site map Mapa serwisu  contact Kontakt 
 
E-mail:  
Hasło:  
 
oprogramowanie dla firmrejestracja programy dla firmzapomniałem hasła oprogramowanie dla firm aktywacja konta
 


Filmy instruktażowe
FilmyLeftHand Mała Firma
pomoc
Film obrazuje w jaki sposób zainstalować program na systemie MS Windows. Podczas instalacji serwera bazodanowego Firebird na systemie Ms Vista należy ...
Film ilustruje w jaki sposób zainstalowac program na systemie Linuks....
Film obrazuje w jaki sposób zarejestrować program. Zalecane jest dodatkowo obejrzenie filmu [Pierwsze kroki z LeftHand]....
Film ilustruje przegląd zawartości menu modułów jednej z wersji programu....
Film obrazuje zasady ustawiania parametrów globalnych i parametrów dla poszczególnych modułów....
Film obrazuje jak najłatwiej nauczyć się korzystać z interfejsu graficznego użytkownika programu LeftHand....
Film pokazuje w jaki sposób należy w programie wprowadzać dokumenty księgowe w module Rejestracja dokumentów. ...
Film ilustruje w jaki sposób wystawiać deklarację podatkową...
Film ilustruje w jaki sposób należy w programie wystawiać dokumenty magazynowe. Obsługa modułów magazynowych jest pokazana na przykładzie dokmentów PZ...
Grupa filmów dotyczących obsługi różnych typów faktur sprzedażowych....
Film ilustruje zasady rejestrowania faktur zakupowych w dedykowanym module ułatwiącym późniejszą współpracę z modułami magazynowymi. Przykłady dotyczą...
Film obrazuje w jaki sposób wystawiać w programie zamówienia i jak na ich podstawie wystawiać faktury sprzedażowe....
W filmie zobrazowano jak parametryzować i generować odpowiednie raporty VAT....
Film dotyczy zasad konfiguracji drukarki fiskalnej i wystawiania i wydruku paragonów fiskalnych....
Film ilustruje w jaki sposób możliwe jest ułatwinie obsługi programu poprzez wykorzystanie dodatkowych mechanizmów wbudowanych w interfejs użytkownika...
Film zapoznaje z elementami, które koniecznie należy sprawdzić podczas otwierania nowego roku w firmie....
Grupa filmów dotyczących modułu not odsetkowych....
Film obrazuje w jaki sposób wystawiać w programie noty korygujące do faktur zakupowych z dedykowanego modułu i z Rejestracji dokumentów....
Film ilustruje korzystanie z modułu analizy niezapłaconych faktur sprzedażowych i zakupowych oraz takich faktur, których termin płatności zbliża się d...
Film ilustruje w jaki sposób korzystać ze zautomatyzowanego nakładkowego modułu do obsługo operacji kasowych i bankowych. Użytkownik pozna różne metod...
Zasady generowania wydruków w formacie PDF...
Grupa filmów ilustrująca zasady korzystania z modułów płacowych...
Film ilustruje zasady generowania raportów k.p.i r....
Film ilustruje zasady generowania remanentów magazynowych w firmie....
Film ilustruje jak wydrukować tabelę amortyzacyjną środków trwałych za dany okres lub rok....
Film ilustruje jak definiować tabelę kursową, jak pobierać kursy i jak korzystać z danych zawartych w tabeli kursowej...
Film ilustruje w jaki sposób wprowadzać dokument ksiegowy do k.p.i r. i do rejestrów VAT...
Film ilustruje jak wygenerować raport stanów magazynowych z wyszczególnieniem cen w wybranych cennikach....
Film ilustruje w jaki sposób wystawić zamówienie do dostawcy towaru....
Film ma pokazać w jaki sposób używać Wizzarda początkowego, służącego do parametryzacji większości definicji wymaganych do prawidłowej i komfortowej p...
Film ilustruje zasadę używania panela szybkich akcji, najczęściej wykonywanych w konkretnym module programu....
Film ilustruje działanie modułu służącego do analizowania i grupowania zapisów w rejestrach VAT oraz zapisów operacji k.p.i r. dokumentów księgowych....
Film ilustruje w jaki sposób działa mechanizm generowania przypomnień o kontaktach do wykonania...
Film ilustruje w jaki sposób definiować w programie grupy uprawnień do poszczególnych modułów lub funkcji modułów. Zobrazowane jest również zdefiniowa...
Film ilustruje w jaki sposób wykonać zmianę danych firmy w sytuacji, gdy np. zmianie ulega siedziba firmy, jej nazwa lub nip i konieczne jest drukowan...
Grupa filmów obrazujących zasady obsługi modułów służących do ewidencji, rozliczania i wydruku delegacji i kilometrówek...
Film instruktażowy dotyczy zasad obsługi debetowych rachunków bankowych w dedykowanym module rozliczeniowym kasa/bank....
Film instruktażowy dotyczy zasad wybierania operacji kpir dla poszczególnych pozycji rejestrowanej faktury zakupowej w module dedykowanym [Faktury VAT...
Film instruktażowy dotyczy zasad generowania remanentu magazynowego i wprowadzania go do kpir jako roczny remanent początkowy lub końcowy....
Film instruktażowy dotyczący obsługi modułów pozwalających na przygotowanie słowników tłumaczeń i generowania tłumaczeń raportów i wydruków na wybrane...
Film instruktażowy dotyczy zasad rejestracji zagranicznych unijnych faktur zakupowych....
Film instruktażowy dotyczy zasad wyszukiwania dokumentów typu faktury, dokumenty księgowe, magazynowe, kontrahencie, towary itp. po pozycjach lub dany...
Film instruktażowy dotyczy zasad zarządzania dostępem do mechanizmu rozliczania faktur sprzedażowych, zakupowych i rachunków z poziomu okna tych moduł...
 
Copyright © 2018 LH Software Sp. z o.o. Sp. k. Wszelkie prawa zastrzeżone.