadają żadnego rachunku bankowego (płatność w gotowce)
 • podczas wprowadzania kontrahenta w wariancie uproszczonym domyślne ustawienie podstawowego cennika domyślnego
 • poprawiono w towarach pobieranie symbolu a nie nazwy producenta z listy producentów
 • blokada wielokrotnego konta brak w danych firmy
 • zabezpieczenie: gdy brak adresu, lub adres niedomyślny to JPK_VAT nie generuje się
 • zabezpieczono przed zatwierdzaniem dokumentu gdy jest otwarty do edycji
 • poprawiono generowanie VAT-7 z załącznikiem VAT-ZD gdy edytowano zawartość VAT-ZD
 • poprawiono wysyłanie e-Deklaracji bez podpisu dla 2 wspólników spółki cywilnej
 • dodano funkcję indywidualnego sortowania pozycji na raportach rejestrów VAT


09.03.2017 (5.9.00-5684)


 • dodano obsługę deklaracji i e-Deklaracji PIT-36(23), PIT/O(22), PIT-36L(12), PIT/BR(1)
 • dodano obsługę deklaracji i e-Deklaracji VAT-UE(4), VAT-UEK(4) i VAT-27(2) od 01.01.2017
 • dodano opcję ustawiania domyślnie nipu na wartość BRAK dla osoby fizycznej (wymogi JPK)
 • dodano funkcje szybkiego podglądu pliku jpk w domyślnie ustawionym programie
 • dodano obsługę deklaracji i e-Deklaracji dla korekty VAT-27 ver.2
 • dodano dla JPK_VAT metodę weryfikacji domyślnego adresu dla kontrahenta i jego ustawianie
 • dodano analizę wiekowania rozrachunków wg daty dokumentu i analiza na dzień wg daty wyciągu bankowego
 • poprawienie podsumowania paragonu dla funkcji Zamówienia->Paragon
 • poprawiono w generowaniu jpk z własnymi rejestrami zakupowymi i sprzedażowymi pole 43, 44, 47, 48 VAT7(17)
 • poprawiono w funkcji generowania jpk: ścieżka z katalogiem symbolu firmy, długość pliku jpk 55 znaków
 • poprawiono przeliczanie pozycji dodawanych na paragon gdy ilość jednostek na magazynie jest poniżej 1.000
 • poprawiono generowanie pola 119 dla e-Deklaracji PIT-28 ver 19 gdy występuje wartość podatku do zapłaty


19.01.2017 (5.8.00-5654)


 • dodano obsługę generowania i wysyłania plików  JPK_VAT(2) i JPK_PKPIR(2) w wersji od 01.01.2017
 • dodano obsługę generowania deklaracji PIT-28(19) z załącznikami A(16), B(14) i O(22) za rok 2016 oraz obsługę e-Deklaracji dla  niej
 • dodano funkcję wystawiania paragonów z zamówień
 • dodano w Rejestracji dokumentu funkcje generowania pliku z przelewami w formacie Elixir-0 (Multicash)
 • dodano funkcję automatycznej aktualizacji cen na cenniku zakupowym PZ po aktualizacji zerowej ceny PZ przez fakturę zakupową
 • dodano obsługę sortowania alfabetycznego firm na liście/oknie logowania (możliwość wyłączenia opcji)
 • przyspieszono generowania plików PDF z pluginu FOP, szczególnie w przypadku seryjnego wydruku faktur VAT
 • odblokowano w module środki trwale możliwość zmiany symbolu kont księgowych amortyzacji (umorzenie, odpis) w kolejnym roku obrotowym
 • dodano w funkcji faktury zbiorczej do zamówień zabezpieczenie przed wyborem dwukrotnie tego samego zamówienia (wybór z CTRL)
 • dodano w Rejestracji dokumentów opcję wyszukiwania w filtrach dokumentów  po notatkach/uwagach
 • dodano we wzorcach wydruku faktur VAT obsługę odbiorcy faktury
 • dodano na wydruku WZ, PZ, MM generowanie numeru telefonu kontrahenta do opcjonalnego wykorzystania
 • dodano opcjonalne pole numeru rachunku bankowego kontrahenta do wydruku faktur, w przypadku samofakturowanie
 • dodano funkcję edytuj/zmień paragon gdy nie jest używana (podpięta) drukarka fiskalna
 • dodano w module Faktury VAT obsługę ujmowania w rejestrach VAT mieszanego odwrotnego obciążenia wraz ze stawką 23% (krajowego)
 • dodano obsługa generowania korekt plików JPK_VAT (w tym wraz z generowaniem korekty deklaracji VAT)
 • dodano obsługę ustawiania i pobierania indywidualnie katalogu JPK dla każdej firmy/bazy (dla biur rachunkowych)
 • dodano obsługę w ustawieniach globalnych domyślnej grupy towarowej dla kartoteki towar/usługa
  poprawiono księgowanie rachunku korygującego w okresie wystawienia a nie w okresie rachunku źródłowego
 • poprawiono księgowanie faktury korygującej w bieżącym miesiącu a nie w okresie faktury pierwotnej
 • dodano automatyczne ustawianie stawki NP dla operacji VAT świadczenia usług poza Unią Europejską
 • dodano domyślne ustawianie stawki 0% dla operacji VAT Wewnątrzwspólnotowa dostawa Towarów
 • dodano  KPiR obsługę księgowania amortyzacji podatkowej w pierwszeństwie przed amortyzacją podstawową
 • poprawiono dodawanie kontrahentów/towarów z nazwa zawierającą ciąg znaków %n
 • dodano na oknie szczegółów w Rejestracji dokumentów wyświetlanie numeru kolumny w księdze kpir
 • dodano w Rejestracji dokumentów na zakładce płatności (kpir) w walucie obcej pobieranie kursu po zmianie data faktycznej zapłaty
 • zabezpieczono przed usuwaniem amortyzacji środka trwałego gdy otwarte jest okno edycji Rejestracji dokumentów


Copyright © 2018 LH Software Sp. z o.o. Sp. k. Wszelkie prawa zastrzeżone.