site map Mapa serwisu  contact Kontakt 
 
E-mail:  
Hasło:  
 
oprogramowanie dla firmrejestracja programy dla firmzapomniałem hasła oprogramowanie dla firm aktywacja konta
 
Pobierz program

Terminy szkolen
 
Zmiany w programie Sprzedaż i Magazyn

07.09.2018 (4.4.50-5970)

 • dodano do wydruku faktury, wydruku seryjnego, e-Faktury i e-Faktury seryjnej opcję wyłączania sekcji Oryginał/Kopia
 • do wydruku korekt dodano zamianę oznaczenia NP na oo dla sprzedaży z odwrotnym obciążeniem


17.07.2018 (4.4.10-5946)


 • dodano wzorce seryjnego wydruku rachunków bez Vat
 • dodano w zamówieniach do wydruku w pliku xml sposób płatności i liczbę dni płatności
 • dodano opcjonalne drukowanie notatek kontrahenta na faktury
 • dodano opcjonalne włączanie usuwania znaków i spacji z numer Nip kontrahenta
 • dodano do importu dokumentów sprawdzanie czy kontrahent ma Nip - wpisywanie słowa BRAK w zamian za pusty Nip
 • poprawiono generowanie raportu o stanach magazynowych - zbiorczy na FB 2.0


22.05.2018 (4.3.90-5909)


 • dodana parametryzowaną obsługę zabezpieczeń danych osobowych zgodne z RODO 2018 (hasła w MD5)
 • dodano kodowanie hasła do panelu administracyjnego
 • dodano opcje rejestracje zgody na przetwarzanie danych osobowych wg RODO i od do
 • dodano funkcje seryjnego wydruku rachunków bez VAT wg: dat, użytkownika, kontrahenta,  na podstawie wyszukany pozycji z okna FW po filtrach
 • dodano w fakturach VAT sprzedaży opcje podpowiedzi waluty na podstawie domyslnego cennika towarowego
 • zabezpieczono moduł faktury zakupowej przed przypadkiem dodawania towaru do zamkniętego wcześniej okna edycji FVZ
 • dodano opcje faktury zbiorczej do zamówienia od kupującego przez www oraz widok faktury do zamówienia www
 • dodano funkcje usuwająca wszystkie znaki z wyjątkiem znaków alfanumerycznych i cyfr z numeru NIP kontrahenta
 • dodano w modelu zamówienie->fvs zmianę kolumny "Wydano Towary" na "Tak" po wystawienia faktur do pozycji zamówienia
 • dodano do wydruków pz, mm, wz opcjonalnie wykorzystanie 3 grup towarowych np. jako określenie lokalizacji towaru na magazynie
 • dodano w towarach opcje ukrywania okna szczegółów: cenniki, stany magazynowe, ruchy
 • dla faktur zaliczkowych dodano zabezpieczenie ze gdy wystawiamy zaliczkę z pokazaniem ceny brutto i brutto zaliczki to dla każdej pozycji zaliczki konieczne musi być podane brutto zaliczki
 • poprawiono kopiowanie faktur - zerowanie daty wydruku/wysłania emailem
 • poprawiono w raportach do paragonów pobieranie daty do: raport 7,8,9
 • poprawiono podczas wystawiania faktury sprzedażowej do zaliczkowej ze skorygowaną ilością na pozycji dodatkową analizę ostatecznej ilości pozycji w kontekście WZ

13.03.2018 (4.3.50-5852)

 • dodano usuwanie spacji i kresek z Nipów kontrahentów dla pozycji JPK
 • dodano nowe wzorce wydruku faktur RR
 • generowanie korekty JPK - dodano sprawdzanie czy poprzedni plik JPK ma już status kod 200 aby nadać kolejny numer
 • poprawiono generowanie korekt JPK dla roku 2017 - zawsze aktualny nowy wzorzec
 • poprawiono w seryjnej e-Fakturze domyślne ustawianie wydruku w PDF z odświeżeniem listy szablonów


06.02.2018 (4.3.30-5827)


 • dodano w module Faktur VAT podczas wydruku możliwość domyślnego zapamiętania ustawiania wydruku w PDF
 • dodano w module analizy marży magazynowej opcje grupowania po kodzie i po nazwie towaru
 • poprawiono w sprzedaży seryjnej przypadek gdy wzorzec utworzony został przed zmiana danych firmy (pobieranie rachunku bankowego)


18.01.2018 (4.3.00-5812) • dokonano aktualizacji nowego wzorca pobierania kursów z NBP w xml /kursy/xml/dir.txt na 2018
 • odblokowano możliwość ustawiania daty płatności faktury uproszczonej  wcześniejszej niż data wystawienia
 • w imporcie FVS, FVZ ustawiono pobieranie domyślnie rożnych walut, w tym PLN
 • poprawiono w produkcji przenoszenie na RW numeru karty produkcyjnej po zapisaniu produkcji
 • poprawiono na FB 2.0 na Linux przywracanie kopii bazy danych znacznik -REP zamiast -R
 • poprawiono w sprzedaży seryjnej ustawianie daty sprzedaży wg wybranego algorytmu
 • poprawiono generowanie JPK_FA dla nipów zagranicznych


12.09.2017 (4.1.00-5752)


 • dodano automatyczna obsługę wydruku faktur w wariancie odwrotnego obciążenia:
          faktura krajowa towary wrażliwe
          faktura krajowa usługi budowlane podwykonawca
          faktura na dostawę towarów do UE
 • dodano obsługę rodzajów korekt faktur: aktualne ustalenia w bieżącym okresie, błędy pierwotne to cofamy się do pierwotnego okresu VAT
 • dodano opcje tworzenia rachunku bankowego 'Brak' dla firm, które nie posiadają żadnego rachunku bankowego (płatność w gotowce)
 • podczas wprowadzania kontrahenta w wariancie uproszczonym domyślne ustawienie podstawowego cennika domyślnego
 • poprawiono w towarach pobieranie symbolu a nie nazwy producenta z listy producentów
 • blokada wielokrotnego konta brak w danych firmy


09.03.2017 (3.9.00-5684)


 • dodano opcję ustawiania domyślnie nipu na wartość BRAK dla osoby fizycznej (wymogi JPK)
 • dodano funkcje szybkiego podglądu pliku jpk w domyślnie ustawionym programie
 • dodano dla JPK_VAT metodę weryfikacji domyślnego adresu dla kontrahenta i jego ustawianie
 • poprawienie podsumowania paragonu dla funkcji Zamówienia->Paragon
 • poprawiono w funkcji generowania jpk: ścieżka z katalogiem symbolu firmy, długość pliku jpk 55 znaków
 • poprawiono przeliczanie pozycji dodawanych na paragon gdy ilość jednostek na magazynie jest poniżej 1.000


19.01.2017 (3.8.00-5654)


 • dodano funkcję wystawiania paragonów z zamówień
 • dodano funkcję automatycznej aktualizacji cen na cenniku zakupowym PZ po aktualizacji zerowej ceny PZ przez fakturę zakupową
 • dodano obsługę sortowania alfabetycznego firm na liście/oknie logowania (możliwość wyłączenia opcji)
 • przyspieszono generowania plików PDF z pluginu FOP, szczególnie w przypadku seryjnego wydruku faktur VAT
 • dodano w funkcji faktury zbiorczej do zamówień zabezpieczenie przed wyborem dwukrotnie tego samego zamówienia (wybór z CTRL)
 • dodano we wzorcach wydruku faktur VAT obsługę odbiorcy faktury
 • dodano na wydruku WZ, PZ, MM generowanie numeru telefonu kontrahenta do opcjonalnego wykorzystania
 • dodano opcjonalne pole numeru rachunku bankowego kontrahenta do wydruku faktur, w przypadku samofakturowanie
 • dodano funkcję edytuj/zmień paragon gdy nie jest używana (podpięta) drukarka fiskalna
 • dodano obsługę w ustawieniach globalnych domyślnej grupy towarowej dla kartoteki towar/usługa
 • dodano automatyczne ustawianie stawki NP dla operacji VAT świadczenia usług poza Unią Europejską
 • dodano domyślne ustawianie stawki 0% dla operacji VAT Wewnątrzwspólnotowa dostawa Towarów
 • poprawiono dodawanie kontrahentów/towarów z nazwa zawierającą ciąg znaków %n
 
Copyright © 2018 LH Software Sp. z o.o. Sp. k. Wszelkie prawa zastrzeżone.