site map Mapa serwisu  contact Kontakt 
 
E-mail:  
Hasło:  
 
oprogramowanie dla firmrejestracja programy dla firmzapomniałem hasła oprogramowanie dla firm aktywacja konta
 


Zmiany w programie Sprzedaż i Magazyn

12.03.2021 (5.1.40-6561)

 • aktualizacja techniczna dla zachowania spójności z programami księgowymi


24.02.2021 (5.1.30-6544)


 • aktualizacja techniczna dla zachowania spójności z programami księgowymi


11.02.2021 (5.1.20-6532)


 • dodano obsługę dowolnych sposobów płatności dla drukarek z protokołem Posnet OnLine
 • dodano w funkcji WZ->FVS z opcją Split Payment sprawdzanie czy wcześniej było otwarte okno przeglądania faktur


19.01.2021 (5.1.10-6505)


 • aktualizacja techniczna do zachowania spójności z programami księgowymi


12.01.2021 (5.1.10-6503)


 • dodano funkcję przenoszenia faktury do paragonów z modułu Faktur VAT do Rejestracji Dokumentów jeżeli data sprzedaży >= 2020.10.01 w związku ze zmianami wymagań nowych JPK_V7x


18.11.2020 (4.9.90-6479)


 • dodano w nowych plikach Jpk i deklaracjach Vat specjalną obsługę faktur do paragonów (faktura do paragonu wykazywana jest z wszystkimi danymi i kwotami ale nie wchodzi do podsumowania podatku należnego)
 • dodano konwersje importu z CSV dokumentów w zakresie wartości GTU, np.GTU_12 -> 12;
 • poprawiono walidację polskiego numeru NIP z przedrostkiem PL


30.09.2020 (4.9.50-6448)


 • dodano mechanizm wyłączenia opcji SPLIT w module faktur VAT gdy płatność jest inna niż Przelew
 • dodano w module faktur VAT opcję wyłączania parametru Split gdy kwota brutto jest poniżej 15 tyś
 • dodano pobieranie danych firmy z GUS po numerze NIP podczas konfiguracji programu w wizzardzie początkowym
 • dodano do funkcji kopiowania faktur VAT w ustawieniach globalnych opcję przenoszenia dodatkowych informacji/notatek lub nie
 • dodano w funkcji e-Faktura opcję zapisywania domyślnej innej niż standardowa treści wiadomości email. Jeżeli pusta to reset do treści domyślnej.
 • dodano do funkcji Nowy uproszczony kontrahent, opcję pozwalającą na zapisanie kontrahenta Osoba fizyczna z Nipem 'Brak'
 • dostosowano generowanie not odsetkowych na FB 2.0


14.07.2020 (4.9.30-6399)


 • dodano w module faktur VAT sprzedażowych funkcje pozwalająca na przeliczenie wpisanych kwot w PLN na docelową wartość w walucie po wskazanym kursie
 • dodano wydruk numeru BDO na pozostałych wzorcach wydruku faktur


26.06.2020 (4.9.10-6387)


 • dodano automatyczna aktualizacje informacji o grupach towarowych JPK i procedurach JPK z modułu faktur sprzedażowych do Rejestracji dokumentów
 • dostosowano pobieranie nazw towarów do nowych drukarek Posnet Thermal Online
 • dodano w ustawieniach globalnych faktur sprzedażowych domyślny rodzaj procedury JPK


01.04.2020 (4.8.80-6350)


 • dodano obsługę nowych drukarek serii Posnet Thermal Online (Posnet Thermal XL2 Online, Posnet Thermal HD Online)


02.03.2020 (4.8.60-6313)


 • aktualizacja techniczna w celu zachowania spójności z pozostałymi programami serii LeftHand


06.02.2020 (4.8.50-6307)


 • dodano obsługę ewidencji i drukowania na fakturach i rachunkach numeru ewidencyjnego BDO


07.01.2020 (4.8.30-6299)


 • dodano wydruk informację o MPP na rachunku-fakturze uproszczonej


06.12.2019 (4.8.00-6282)


 • dodano obsługę generatora JPK_FA(3) dla faktur i rachunków
 • dodano obsługę MPP split dla faktur zwolnionych art 113 (faktury uproszczone bez VAT)
 • dodano przenoszenie NIP kupującego na paragon wystawiony z zamówienia
 • poprawiono duplikowanie towarów na FB 2.0


24.10.2019 (4.7.50-6258)


 • dodano w module Faktur VAT sprzedażowych zautomatyzowaną obsługę funkcji rozpoznawania MPP mechanizmu podzielonej płatności na podstawie pkwiu pozycji w oparciu o zał. 15 do ustawy o VAT dla faktur o wartości brutto > 15 tys PLN
 • dodano wydruk faktur z opcją informacji MPP Mechanizm podzielonej płatności
 • dodano dla faktur magazynowych kosztowych automatyczną opcję rozpoznawania konieczności ewidencji znacznika Mechanizm podzielonej płatności na podst pkwiu w oparciu o zał. 15 do ustawy o VAT
 • dodano obsługę automatycznego pobierania danych kontrahenta zagranicznego z systemu VIES - rozpoznawanie rodzaju NIP-u
 • dodano w module sprzedażowym rozpoznawanie domyślnej stawki VAT NP dla operacji VAT Świadczenie usług dla których podatnikiem jest nabywca
 • poprawiono generowanie raportu sprzedażowego pogrupowanego po towarze - kwoty Netto, VAT i Brutto były pobierane z nagłówka a z nie pozycji faktury
 • skrócono komunikat na oknie logowania do aktualizacji programu


24.09.2019 (4.7.10-6223)


 • dodano uprawnienia dostępowe do ikon funkcji sprzedaż seryjna i rentowność
 • przyspieszono pracę pluginu pobierania danych kontrahenta z GUS


31.07.2019 (4.6.90-6165)


 • dodano zapamiętywanie znacznika "Nie drukuj oryginał/kopia" podczas wydruku faktur VAT
 • dodano w module kontrahentów funkcję pomijania sprawdzania osoby fizycznej z Nipem BRAK


27.06.2019 (4.6.50-6142)


 • dodano aktualny generator dokumentu JPK_FA(2)
 • dodano do obsługi danych z GUS analizę czy adres zawiera samą miejscowość bez ulicy
 • dodano na Windows 10 mechanizm zabezpieczający usuwający znaki typu długi myślnik cz błędny cudzysłów spoza tablicy kodowej utf-8
 • dodano funkcje serwisująca przed ręcznym wystawieniem WZ do FVS: sprawdzanie czy faktura na pewno ma wydane wszystkie pozycje lub czy dana pozycja FVS na pewno ma dobrze ustawione ilości pozostałe do wydania
 • dodano obsługę wydruku adresów kontrahentów na wydruku faktur/zamówień/rachunków historycznie lub wg domyślnego


03.04.2019 (4.5.50-6087)


 • dodano drukowanie na paragonie Nip kupującego
 • poprawiono ustawianie adresów kopiowanych faktur po zmianie kontrahenta
 • dodano w ustawieniach globalnych ustawianie adres wydruku albo domyślny albo po historii zmian


19.02.2019 (4.5.10-6050)


 • dodano w notach odsetkowych seryjnych dodatkowy algorytm liczący liczbę dni przeterminowania przy kilku rata zapłaty od poprzedniej daty wpłaty
 • dodano opcje ustawiania na fakturze i korekcie głównego adresu wydruku innego niż to wynika z historii ważności adresów
 • dodano uprawnienie do wydruku seryjnego faktur
 • poprawiono obsługę wydruku adresu na fakturze na podstawie historii dat gdy ustawiono tą samą datę


10.01.2019 (4.5.00-6032)


 • dodano kopiowanie adresu wysyłki i osoby kontaktowej w duplikowaniu faktur ctrl+l
 • odblokowanie opcji miesięczna w linii numeracyjnej na żądanie
 • dodano obsługę daty ważności adresów kontrahentów na wydrukach fvs, rachunek, nota korygująca i dokumenty magazynowe oraz zamówienia.
 • dodano w filtrze po przedziale dat opcję szybkiego wyboru przedziału - poprzedni rok
 • dodano zabezpieczenie przed usunięciem paragonu do którego wystawiono już dokument WZ - na początku trzeba usunąć dokument WZ
 • poprawiono szablony wydruków faktur - usunięto informację o starym rozporządzeniu Vat
 • poprawiono generowanie paragonu z faktury na FB 2.0


07.09.2018 (4.4.50-5970)

 • dodano do wydruku faktury, wydruku seryjnego, e-Faktury i e-Faktury seryjnej opcję wyłączania sekcji Oryginał/Kopia
 • do wydruku korekt dodano zamianę oznaczenia NP na oo dla sprzedaży z odwrotnym obciążeniem


17.07.2018 (4.4.10-5946)


 • dodano wzorce seryjnego wydruku rachunków bez Vat
 • dodano w zamówieniach do wydruku w pliku xml sposób płatności i liczbę dni płatności
 • dodano opcjonalne drukowanie notatek kontrahenta na faktury
 • dodano opcjonalne włączanie usuwania znaków i spacji z numer Nip kontrahenta
 • dodano do importu dokumentów sprawdzanie czy kontrahent ma Nip - wpisywanie słowa BRAK w zamian za pusty Nip
 • poprawiono generowanie raportu o stanach magazynowych - zbiorczy na FB 2.0


22.05.2018 (4.3.90-5909)


 • dodana parametryzowaną obsługę zabezpieczeń danych osobowych zgodne z RODO 2018 (hasła w MD5)
 • dodano kodowanie hasła do panelu administracyjnego
 • dodano opcje rejestracje zgody na przetwarzanie danych osobowych wg RODO i od do
 • dodano funkcje seryjnego wydruku rachunków bez VAT wg: dat, użytkownika, kontrahenta,  na podstawie wyszukany pozycji z okna FW po filtrach
 • dodano w fakturach VAT sprzedaży opcje podpowiedzi waluty na podstawie domyslnego cennika towarowego
 • zabezpieczono moduł faktury zakupowej przed przypadkiem dodawania towaru do zamkniętego wcześniej okna edycji FVZ
 • dodano opcje faktury zbiorczej do zamówienia od kupującego przez www oraz widok faktury do zamówienia www
 • dodano funkcje usuwająca wszystkie znaki z wyjątkiem znaków alfanumerycznych i cyfr z numeru NIP kontrahenta
 • dodano w modelu zamówienie->fvs zmianę kolumny "Wydano Towary" na "Tak" po wystawienia faktur do pozycji zamówienia
 • dodano do wydruków pz, mm, wz opcjonalnie wykorzystanie 3 grup towarowych np. jako określenie lokalizacji towaru na magazynie
 • dodano w towarach opcje ukrywania okna szczegółów: cenniki, stany magazynowe, ruchy
 • dla faktur zaliczkowych dodano zabezpieczenie ze gdy wystawiamy zaliczkę z pokazaniem ceny brutto i brutto zaliczki to dla każdej pozycji zaliczki konieczne musi być podane brutto zaliczki
 • poprawiono kopiowanie faktur - zerowanie daty wydruku/wysłania emailem
 • poprawiono w raportach do paragonów pobieranie daty do: raport 7,8,9
 • poprawiono podczas wystawiania faktury sprzedażowej do zaliczkowej ze skorygowaną ilością na pozycji dodatkową analizę ostatecznej ilości pozycji w kontekście WZ


 
Copyright © 2018 LH Software Sp. z o.o. Sp. k. Wszelkie prawa zastrzeżone.