site map Mapa serwisu  contact Kontakt 
 
E-mail:  
Hasło:  
 
oprogramowanie dla firmrejestracja programy dla firmzapomniałem hasła oprogramowanie dla firm aktywacja konta
 


Porównanie funkcjonalności dla programów LeftHand Pełna Ksiegowość i Mała Księgowość:
 
Funkcja Pełna Księgowość Mała Księgowość
Pełne księgi handlowe x -
Książka przychodów i rozchodów - x
Rejestracja dokumentów księgowych x x
Plan kont x -
Schematy automatycznych dekretacji x -
Rozrachunki i rozliczenia x -
Obsługa płatności za dokumenty x x
Kadry x -
Płace x -
Umowy x -
Listy płac x -
Kasa i Bank x -
PolCard i AllPay x -
Obsługa faktur sprzedażowych x x
Obsługa faktur zakupowych x x
Zamówienia na towary i usługi x x
Kartoteka towarów i usług x x
Remanenty x x
Obsługa magazynu i dokumentów magazynowych x x
Analiza zakupów i sprzedaży towarów x x
Moduł CRM x x
Ewidencja środków trwałych x x
Obsługa rejestrów i księgi VAT x x
Deklaracje podatkowe x x
Raporty księgowe x -
Raporty dla rozrachunków x x
Analiza zobowiązań i należności x -
Analiza sprzedaży VAT z podziałem na waluty x x
Walutowe faktury sprzedażowe i zakupowe x x
Wystawianie rachunków x x
Paragony fiskalne x x
Obsługa drukarek fiskalnych i cztników kodów kreskowych x x
Analiza stopnia rozliczenia rozrachunków faktur sprzedażowych x -
Analiza stopnia rozliczenia rozrachunków faktur zakupowych x -
e-Faktura x x
Faktury zaliczkowe x x
Zestawienia VAT dla rejestrów sprzedażowych, zakupowych lub obu x x
generowanie bilansu otwarcia roku księgowego x -
generowanie bilansu przekształceń dla bilansu otwarcia x -
generowanie zamknięcia roku księgowego (przeksięgowania na konto(a) wynikowe) x -
definiowanie i drukowanie bilansu i rachunku zysków i strat (wariant porównawczy i kalkulacyjny) x -
dokumenty ZUS x -
tabele kursowe x x
moduł analizy marży sprzedazowej x x
wystawianie faktur RR, Marża, MP x x
generowanie potwierdzenia sald i wezwań do zapłaty
x x
Automatyczne wypełnianie deklaracji podatkowych
x x
Przypomnienia o niezapłaconych fakturach
x -
Rentowność faktur sprzedażowych i i ch pozycji
x -
Import i eksport danych
x -
Sprzedaż seryjna i abonamentowa
x -
 
Copyright © 2018 LH Software Sp. z o.o. Sp. k. Wszelkie prawa zastrzeżone.