site map Mapa serwisu  contact Kontakt 
 
E-mail:  
Hasło:  
 
oprogramowanie dla firmrejestracja programy dla firmzapomniałem hasła oprogramowanie dla firm aktywacja konta
 

NAJWAŻNIEJSZE MOŻLIWOŚCI PROGRAMU LEFTHAND DLA STOWARZYSZEŃ I FUNDACJI


Bardzo szybkie rozpoczęcie pracy za pomocą konfiguratora ustawień początkowych.
Obsługa organizacji z działalnością statutową nieodpłatną, płatną i gospodarczą.
Możliwość definiowania nowych typów dokumentów z podziałem na realizowane projekty.
Wbudowany wzorcowy plan kont dostosowany w 100% do potrzeb i specyfikacji wszystkich organizacji pozarządowych.
Automatyczne generowanie deklaracji PIT i CIT w oparciu o wzorce zsynchronizowane z planem kont oraz VAT dla działalności dopłatnej lub gospodarczej.
Automatyczne generowanie rachunku zysków i strat oraz bilansu (synchronizacja z planem kont) i zamykanie kont 4xx, 5xx, 7xx.
Obsługa wszystkich typów dokumentów księgowych.
Moduł e-Deklaracje (oszczędność pieniędzy i czasu).
Obsługa JPK (generowanie, wysyłanie, UPO).
Elastyczny plan kont z rozbudową aż do 10 poziomów.
Elastyczne automaty księgujące, automatyczne dodawania anakityk i rozrachunków.
Prosta obsługa raportów kasowych i wyciągów bankowych, szybkie importowanie elektronicznych wyciągów bankowych i ich rozliczanie.
Rozliczanie operacji w walutach obcych, tabele kursowe, różnice kursowe.
Zarządzanie środkami trwałymi i dokumentwami ŚT (OT, LT, MT, PT, LN, MN).
Możliwość wstawiania i drukowania rachunków (działalność odpłatna) lub faktur VAT (działalność gospodarcza).
Elastyczne tworzenie wzorców okresowych PK (polisy, leasingi, prenumeraty itp.)
Obsługa umów cywilno-prawnych, list płac, kartotek pracowniczych.
Możliwość eksportu raportów i danych z okien przeglądania do arkusza kalkulacyjnego.
Możliwość obsługi programu za pomocą skrótów z klawiatury.
Obsługa e-Sprawozdań Finansowych.PEŁNA LISTA FUNKCJI

Scentralizowany moduł zarządzania dokumentami księgowymi.

przypomnienie o niezapłaconych fakturach sprzedażowych i zakupowych
obsługa wszystkich typów dokumentów księgowych
podział dokumentów na segregatory
możliwość duplikowania dokumentów
łatwy mechanizm dekretacji na kontach księgowych
możliwość wykorzystania schematów automatycznego dekretowania
łatwy mechanizm obsługi rozrachunków i rozliczeń
mechanizm przenumerowania symboli archiwalnych dokumentów
generowanie zestawień VAT dla rejestratorów sprzedażowych, zakupowych lub obu
możliwość przeksięgowania i rozliczania dokumentów księgowych między różnymi latami obrotowymi

System e-Deklaracje

wysyłanie e-Deklaracji VAT (7, 7K, UE) i PIT-11
pobieranie UPO
drukowanie UPO

Elastyczny plan kont

podział na grupy kont
mechanizmy do tworzenia kont analitycznych dla kontrahentów i pracowników
import planu kont z poprzednich lat obrotowych
import / export planu kont w formacie XML
podgląd obrotów i sald kont
przeglądanie zapisów na kontach

Księgi Handlowe

generowanie głównej księgi (dziennika księgowań) z podziałem na typy dokumentów
drukowanie druczków KP i KW oraz raportu kasowego
moduł druków przelewu dla kontrahentów, ZUS i US
centralne tabele kursowe walut
kompleksowy zestaw raportów księgowych
raport analizy zobowiązań i należności
generowanie bilansu otwarcia roku księgowego
generowanie bilansu przekształceń dla bilansu otwarcia
generowanie zamknięcia roku księgowego (przeksięgowania na konto(a) wynikowe)
definiowanie i drukowanie bilansu i rachunku zysków i strat (wariant porównawczy i kalkulacyjny)
generowanie potwierdzeń sald rozliczeń
generowanie wezwań do zapłaty
generowanie not odsetkowych
wystawianie not księgowych
wystawianie not obciążeniowych
automatyczne okresowe generowanie PK do leasingu, prenumeraty, polisy itp

Schematy automatycznego dekretowania na kontach księgowych

schematy księgowania dla faktur sprzedażowych i zakupowych
schematy księgowania dla umów o dzieło i zlecenie
schematy księgowania dla list płac
mechanizm duplikowania schematów księgowania
możliwość wykorzystywania schematów księgowania z poprzednich lat obrotowych

Rozrachunki

obsługa rozrachunków dla wszystkich typów dokumentów księgowych
łatwy mechanizm rozliczania rozrachunków
mechanizm kontroli stopnia rozliczenia rozrachunków
kompleksowe raporty dotyczące rozrachunków

Obsługa kadr i płac

schematy kalkulacji umów i list płac
możliwość wysyłania e-Umowy
kompleksowa ewidencja kadrowych danych pracowników
ewidencja umów zlecenie i umów o dzieło
dokumenty zapłat do umów (rachunki)
mechanizm ułatwiający księgowanie umów
przyjazny mechanizm tworzenia list płac
zautomatyzowane księgowanie list płac
kartoteki pracownicze (ewidencja wynagrodzeń)

Obsługa kasy i banku

dowolna ilość obsługiwanych kas
dowolna ilość obsługiwanych rachunków bankowych
wielowalutowe kasy i rachunki bankowe
łatwy mechanizm wprowadzania wyciągów bankowych i raportów kasowych
możliwość rozliczania faktur sprzedażowych, zakupowych, umów i list płac
automatyczne generowanie rozrachunków i rozliczeń
rozliczanie wypłat walutowych wg kursu zgodnego z polityką FIFO
rozliczenia kasowo/bankowe z poziomu dokumentu

Kompleksowa obsługa sprzedaży i fakturowania

wystawianie faktur handlowych VAT
walutowe faktury VAT
faktury korygujące

Kompleksowa obsługa zakupowych faktur VAT

wielowalutowe faktury kosztowe
automatyczne tworzenie wpisów w rejestrach VAT i dekretów w Księdze Handlowej
zautomatyzowany mechanizm przyjmowania towarów na magazyn, na podstawie faktury zakupowej
możliwość przeliczania cen w walucie lokalnej na ceny w walucie obcej
mechanizm analizy stopnia rozliczenia rozrachunków za faktury
możliwość definiowania nowych stawek VAT
wyliczanie zwrotu Vat z zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną
moduł analiz zapisów w rejestrach VAT

Kartoteki towarów i usług

dowolna ilość cenników (cenniki netto i brutto)
cenniki towarowe związane z walutą
grupy towarowe

CRM - centrum wiedzy o kontrahentach i reprezentantach firmu

ewidencja kontrahentów i reprezentantów
ewidencja historii kontaktów z kontrahentami i reprezentantami
system notatek dla kontrahentów
mechanizm automatycznego przypominania o spotkaniach
sprawdzanie poprawności numeru NIP i REGON
mechanizm cech pozwalający na zaawansowane wyszukiwane po zdefiniowanym zbiorze parametrów

Ewidencja środków trwałych

podział na grupy
względnianie klasyfikacji ST
elastyczny mechanizm definiowania planu amortyzacji
możliwość wprowadzania dowolnego typu planu amortyzacji (liniowa, jednorazowa)
duplikowanie środka trwałego
księgowanie amortyzacji
podstawowe raporty związane ze środkami trwałymi

Rejestry VAT

podział rejestrów na zakupowe i sprzedażowe
możliwość definiowania dowolnej ilości rejestrów VAT
możliwość ustalania kolejności wyświetlania rejestrów na listach wyboru (np. w Rejestracji dokumentów)
kompleksowe raporty dla rejestrów VAT, w tym raport zapisów w układzie kolumnowym
możliwość generowania raportów testowych
generowanie zestawień VAT dla rejestrów sprzedażowych, zakupowych lub obu
definiowanie nowych stawek VAT
wyliczanie zwrotu VAT z zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną

Wypełnianie i wydruk deklaracji podatkowych

automatyczne wypełnianie deklaracji podatkowych VAT, CIT, PIT (schematy wypełniania)
obsługa dużej ilości wymaganych deklaracji podatkowych ( CIT, PIT, VAT)
duplikowanie deklaracji podatkowych
drukowanie serii deklaracji

Obsługa delegacji i kilometrówki

ewidencja, wydruk i rozliczanie delegacji
ewidencja, wydruk kilometrówki
ewidencja i wydruk ryczałtów na przejazdy lokalneCopyright © 2018 LH Software Sp. z o.o. Sp. k. Wszelkie prawa zastrzeżone.