site map Mapa serwisu  contact Kontakt 
 
E-mail:  
Hasło:  
 
oprogramowanie dla firmrejestracja programy dla firmzapomniałem hasła oprogramowanie dla firm aktywacja konta
 


Najnowsze zmiany w programie LeftHand dla Stowarzyszeń i Fundacji


14.07.2020 (4.9.30-6399)

 • dodano obsługę e-Deklaracji VAT-UE(5) za okres od 06/2020 od 01.07.2020
  dodano wzór nowej deklaracji i e-Deklaracji VAT-UEK(5) od 01.07.2020 za 06/2020
 • dodano w module faktur VAT sprzedażowych funkcje pozwalająca na przeliczenie wpisanych kwot w PLN na docelową wartość w walucie po wskazanym kursie
 • dodano opcję ręcznego wypełniania grup i procedur Jpk w Rejestracji dokumentów
  dostosowano analizowanie numeru NIP zagranicznego do JPK w wariancie jpk_vat(3) i najnowszym JPK_VDEK (rozcinanie kraju)
 • podczas usuwania dokumentu powiązanego z korektą Vat dodano ustawianie znacznika używać w deklaracji Vat i Jpk na nie.


26.06.2020 (4.9.10-6387)


 • dodano generator deklaracji i e-Deklaracji: PIT-36(27), PIT-36L(16), PIT-B(17), PIT-BR(4), PIT-O(24), ORD-ZU(3.2)
 • dodano obsługę generowania i sprawdzania nowego JPK_V7M(1-2E) i JPK_V7K(1-2E)
 • dodano wzorzec oraz generator deklaracji VAT-7(21) o VAT-7K(15) do nowego JPK_VDEK
 • dodano zabezpieczenie generowania JPK_VDEK  - sprawdzane jest czy w danym okresie wygenerowano deklarację VAT
 • dodano analizowanie czy dodawać do wysyłanego JPK_VDEK pole ORDZU dla korekty gdy jest ono niewypełnione
 • dostosowano importowanie zewnętrznych plików JPK do nowych wymogów JPK_VDEK
 • dodano mechanizm importu dokumentów do Rejestracji dokumentów z JPK_V7M i JPK_V7K
 • dodano w trybie seryjnego wprowadzania dokumentów automatyczne zaznaczania panelu opcji JPK aby przyspieszyć ich wybór
 • dodano do eksportu dokumentów, do CSV kolumnę z parametrami JPK_VDEK
 • dodano import WB z banku BOS w formacie MT940
 • dodano automatyczna aktualizacje informacji o grupach towarowych JPK i procedurach JPK z modułu faktur sprzedażowych do Rejestracji dokumentów
 • dodano zapisywanie powiązania między deklaracją VAT a nowym JPK_VDEK
 • dodano aktualizację wydruku informacji dodatkowej do e-Sprawozdania dla NGO w wariancie 1.2
 • zmodyfikowano generowanie do e-Deklaracji załącznika CIT-D(7) za 2019 rok (pola 21-112)
 • zmodyfikowano wzory kosztowe w CIT-8(28) i CIT-8/O(15) dla NGO - nadmiarowo analizowane było konto 405


01.04.2020 (4.8.80-6350)


 • dodano generator deklaracji i e-Deklaracji: PIT-36(27), PIT-36L(16), PIT-B(17), PIT-BR(4), PIT-O(24), ORD-ZU(3.2)
 • dodano obsługę nowych drukarek serii Posnet Thermal Online (Posnet Thermal XL2 Online, Posnet Thermal HD Online)
 • dostosowano nową wersji importu MT940 dla mBank 2020


02.03.2020 (4.8.60-6313)


 • dodano obsługę generowania deklaracji i e-Deklaracji CIT-8(28), CIT-8/O(15), CIT-D(7) i CIT-BR(6) za rok 2019


06.02.2020 (4.8.50-6307)


 • dodano generator deklaracji i e-Deklaracji PIT-28(22), PIT-28B(16) oraz PIT/O(24) za 2019 rok
 • dodano obsługę ewidencji i drukowania na fakturach i rachunkach numeru ewidencyjnego BDO
 • dodano uaktualnienie korekty KUP 2020 po przekroczeniu terminu płatności o 90 dni dla płatności z wcześniejszych lat
 • poprawiono generowanie deklaracji PIT-11 gdy osoba osiągała jedynie przychody zwolnione z opodatkowania do 26 roku życia
 • poprawiono generowanie deklaracji PIT-11(25) dla osób nisko zarabiających pola 31 i 33
 • poprawiono generowanie korekty e-Deklaracja PIT-8AR(8)
 • dodano aktualizację skali podatkowej na 2020 dla list płac


07.01.2020 (4.8.30-6299)


 • dodano obsługę generowana i e-Deklaracji dla PIT-11(25) za 2019 rok
 • dodano generowanie i e-Deklarację dla PIT-4R(9) i IFT-1R(15) za 2019 rok
 • dodano generowanie i e-Deklarację dla PIT-8AR(8) za 2019 rok
 • dodano generowanie i e-Deklarację dla PIT-8C(10) za 2019 rok
 • dodano obsługę korygowania podstawy opodatkowania w sytuacji przeterminowania daty płatności o 90 dni - zmiana obowiązuje od 01.01.2020 r.
 • dodano wydruk informację o MPP na rachunku-fakturze uproszczonej
 • dostosowano pobieranie rodzaju operacji bankowej dla PARIBAS w MT940
 • zaktualizowano limit podstawy ZUS na 2020


06.12.2019 (4.8.00-6282)


 • dodano obsługę deklaracji i e-Deklaracji VAT7(20) i VAT-7K(R14) obowiązujących od 01.12.2019 za okres 11/2019
 • dodano obsługę generatora JPK_FA(3) dla faktur i rachunków
 • dodano import nowej wersji wyciągów bankowych w NBP Paribas w formacie mt940
 • dodano obsługę MPP split dla faktur zwolnionych art 113 (faktury uproszczone bez VAT)


24.10.2019 (4.7.50-6258)


 • dodano w module Faktur VAT sprzedażowych zautomatyzowaną obsługę funkcji rozpoznawania MPP mechanizmu podzielonej płatności na podstawie pkwiu pozycji w oparciu o zał. 15 do ustawy o VAT dla faktur o wartości brutto > 15 tys PLN
 • dodano wydruk faktur z opcją informacji MPP Mechanizm podzielonej płatności
 • dodano w funkcji generowania paczki przelewów z Rejestracji dokumentów automatyczne rozpoznawanie konieczności przelewu typu split payment MPP na poziomie pojedynczej faktury kosztowej/zakupowej
 • dodano obsługę automatycznego pobierania danych kontrahenta zagranicznego z systemu VIES - rozpoznawanie rodzaju NIP-u
 • dodano w module Analizy rozrachunków kolumnę informująca czy dokument jest typu split (MPP)
 • dodano obsługę pola 36  w deklaracji VAT-7 i 7K - VAT należny od towarów i usług objętych spisem z natury
 • dodano generator pola 36 do JPK_VAT - VAT należny od towarów i usług objętych spisem z natury
 • dodano w generatorze IFT-1R rozpoznawanie Urzędu Skarbowego dla obcokrajowców po województwie
 • dodano opcje odblokowywania okresu księgowego w środku roku
 • dodano zapisywanie wybranej dodatkowej operacji VAT w Rejestracji dokumentów
 • dodano w module sprzedażowym rozpoznawanie domyślnej stawki VAT NP dla operacji VAT Świadczenie usług dla których podatnikiem jest nabywca
 • dodano zabezpieczenie zapisu importowanego WB ze znakami w złym kodowaniu dla nazwy kontrahenta
 • dodano generator deklaracji PIT-11 za 2019 rok uwzględniając PIT-0 dla młodych oraz PPK pracodawcy
 • dodano obsługę importu WB dla VW Bank w formacie MT940
 • dodano obsługę importu WB dla mBank wersja Korporacyjna w formacie CSV
 • poprawiono wyliczania listy płac dla PIT-0 dla młodych w sytuacji gdy wynagrodzenie brutto jest niższe niż 900 zl (ograniczanie do zdrowotnego)
 • poprawiono w deklaracji PIT-5 użycie nowej skali podatkowej od przychodów już za 09/2019
 • poprawiono funkcję odblokowywania okresu w środkach trwałych - teraz analizowane są do odblokowania jedynie okresy ze znacznikiem T
 • poprawiono funkcję kopiowania schematów kalkulacji umów
 • skrócono komunikat na oknie logowania do aktualizacji programu


24.09.2019 (4.7.10-6223)


 • dodano funkcję sprawdzania statusu Vat czynnego w PL i VIES z wysyłanego pliku JPK_VAT
 • dodano dla generatora paczek przelewów sprawdzanie obecności rachunku bankowych kontrahentów na tzw. białej liście Vat
 • dodano obsługę sprawozdań elektroniczna w xml-u wersji 1-2 wygenerowanie po 01.09.2019
 • dodano w kalkulacjach umów funkcje kopiowania schematów
 • dodano w danych pracownika zleceniobiorcy zbiorcza funkcje zmiany grupowej kosztów uzyskania przychodów, kwoty wolnej i schematu kalkulacji
 • dodano funkcję sprawdzania statusu Vat kontrahenta ręcznie w Rejestracji dokumentów dla faktur zakupowych
 • przyspieszono pracę pluginu pobierania danych kontrahenta z GUS


31.07.2019 (4.6.90-6165)


 • dodano we wbudowanych modułach list płac i umów zlecenie obsługę wyliczania podatku PIT dla pracowników do 26 roku życia dla limitu 2019 i późniejszych
 • dodano w module wbudowanym list płac obsługę pełnego trybu manualnego zmiany dowolnej wartości listy plac wg potrzeb użytkownika
 • dodano we wzorcach księgowych dla umów cywilno prawnych i dla list płac znacznik KWOTA pobierający pierwotne wyliczone wartości do zastosowania udziału procentowego, np. rozdzielnik kosztów w projektach
 • dodano zapamiętywanie znacznika "Nie drukuj oryginał/kopia" podczas wydruku faktur VAT
 • dodano obsługę dekretacji wg wzorca i znacznik KWOTA jako pierwotna wartość pola zastosowana do wzorca
 • dodano automatyzację obsługi księgowania amortyzacji w tle analogicznie jak dla tzw. okresowych dokumentów PK
 • dodano w module kontrahentów funkcję pomijania sprawdzania osoby fizycznej z Nipem BRAK
 • poprawiono grafiki deklaracji vat-7(19) i vat7k(13) usunięto info testowe na dole stron
 • poprawiono wyliczania pola 42 we wzorcach deklaracji VAT w kontekście pobierania pobieranie nadwyżki Vat z deklaracji starszej wersji


27.06.2019 (4.6.50-6142)


 • dodano aktualny generator dokumentu JPK_FA(2)
 • dodano do listy plac i umów mechanizm kalkulacji, księgowania i wydruku składników PPK
 • dodano do wzorców kalkulacji umów składniki PPK
 • dodano obsługę deklaracji i e-Deklaracji Vat-7(19 ) i Vat-7K(13) bez załączników w postaci wniosków o zwrot podatku Vat
 • dodano wzorce deklaracji CIT-8(27) z załącznikami CIT/O(14), CIT/BR(5), CIT/D(62)
 • dodano do obsługi danych z GUS analizę czy adres zawiera samą miejscowość bez ulicy
 • dodano do modułu list płac mechanizm analizy przekroczenia 30-krotności podstawy emerytalno/rentowej ZUS oraz automatyczne proponowanie wyższej stawki podatku PIT w miesiącu następnym po przekroczeniu 1 progu podatkowego
 • dodano import WB w MT940 dla BS Kraków
 • dodano wzorzec CSV importu z banku Revolut
 • dodano w wizzardzie możliwość zdefiniowania pierwszego nieregularnego roku obrotowego
 • dodano obsługę wydruku adresów kontrahentów na wydruku faktur/zamówień/rachunków historycznie lub wg domyślnego
 • dodano zabezpieczenie przed zapisywaniem sprawozdania finansowego bez wybranego wzorca
 • poprawiono mechanizm korygowania rachunku bez Vat gdy jest on już zatwierdzony
 • zaktualizowano wzorce importu WB dla BS Halinów w CSV


03.04.2019 (4.5.50-6087)


 • dodano dla NGO generowanie wydruku informacji dodatkowej od e-Sprawozdania podczas jego generowania
 • dodano import WB BS Halinów w MT940
 • dodano aktualizację i pobieranie wzorców sprawozdań za poprzedni rok obrotowy
 • dodano czyszczenie symbolu archiwalnego anulowanej faktury aby można było przenumerować symbole archiwalne
 • zabezpieczenie przez zapisaniem sprawozdania finansowego bez wybranego roku i miesiąca
 • dodano aktualizację usuniętych w latach poprzednich wzorców bazowych sprawozdań dla roku N/A
 • poprawiono edycję zestawień typu Inne np. zmiany w kapitałach firmy; nie pojawiał się szablon sprawozdania
 • poprawiono ustawianie adresów kopiowanych faktur po zmianie kontrahenta
 • dodano dla e-Sprawozdań jednostek małych, dla osób fizycznych poprawne generowanie informacji o numerze z NIP i brak sprawdzania numeru KRS
 • poprawiono w imporcie WB dla  Nest Bank długość pola 61 do 100 znaków
 • dodano opcjonalnie pobieranie do EFS przepływów pieniężnych i zmian w kapitałach dla jednostek mikro i dla organizacji NGO
 • dodano w ustawieniach globalnych ustawianie adres wydruku albo domyślny albo po historii zmian


19.02.2019 (4.5.10-6050)


 • dodano deklaracje i e-Deklaracje CIT-8(26) i załączniki CIT-8/O(13), CIT-BR(4), CIT-D(6) i ORD-zu za 2018 r
 • dodano opcję możliwości zapisania dodatkowego dokumentu OT do środka trwałego
 • dodano w notach odsetkowych seryjnych dodatkowy algorytm liczący liczbę dni przeterminowania przy kilku rata zapłaty od poprzedniej daty wpłaty
 • dodano opcje ustawiania na fakturze i korekcie głównego adresu wydruku innego niż to wynika z historii ważności adresów
 • dodano uprawnienie do wydruku seryjnego faktur
 • poprawiono obsługę wydruku adresu na fakturze na podstawie historii dat gdy ustawiono tą samą datę
 • poprawiono sprawdzanie e-Sprawozdania RZiS Mikro pola : Brak pola A.I. w RZiS, Brak pola C.O. w RZiS, Brak pola D.O. w RZiS
 • poprawka generowanie e-Dekaracji PIT-8AR(7) pola z dokładnością do 0 miejsc - całkowite np. 181-sze
 • ustawiono 6 miejsc po przecinku dla kursu waluty w dekretach FK
 • poprawiono wyliczanie ręczne PIT-4R(8)Copyright © 2018 LH Software Sp. z o.o. Sp. k. Wszelkie prawa zastrzeżone.