site map Mapa serwisu  contact Kontakt 
 
E-mail:  
Hasło:  
 
oprogramowanie dla firmrejestracja programy dla firmzapomniałem hasła oprogramowanie dla firm aktywacja konta
 


LeftHand Mała Firma
Zawiera następujące moduły:


    Najważniejsze możliwości Programu LeftHand Mała Firma

 • obsługa nowych JPK_V7M  i JPK_V7K od 01.10.2020
 • obsługa JPK (JPK_VAT, JPK_KR, JPK_PKPIR, JPK_WB, JPK_FA, JPK_MAG, JPK_EWP), generowanie, wysyłanie, UPO
 • możliwość używania programu na dowolnej liczbie stanowisk bez późniejszych dopłat
 • bardzo szybkie rozpoczęcie pracy za pomocą początkowego konfiguratora ustawień firmy
 • seryjne i szybkie wprowadzanie dokumentów (Rejestracja dokumentów, Ctrl+1)
 • przypomnienia o niezapłaconych fakturach sprzedażowych i zakupowych
 • import dokumentów sprzedażowych i kosztowych, kontrahentów, towarów z dowolnego systemu w formacie csv lub w arkuszu kalkulacyjnym
 • eksport dokumentów sprzedażowych i kosztowych, kontrahentów, towarów do formatu csv
 • moduł obsługi sprzedaży seryjnej i sprzedaży abonamentowej
 • obsługa wszystkich typów dokumentów księgowych
 • automatyczne korekty PIT dla niezapłaconych kosztów i korekty VAT (złe długi)
 • moduł e-Deklaracje (weryfikacja, wysyłanie, UPO, UPL-1)
 • automatyczne generowanie deklaracji VAT, PIT
 • rozliczanie operacji w walutach obcych, tabele kursowe, różnice kursowe
 • możliwość dodawania własnych operacji kpir
 • łatwy i elastyczny mechanizm płatności
 • prosta obsługa raportów kasowych i wyciągów bankowych
 • kompleksowe zarządzanie środkami trwałymi i dokumentami ŚT (OT, LT, MT, PT, LN, MN)
 • kompleksowe wystawianie, drukowanie i księgowanie faktur sprzedażowych i paragonów, e-Faktury, wydruk do PDF
 • kompleksowe zarządzanie operacjami magazynowymi i remanentami
 • moduł produkcji (kompletacja i dekompletacja), wzorce produkcyjne i wydruki
 • elastyczne tworzenie wzorców okresowych PK (polisy, leasingi, prenumeraty itp.)
 • obsługa umów cywilno-prawnych, list płac i kartotek pracowniczych
 • tłumaczenia wydruków i raportów na dowolne języki
 • możliwość eksportu raportów i danych z okien przeglądania do arkusza kalkulacyjnego
 • możliwość obsługi programu za pomocą skrótów z klawiatury
 • integracja z GUS - pobieranie danych firm po wpisaniu numeru NIP
 • integracja z systemem do skanowania i rozpoznawania dokumentów
 • sprawdzanie statusu VAT kontrahentów w systemie PL oraz VIES
 • sprawdzanie rachunków bankowych w tzw. białej księdze VAT

    Scentralizowany moduł zarządzania dokumentami księgowymi
 • przypomnienia o niezapłaconych fakturach sprzedażowych i zakupowych
 • obsługa wszystkich typów dokumentów księgowych
 • podział dokumentów na segregatory
 • możliwość duplikowania dokumentów
 • kontrola płatności za dokumenty
 • wystawianie not księgowych
 • wystawianie not obciążeniowych

    Sy
stem e-Deklaracje
 • wysyłanie e-deklaracji VAT(7,7K, UE) i PIT-11
 • pobieranie UPO
 • drukowanie UPO

    Kompleksowa obsługa sprzedaży i fakturowania
 • wystawianie faktur handlowych VAT
 • walutowe faktury VAT
 • wystawianie faktur Pro Forma
 • możliwość wystawiania faktur MP
 • możliwość wystawiania faktur marża
 • możliwość wystawiania faktur RR
 • faktury korygujące
 • wystawianie i drukowanie faktur zaliczkowych i sprzedażowych do zaliczkowych
 • obsługa dowolnej ilości linii fakturowych (schematów numeracji faktur)
 • wbudowany mechanizm e-Faktura (elektroniczne przesyłanie dokumentów)
 • możliwość automatycznej kontroli stanów magazynowych sprzedawanych towarów
 • automatyczne tworzenie wpisów w rejestrach VAT
 • automatyczne tworzenie wpisów w Książce Przychodów i Rozchodów
 • faktury seryjne
 • seryjny wydruk faktur
 • możliwość dowolnej modyfikacji szablonów wydruku faktur
 • raport sprzedaży z podziałem na waluty i kraje (dla eksporterów)
 • sprzedaż detaliczna
 • import słowników tłumaczeń faktur
 • wystawianie rachunków
 • obsługa drukarek fiskalnych i czytników kodów kreskowych
 • możliwość zapisywania paragonów bez konieczności posiadania drukarki fiskalnej
 • możliwość wydruku faktury z druczkiem przelewu
 • możliwość kwotowego i marżowego ustalania cen dla wybranych towarów
 • wysyłanie eFaktur w formacie PDF
 • wydruk do formatu PDF
 • seryjne wysyłanie eFaktur
 • wyliczanie rentowności faktury i jej pozycji
 • kredyt kupiecki
 • zaległe płatności na wydruku faktury
 • analityczne raporty sprzedażowe

    Kompleksowa obsługa zakupowych faktur VAT

 • wielowalutowe faktury kosztowe
 • automatyczne tworzenie wpisów w rejestrach VAT i w k.p.i r.
 • zautomatyzowany mechanizm przyjmowania towarów na magazyn, na podstawie faktury zakupowej
 • możliwość przeliczania cen w walucie lokalnej na ceny w walucie obcej

    Obsługa zamówień na towary i usługi

 • wielowalutowe zamówienia na towary i usługi
 • obsługa dowolnej ilości cenników towarowych
 • łatwy mechanizm wystawiania faktur do złożonego zamówienia
 • mechanizm obsługi statusów zamówień
 • specjalizowany moduł zamówień WWW pozwalający na integrację istniejących sklepów internetowych z programem LH MK
 • wystawianie zamówień do i z firmy
    Kartoteka towarów i usług
 • dowolna ilość cenników (cenniki netto i brutto)
 • cenniki towarowe związane z walutą
 • grupy towarowe
 • szybki podgląd stanów magazynowych wybranych towarów

    Produkcja i montaż
 • budowanie receptur do produkcji i montażu
 • możliwość ewidencji dodatkowych kosztów produkcji
 • możliwość określenia minimalnego kosztu jednostkowego produktu
 • kompletacja manualna
 • kompletacja w oparciu o wybraną recepturę
 • dekompletacja (rozbiór) w oparciu o wybraną recepturę
 • automatyczne księgowanie operacji produkcyjnej
 • automatyczne generowanie operacji magazynowych do produkcji i montażu


    Moduł remanentów
 • remanenty początkowe
 • remanenty okresowe
 • remanenty roczne
 • wykazywanie różnic magazynowych
 • drukowanie stanów magazynowych na dany dzień
 • automatyczne księgowanie remanentów
 • spis z natury


    Ewidencja magazynowa - obsługa nieograniczonej ilości magazynów
 • możliwość definiowania dowolnej ilości magazynów
 • możliwość wydruku dokumentów w formacie PDF
 • dokumenty przyjęcia na magazyn PZ
 • dokumenty przesunięcia między magazynami MM
 • dokumenty wydania z magazynu WZ
 • wystawianie dokumentów PW i RW
  •          wystawianie dokumentów WZ do faktur sprzedażowych
            wystawianie dokumentów WZ bez faktur sprzedażowych
  • możliwość wystawiania faktur na podstawie jednego lub wielu dokumentów WZ
  • przeglądanie stanów magazynowych
  • automatyczne wystawianie dokumentów magazynowych w modułach faktura
   zakupowa, faktura sprzedażowa vat i paragon
  • możliwość wielokryterialnego drukowania stanów magazynowych (zerowe,
   niezerowe, sortowanie)
  • moduł analiz handlowo-magazynowych (sprzedaż, marża)
  • kompleksowe raporty stanów magazynowych, w tym stan na wybrany dzień
  • moduł analizy zakupów i sprzedaży z magazynów
  • wystawianie dokumentów PW i RW


      Pełen moduł CRM - centrum wiedzy o kontrahentach i reprezentantach
 • ewidencja kontrahentów i reprezentantów
 • ewidencja historii kontaktów z kontrahentami i reprezentantami
 • system notatek dla kontrahentów
 • mechanizm automatycznego przypominania o spotkaniach
 • sprawdzanie poprawności numeru NIP i REGON 
 • mechanizm cech pozwalający na zaawansowane wyszukiwane po zdefiniowanym zbiorze parametrów

 •     Ewidencja środków trwałych
  • podział na grupy
  • uwzględnianie klasyfikacji ST
  • elastyczny mechanizm definiowania planu amortyzacji
  • możliwość wprowadzania dowolnego typu planu amortyzacji (liniowa, jednorazowa)
  • duplikowanie środka trwałego
  • księgowanie amortyzacji
  • raporty związane ze środkami trwałymi
  • tabela amortyzacyjna

      Rejestry VAT
  • podział rejestrów na zakupowe i sprzedażowe
  • możliwość definiowania dowolnej ilości rejestrów VAT
  • możliwość ustalania kolejności wyświetlania rejestrów na listach wyboru (np. w Rejestracji dokumentów)
  • kompleksowe raporty dla rejestrów VAT, w tym raport zapisów w układzie kolumnowym
  • możliwość generowania raportów testowych
  • generowanie zestawień VAT dla rejestrów sprzedażowych, zakupowych lub obu
  • definiowanie nowych stawek VAT
  • wyliczanie zwrotu VAT z zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i
   zwolnioną
  • moduł analizy zapisów VAT

      Wypełnianie i wydruk deklaracji podatkowych
  • automatyczne wypełnianie deklaracji podatkowych VAT, PIT, CIT (schematy wypełniania)
  • obsługa dużej ilości wymaganych deklaracji podatkowych ( CIT, PIT, VAT)
  • duplikowanie deklaracji podatkowych
  • drukowanie serii deklaracji
  • generowanie deklaracji pracowniczych PIT11 i IFT

      Podatkowa księga przychodów i rozchodów
  • możliwość definiowania dodatkowych rodzajów operacji gospodarczych
  • łatwy mechanizm ewidencji operacji gospodarczych w dokumentach księgowych
  • kompleksowy zbiór raportów p.k.p.i.r, w tym roczne podsumowanie księgi w układzie miesięcznym
  • generowanie potwierdzeń sald operacji
  • generowanie wezwań do zapłaty
  • centralne tabele kursowe walut
  • moduł analizy zapisów w k.p.i r.

      Obsługa kadr i płac
  • schematy kalkulacji umów i list płac
  • możliwość wysyłania e-Umowy
  • kompleksowa ewidencja kadrowych danych pracowników
  • ewidencja umów zlecenie i umów o dzieło
  • dokumenty zapłat do umów (rachunki)
  • mechanizm ułatwiający księgowanie umów
  • przyjazny mechanizm tworzenia list płac
  • zautomatyzowane księgowanie list płac
  • kartoteki pracownicze (ewidencja wynagrodzeń)
  • generowanie deklaracji podatkowych PIT-11, PIT-40, PIT-4R

      Obsługa kasy i banku

  • dowolna ilość obsługiwanych kas
  • dowolna ilość obsługiwanych rachunków bankowych
  • wielowalutowe kasy i rachunki bankowe
  • łatwy mechanizm wprowadzania wyciągów bankowych i raportów kasowych
  • możliwość rozliczania faktur sprzedażowych, zakupowych, umów i list płac
  • automatyczne generowanie rozrachunków i rozliczeń
  • rozliczanie wypłat walutowych wg kursu zgodnego z polityką FIFO
  • rozliczenia kasowo/bankowe z poziomu dokumentów
Obsługa delegacji i kilometrówki
 • ewidencja, wydruk i rozliczanie delegacji
 • ewidencja i wydruk kilometrówki
 • ewidencja i wydruk ryczałtów na przejazdy lokalne
 • operacje w walucie
 • dwukierunkowe rozpoznawanie tras przejazdów
 • ewidencja i wydruk poleceń wyjazdu na delegację

   Pozostałe funkcje

  • analiza logowań do programu
  • możliwość pracy w sieci LAN, Internet itp.
  • możliwość uruchomienia programu zdalnie wykorzystując oprogramowanie nxserver
  • eksport danych z okien przeglądania do arkusza kalkulacyjnego i do formatu PDF
  • eksport danych z raportów znakowych do arkusza kalkulacyjnego
Copyright © 2018 LH Software Sp. z o.o. Sp. k. Wszelkie prawa zastrzeżone.