site map Mapa serwisu  contact Kontakt 
 
E-mail:  
Hasło:  
 
oprogramowanie dla firmrejestracja programy dla firmzapomniałem hasła oprogramowanie dla firm aktywacja konta
 


LeftHand Pełna Księgowość dla Stowarzyszeń/Fundacji

LeftHand Pełna Księgowość dla Stowarzyszeń i Fundacji

Zawiera następujące moduły:


    Najważniejsze możliwości Programu LeftHand dla Stowarzyszeń i Fundacji

 • bardzo szybkie rozpoczęcie pracy za pomocą początkowego konfiguratora ustawień
 • obsługa organizacji z działalnością statutową nieodpłatną, odpłatną i gospodarczą
 • możliwość definiowania nowych typów dokumentów z podziałem na realizowane projekty
 • wbudowany wzorcowy plan kont dostosowany w 100% do potrzeb i specyfiki wszystkich organizacji NGO
 • automatyczne generowanie deklaracji PIT i CIT w oparciu o wzorce zsynchronizowane z planem kont oraz VAT dla działalności odpłatnej lub gospodarczej
 • automatyczne generowanie rachunku zysków i strat oraz bilansu (synchronizacja z planem kont) i zamykanie kont 4xx, 5xx, 7xx
 • obsługa wszystkich typów dokumentów księgowych
 • moduł e-Deklaracje (oszczędność pieniędzy i czasu)
 • obsługa JPK (generowanie, wysyłanie, UPO)
 • elastyczny plan kont z rozbudową aż do 10 poziomów
 • elastyczne automaty księgujące, automatyczne dodawanie analityk i rozrachunków
 • prosta obsługa raportów kasowych i wyciągów bankowych, szybkie importowanie elektronicznych wyciągów bankowych i ich rozliczanie
 • rozliczanie operacji w walutach obcych, tabele kursowe, różnice kursowe
 • zarządzanie środkami trwałymi i dokumentami ŚT (OT, LT, MT, PT, LN, MN)
 • możliwość wystawiania i drukowania rachunków (działalność odpłatna) lub faktur VAT (działalność gospodarcza)
 • elastyczne tworzenie wzorców okresowych PK (polisy, leasingi, prenumeraty itp.)
 • obsługa umów cywilno-prawnych, list płac i kartotek pracowniczych
 • możliwość eksportu raportów i danych z okien przeglądania do arkusza kalkulacyjnego
 • możliwość obsługi programu za pomocą skrótów z klawiatury
 • obsługa e-Sprawozdań Finansowych


    Scentralizowany moduł zarządzania dokumentami księgowymi

 • przypomnienia o niezapłaconych fakturach sprzedażowych i zakupowych
 • obsługa wszystkich typów dokumentów księgowych
 • podział dokumentów na segregatory
 • możliwość duplikowania dokumentów
 • łatwy mechanizm dekretacji na kontach księgowych
 • możliwość wykorzystania schematów automatycznego dekretowania
 • łatwy mechanizm obsługi rozrachunków i rozliczeń
 • mechanizm przenumerowania symboli archiwalnych dokumentów
 • generowanie zestawień VAT dla rejestrów sprzedażowych, zakupowych lub obu
 • możliwość przeksięgowywania i rozliczania dokumentów księgowych między różnymi latami obrotowymi

     System e-Deklaracje
 • wysyłanie e-Deklaracji VAT(7,7K, UE) i PIT-11
 • pobieranie UPO
 • drukowanie UPO

    Elastyczny plan kont

 • podział na grupy kont
 • mechanizmy do tworzenia kont analitycznych dla kontrahentów i pracowników
 • import planu kont z poprzednich lat obrotowych
 • import / export planu kont w formacie XML
 • podgląd obrotów i sald kont
 • przeglądanie zapisów na kontach

    Księgi Handlowe

 • generowanie głównej księgi (dziennika księgowań) z podziałem na typy dokumentów
 • drukowanie druczków KP i KW oraz raportu kasowego
 • moduł druków przelewu dla kontrahentów, ZUS i US
 • centralne tabele kursowe walut
 • kompleksowy zestaw raportów księgowych
 • raport analizy zobowiązań i należności
 • generowanie bilansu otwarcia roku księgowego
 • generowanie bilansu przekształceń dla bilansu otwarcia
 • generowanie zamknięcia roku księgowego (przeksięgowania na konto(a) wynikowe)
 • definiowanie i drukowanie bilansu i rachunku zysków i strat (wariant porównawczy i kalkulacyjny)
 • generowanie potwierdzeń sald rozliczeń
 • generowanie wezwań do zapłaty
 • generowanie not odsetkowych
 • wystawianie not księgowych
 • wystawianie not obciążeniowych
 • automatyczne okresowe generowanie PK do leasingu, prenumeraty, polisy itp.


    Schematy automatycznego dekretowania na kontach księgowych

 • schematy księgowania dla faktur sprzedażowych i zakupowych
 • schematy księgowania dla umów o dzieło i zlecenie
 • schematy księgowania dla list płac
 • mechanizm duplikowania schematów księgowania
 • możliwość wykorzystywania schematów księgowania z poprzednich lat obrotowych

    Rozrachunki

 • obsługa rozrachunków dla wszystkich typów dokumentów księgowych
 • łatwy mechanizm rozliczania rozrachunków
 • mechanizm kontroli stopnia rozliczenia rozrachunków
 • kompleksowe raporty dotyczące rozrachunków

    Obsługa kadr i płac

 • schematy kalkulacji umów i list płac
 • możliwość wysyłania e-Umowy
 • kompleksowa ewidencja kadrowych danych pracowników
 • ewidencja umów zlecenie i umów o dzieło
 • dokumenty zapłat do umów (rachunki)
 • mechanizm ułatwiający księgowanie umów
 • przyjazny mechanizm tworzenia list płac
 • zautomatyzowane księgowanie list płac
 • kartoteki pracownicze (ewidencja wynagrodzeń)

    Obsługa kasy i banku

 • dowolna ilość obsługiwanych kas
 • dowolna ilość obsługiwanych rachunków bankowych
 • wielowalutowe kasy i rachunki bankowe
 • łatwy mechanizm wprowadzania wyciągów bankowych i raportów kasowych
 • możliwość rozliczania faktur sprzedażowych, zakupowych, umów i list płac
 • automatyczne generowanie rozrachunków i rozliczeń
 • rozliczanie wypłat walutowych wg kursu zgodnego z polityką FIFO
 • rozliczenia kasowo/bankowe z poziomu dokumentu

    Kompleksowa obsługa sprzedaży i fakturowania

 • wystawianie faktur handlowych VAT
 • walutowe faktury VAT
 • faktury korygujące

    Kompleksowa obsługa zakupowych faktur VAT

 • wielowalutowe faktury kosztowe
 • automatyczne tworzenie wpisów w rejestrach VAT i dekretów w Księdze Handlowej
 • zautomatyzowany mechanizm przyjmowania towarów na magazyn, na podstawie faktury zakupowej
 • możliwość przeliczania cen w walucie lokalnej na ceny w walucie obcej
 • mechanizm analizy stopnia rozliczenia rozrachunków za faktury
 • możliwość definiowania nowych stawek VAT
 • wyliczanie zwrotu Vat z zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i
  zwolnioną
 • moduł analiz zapisów w rejestrach VAT
    Kartoteka towarów i usług
 • dowolna ilość cenników (cenniki netto i brutto)
 • cenniki towarowe związane z walutą
 • grupy towarowe

      CRM - centrum wiedzy o kontrahentach i reprezentantach firmy

 • ewidencja kontrahentów i reprezentantów
 • ewidencja historii kontaktów z kontrahentami i reprezentantami
 • system notatek dla kontrahentów
 • mechanizm automatycznego przypominania o spotkaniach
 • sprawdzanie poprawności numeru NIP i REGON 
 • mechanizm cech pozwalający na zaawansowane wyszukiwane po zdefiniowanym zbiorze parametrów

 • programy linux i windows    Ewidencja środków trwałych

  • podział na grupy
  • uwzględnianie klasyfikacji ST
  • elastyczny mechanizm definiowania planu amortyzacji
  • możliwość wprowadzania dowolnego typu planu amortyzacji (liniowa, jednorazowa)
  • duplikowanie środka trwałego
  • księgowanie amortyzacji
  • podstawowe raporty związane ze środkami trwałymi

  programy dla linux i windows    Rejestry VAT

  • podział rejestrów na zakupowe i sprzedażowe
  • możliwość definiowania dowolnej ilości rejestrów VAT
  • możliwość ustalania kolejności wyświetlania rejestrów na listach wyboru (np. w Rejestracji dokumentów)
  • kompleksowe raporty dla rejestrów VAT, w tym raport zapisów w układzie kolumnowym
  • możliwość generowania raportów testowych
  • generowanie zestawień VAT dla rejestrów sprzedażowych, zakupowych lub obu
  • definiowanie nowych stawek VAT
  • wyliczanie zwrotu VAT z zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i
   zwolnioną

  programy dla firm linux i windows    Wypełnianie i wydruk deklaracji podatkowych

  • automatyczne wypełnianie deklaracji podatkowych VAT, CIT, PIT (schematy wypełniania)
  • obsługa dużej ilości wymaganych deklaracji podatkowych ( CIT, PIT, VAT)
  • duplikowanie deklaracji podatkowych
  • drukowanie serii deklaracji

     Obsługa delegacji i kilometrówki
 • ewidencja, wydruk i rozliczanie delegacji
 • ewidencja, wydruk kilometrówki
 • ewidencja i wydruk ryczałtów na przejazdy lokalne
 • operacje w walucie
 • dwukierunkowe rozpoznawanie tras przejazdów
 • ewidencja i wydruk poleceń wyjazdu na delegację

  Pozostałe funkcje programu
 • analiza logowań do programu
 • możliwość pracy w sieci LAN, Internet itp.
 • możliwość uruchomienia programu zdalnie wykorzystując oprogramowanie nxserver
 • możliwość eksportu danych z okien przeglądania do arkusza kalkulacyjnego i do formatu PDF
(Powrót do poprzedniej strony)
 
 
Copyright © 2018 LH Software Sp. z o.o. Sp. k. Wszelkie prawa zastrzeżone.