site map Mapa serwisu  contact Kontakt 
 
E-mail:  
Hasło:  
 
oprogramowanie dla firmrejestracja programy dla firmzapomniałem hasła oprogramowanie dla firm aktywacja konta
 


Program księgowy LeftHand Pełna Księgowość
Zawiera następujące moduły:    Najważniejsze możliwości Programu księgowego LeftHand Pełna Księgowość

 • obsługa nowych JPK_V7M  i JPK_V7K od 01.10.2020
 • obsługa JPK (JPK_VAT, JPK_KR, JPK_PKPIR, JPK_WB, JPK_FA, JPK_MAG, JPK_EWP), generowanie, wysyłanie, UPO
 • możliwość używania programu na dowolnej liczbie stanowisk bez dodatkowych dopłat
 • bardzo szybkie rozpoczęcie pracy za pomocą początkowego konfiguratora ustawień firmy
 • seryjne i szybkie wprowadzanie dokumentów (Rejestracja dokumentów, Ctrl+1)
 • przypomnienia o niezapłaconych fakturach sprzedażowych i zakupowych
 • import dokumentów sprzedażowych i kosztowych, towarów, kontrahentów z dowolnego systemu w formacie csv lub w arkuszu kalkulacyjnym
 • eksport dokumentów sprzedażowych i kosztowych, towarów, kontrahentów do formatu csv
 • moduł obsługi sprzedaży seryjnej i sprzedaży abonamentowej
 • obsługa wszystkich typów dokumentów księgowych
 • automatyczne korekty PIT/CIT dla niezapłaconych kosztów i korekty VAT (złe długi)
 • moduł e-Deklaracje (weryfikacja, wysyłanie, UPO)
 • automatyczne generowanie deklaracji VAT, PIT, CIT
 • elastyczny plan kont z rozbudową aż do 10 poziomów
 • rozliczanie operacji w walutach obcych, tabele kursowe, różnice kursowe
 • elastyczne automaty księgujące, automatyczne dodawanie analityk i rozrachunków
 • łatwy i elastyczny mechanizm obsługi rozrachunków i rozliczeń
 • prosta obsługa raportów kasowych i wyciągów bankowych, szybkie importowanie elektronicznych wyciągów bankowych i ich rozliczanie
 • kompleksowe zarządzanie środkami trwałymi i dokumentami ŚT (OT, LT, MT, PT, LN, MN)
 • kompleksowe wystawianie, drukowanie i księgowanie faktur sprzedażowych i paragonów, e-Faktury, wydruk do PDF
 • kompleksowe zarządzanie operacjami magazynowymi i remanentami
 • moduł produkcji (kompletacja i dekompletacja), wzorce produkcyjne i wydruki
 • elastyczne tworzenie wzorców okresowych PK (polisy, leasingi, prenumeraty itp.)
 • automatyczne generowanie rachunku zysków i strat oraz bilansu (synchronizacja z planem kont) i zamykanie kont 4xx, 5xx, 7xx
 • obsługa umów cywilno-prawnych, list płac i kartotek pracowniczych
 • tłumaczenia wydruków i raportów na dowolne języki
 • możliwość eksportu raportów i danych z okien przeglądania do arkusza kalkulacyjnego
 • możliwość obsługi programu za pomocą skrótów z klawiatury
 • integracja z GUS - pobieranie danych firm po wpisaniu numeru NIP
 • integracja z systemem do skanowania i rozpoznawania dokumentów
 • obsługa e-Sprawozdań Finansowych
 • sprawdzanie statusu VAT kontrahentów w systemie PL oraz VIES
 • sprawdzanie rachunków bankowych w tzw. białej księdze VAT


    Scentralizowany moduł zarządzania dokumentami księgowymi

 • seryjne wprowadzanie dokumentów (Rejestracja dokumentów, Ctrl+1)
 • przypomnienia o niezapłaconych fakturach sprzedażowych i zakupowych
 • obsługa wszystkich typów dokumentów księgowych
 • podział dokumentów na segregatory
 • możliwość duplikowania dokumentów
 • łatwy mechanizm dekretacji na kontach księgowych
 • możliwość wykorzystania schematów automatycznego dekretowania
 • łatwy mechanizm obsługi rozrachunków i rozliczeń
 • mechanizm przenumerowania symboli archiwalnych dokumentów
 • generowanie zestawień VAT dla rejestrów sprzedażowych, zakupowych lub obu
 • możliwość przeksięgowywania i rozliczania dokumentów księgowych między różnymi latami obrotowymi

    Elastyczny plan kont

 • podział na grupy kont
 • mechanizmy do tworzenia kont analitycznych dla kontrahentów i pracowników
 • import planu kont z poprzednich lat obrotowych
 • import / export planu kont w formacie XML
 • podgląd obrotów i sald kont
 • przeglądanie zapisów na kontach

    Księgi Handlowe

 • generowanie głównej księgi (dziennika księgowań) z podziałem na typy dokumentów
 • drukowanie druczków KP i KW oraz raportu kasowego
 • moduł druków przelewu dla kontrahentów, ZUS i US
 • centralne tabele kursowe walut
 • kompleksowy zestaw raportów księgowych
 • raport analizy zobowiązań i należności
 • generowanie bilansu otwarcia roku księgowego
 • generowanie bilansu przekształceń dla bilansu otwarcia
 • generowanie zamknięcia roku księgowego (przeksięgowania na konto(a) wynikowe)
 • definiowanie i drukowanie bilansu i rachunku zysków i strat (wariant porównawczy i kalkulacyjny)
 • generowanie potwierdzeń sald rozliczeń
 • generowanie wezwań do zapłaty
 • generowanie not odsetkowych
 • wystawianie not księgowych
 • wystawianie not obciążeniowych
 • automatyczne okresowe generowanie PK do leasingu, prenumeraty, polisy itp.


    System e-Deklaracje

 • wysyłanie e-Deklaracji VAT (7, 7K, UE) i PIT-11
 • pobieranie UPO
 • drukowanie UPO

    Schematy automatycznego dekretowania na kontach księgowych

 • schematy księgowania dla faktur sprzedażowych i zakupowych
 • schematy księgowania dla umów o dzieło i zlecenie
 • schematy księgowania dla list płac
 • schematy księgowania dla PolCard i AllPay
 • mechanizm duplikowania schematów księgowania
 • możliwość wykorzystywania schematów księgowania z poprzednich lat obrotowych

    Rozrachunki

 • obsługa rozrachunków dla wszystkich typów dokumentów księgowych
 • łatwy mechanizm rozliczania rozrachunków
 • mechanizm kontroli stopnia rozliczenia rozrachunków
 • kompleksowe raporty dotyczące rozrachunków

    Obsługa kadr i płac

 • schematy kalkulacji umów i list płac
 • możliwość wysyłania e-Umowy
 • kompleksowa ewidencja kadrowych danych pracowników
 • ewidencja umów zlecenie i umów o dzieło
 • dokumenty zapłat do umów (rachunki)
 • mechanizm ułatwiający księgowanie umów
 • przyjazny mechanizm tworzenia list płac
 • zautomatyzowane księgowanie list płac
 • kartoteki pracownicze (ewidencja wynagrodzeń)
 • generowanie deklaracji PIT-11, PIT-40, PIT-4R

    Obsługa kasy i banku

 • automatyczne importowanie i księgowanie wyciągów bankowych z wybranej listy banków
 • generowanie poleceń przelewów krajowych w standardzie Elixir (dla wybranych banków)
 • dowolna ilość obsługiwanych kas
 • dowolna ilość obsługiwanych rachunków bankowych
 • wielowalutowe kasy i rachunki bankowe
 • łatwy mechanizm wprowadzania wyciągów bankowych i raportów kasowych
 • możliwość rozliczania faktur sprzedażowych, zakupowych, umów i list płac
 • automatyczne generowanie rozrachunków i rozliczeń
 • rozliczanie wypłat walutowych wg kursu zgodnego z polityką FIFO
 • rozliczenia kasowo/bankowe z poziomu dokumentu

    Obsługa bezgotówkowych rozliczeń PolCard i AllPay

 • importowanie pojedyńczych raportów płatniczych za zamówienia
 • importowanie katalogu raportów płatniczych
 • zautomatyzowane księgowanie rozliczeń PolCard i AllPay
 • automatyczne zakładanie rozliczeń księgowych dla faktur wystawionych do zamówień

    Kompleksowa obsługa sprzedaży i fakturowania

 • wystawianie faktur handlowych VAT
 • walutowe faktury VAT
 • możliwość wystawiania faktur MP
 • możliwość wystawiania marża
 • możliwość wystawiania RR
 • wystawianie faktur Pro Forma
 • faktury korygujące
 • wystawianie i drukowanie faktur zaliczkowych i sprzedażowych do zaliczkowych
 • obsługa dowolnej ilości linii fakturowych (schematów numeracji faktur)
 • wbudowany mechanizm e-Faktura (elektroniczne przesyłanie dokumentów)
 • możliwość automatycznej kontroli stanów magazynowych sprzedawanych towarów
 • automatyczne tworzenie wpisów w rejestrach VAT
 • możliwość automatycznego tworzenia dekretów na kontach (schematy dekretacji faktur)
 • automatyczne zakładanie rozrachunków dla kontrahentów
 • faktury seryjne
 • seryjny wydruk faktur
 • możliwość dowolnej modyfikacji szablonów wydruku faktur
 • raport sprzedaży z podziałem na waluty i kraje (dla eksporterów)
 • sprzedaż detaliczna
 • wystawianie rachunków
 • obsługa drukarek fiskalnych i czytników kodów kreskowych
 • mechanizm księgowania serii faktur
 • możliwość anulowania faktur VAT
 • mechanizm analizy stopnia rozliczenia rozrachunków za faktury
 • drukowanie paragonów fiskalnych
 • możliwość zapisywania paragonów bez konieczności posiadania drukarki fiskalnej
 • możliwość wydruku faktury z druczkiem przelewu
 • możliwość kwotowego i marżowego ustalania cen dla wybranych towarów
 • import słowników tłumaczeń faktur
 • wydruk faktur do formatu PDF
 • wysyłanie eFaktu w formacie PDF
 • seryjne wysyłki eFaktur
 • wyliczanie rentowności faktury i jej pozycji
 • kredyt kupiecki
 • zaległe płatności na wydruku faktury
 • analityczne raporty sprzedażowe

    Kompleksowa obsługa zakupowych faktur VAT

 • wielowalutowe faktury kosztowe
 • automatyczne tworzenie wpisów w rejestrach VAT i dekretów w Księdze Handlowej
 • zautomatyzowany mechanizm przyjmowania towarów na magazyn, na podstawie faktury zakupowej
 • możliwość przeliczania cen w walucie lokalnej na ceny w walucie obcej
 • mechanizm analizy stopnia rozliczenia rozrachunków za faktury
 • możliwość definiowania nowych stawek VAT
 • wyliczanie zwrotu Vat z zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i
  zwolnioną
 • moduł analiz zapisów w rejestrach VAT

    Obsługa zamówień na towary i usługi

 • wielowalutowe zamówienia na towary i usługi
 • obsługa dowolnej ilości cenników towarowych
 • łatwy mechanizm wystawiania faktur do złożonego zamówienia
 • mechanizm obsługi statusów zamówień
 • specjalizowany moduł zamówień WWW pozwalający na integrację istniejących sklepów internetowych z programem LH FK
 • wystawianie zamówień do i z firmy
    Kartoteka towarów i usług
 • dowolna ilość cenników (cenniki netto i brutto)
 • cenniki towarowe związane z walutą
 • grupy towarowe
 • szybki podgląd stanów magazynowych wybranych towarów

    Produkcja i montaż
 • budowanie receptur do produkcji i montażu
 • możliwość ewidencji dodatkowych kosztów produkcji
 • możliwość określenia minimalnego kosztu jednostkowego produktu
 • kompletacja manualna
 • kompletacja w oparciu o wybraną recepturę
 • dekompletacja (rozbiór) w oparciu o wybraną recepturę
 • automatyczne księgowanie operacji produkcyjnej
 • automatyczne generowanie operacji magazynowych do produkcji i montażu


programy linux windows    Moduł remanentów
 • remanenty początkowe
 • remanenty okresowe
 • grupy towarowe
 • wykazywanie różnic magazynowych
 • drukowanie stanów magazynowych na dany dzień
 • automatyczne księgowanie remanentów
 • spis z natury

    Ewidencja magazynowa - obsługa nieograniczonej ilości magazynów
 • możliwość definjowania dowolnej ilości magazynów
 • możliwość wydruku dokumentów do formatu PDF
 • automatyczne wystawianie dokumentów magazynowych w modułach faktura
  zakupowa, faktura sprzedażowa vat i paragon
 • możliwość wielokryterialnego drukowania stanów magazynowych (zerowe,
  niezerowe, sortowanie)
 • moduł analiz handlowo-magazynowych (sprzedaż, marża)
 • dokumenty przyjęcia na magazyn PZ
 • dokumenty przesunięcia między magazynami MM
 • dokumenty wydania z magazynu WZ
  •          wystawianie dokumentów WZ do faktur sprzedażowych
            wystawianie dokumentów WZ bez faktur sprzedażowych
  • możliwość wystawiania faktur na podstawie jednego lub wielu dokumentów WZ
  • przeglądanie stanów magazynowych
  • kompleksowe raporty stanów magazynowych, w tym stan na wybrany dzień
  • moduł analizy zakupów i sprzedaży z magazynów
  • wystawianie dokumentów PW i RW

      CRM - centrum wiedzy o kontrahentach i reprezentantach firmy

 • ewidencja kontrahentów i reprezentantów
 • ewidencja historii kontaktów z kontrahentami i reprezentantami
 • system notatek dla kontrahentów
 • mechanizm automatycznego przypominania o spotkaniach
 • sprawdzanie poprawności numeru NIP i REGON 
 • mechanizm cech pozwalający na zaawansowane wyszukiwane po zdefiniowanym zbiorze parametrów

 • programy linux i windows    Ewidencja środków trwałych

  • podział na grupy
  • uwzględnianie klasyfikacji ST
  • elastyczny mechanizm definiowania planu amortyzacji
  • możliwość wprowadzania dowolnego typu planu amortyzacji (liniowa, jednorazowa)
  • duplikowanie środka trwałego
  • księgowanie amortyzacji
  • podstawowe raporty związane ze środkami trwałymi
  • obsługa dokumentów środków trwałych: OT, LT, PT, MT, LN, MN

  programy dla linux i windows    Rejestry VAT

  • podział rejestrów na zakupowe i sprzedażowe
  • możliwość definiowania dowolnej ilości rejestrów VAT
  • możliwość ustalania kolejności wyświetlania rejestrów na listach wyboru (np. w Rejestracji dokumentów)
  • kompleksowe raporty dla rejestrów VAT, w tym raport zapisów w układzie kolumnowym
  • możliwość generowania raportów testowych
  • generowanie zestawień VAT dla rejestrów sprzedażowych, zakupowych lub obu
  • definiowanie nowych stawek VAT
  • wyliczanie zwrotu VAT z zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i
   zwolnioną

  programy dla firm linux i windows    Wypełnianie i wydruk deklaracji podatkowych

  • automatyczne wypełnianie deklaracji podatkowych VAT, CIT, PIT (schematy wypełniania)
  • obsługa dużej ilości wymaganych deklaracji podatkowych ( CIT, PIT, VAT)
  • duplikowanie deklaracji podatkowych
  • drukowanie serii deklaracji

     Obsługa delegacji i kilometrówki
 • ewidencja, wydruk i rozliczanie delegacji
 • ewidencja, wydruk kilometrówki
 • ewidencja i wydruk ryczałtów na przejazdy lokalne
 • operacje w walucie
 • dwukierunkowe rozpoznawanie tras przejazdów
 • ewidencja i wydruk poleceń wyjazdu na delegację

  Pozostałe funkcje programu
 • analiza logowań do programu
 • możliwość pracy sieciowej
 • możliwość uruchomienia programu zdalnie wykorzystując oprogramowanie terminalowe, np. nxserver
 • możliwość eksportu danych z okien przeglądania do arkusza kalkulacyjnego i do formatu PDF 
Copyright © 2018 LH Software Sp. z o.o. Sp. k. Wszelkie prawa zastrzeżone.