site map Mapa serwisu  contact Kontakt 
 
E-mail:  
Hasło:  
 
oprogramowanie dla firmrejestracja programy dla firmzapomniałem hasła oprogramowanie dla firm aktywacja konta
 


Filmy instruktażowe
FilmyLefthand Pełna Księgowość
pomoc
Film obrazuje w jaki sposób przeprowadzić proces instalacji programu LeftHand na systemie Windows. Zalecane jest również obejrzenie filmu [Pierwsze kr...
Film obrazuje w jaki sposób przeprowadzić proces instalacji programu LeftHand na systemie Linuks....
Dowiemy się w jaki sposób wykonać rejestrację programu. Zalecane jest również zapoznanie się z filmem [Pierwsze kroki z LeftHand]...
Film ilustruje przegląd menu modułów przykładowej wersji programu LeftHand. ...
Film ilustruje zasady parametryzowania ustawień globalnych programu i ustawień poszczególnych modułów....
Film ilustruje zasady bezproblemowego poruszania się po oknach programu, pokazuje w jaki sposób wprowadzać dane i je edytować oraz korzystać z systemu...
Film ilustruje w jaki sposób w module Rejestracji Dokumentów wprowadzać dowody księgowe, dane do rejestrów VAT i jak dekretować dokumenty....
Film ilustruje w jaki sposób zarządzać planem kont - jak go modyfikować, jak importować z pliku i poprzedniego roku i jak wyszukiwać w nim dane...
Film ilustruje w jaki sposób w module Rejestracja dokumentów należy wprowadzać dokument księgowe oraz jak definiować dla nich rozrachunki...
Film ilustruje w jaki sposób można w module Rejestracja dokumentów rejestrować wyciagi bankowe i raporty kasowe jako dowody księgowe i rozliczać odpow...
Grupa filmów dotyczących obsługi modułu Deklaracje podatkowe...
Film ilustruje korzystanie z modułu analizy niezapłaconych faktur sprzedażowych i zakupowych oraz takich faktur, których termin płatności zbliża się d...
Grupa filmów z zakresu obsługi kartoteki towarów i usług...
Film ilustruje przykłady wprowadzania dokumentów magazynowych PZ i WZ....
Grupa filmów ilustrujących w jaki sposób definiować: waluty, sposoby płatności, linie fakturowe (numeracyjne), lata obrotowe ...
Grupa filmów ilustrujących obsługę modułów związanych z fakturami sprzedażowymi...
Film ilustruje jak rejestrować w programie faktury zakupowe w dedykowanym module. Faktury kosztowe powinny być wprowadzane w omawianym module szczegól...
film ilustruje jak wystawiać zamówienia na towary i usługi (zamówienia do naszej firmy) oraz jak wystawiać faktury na ich podstawie....
Film ilustruje w jaki sposób wprowadzić w programie środek trwały i jak definiować jego plan amortyzacji....
Film ilustruje w jaki sposób generować w programie raporty dotyczące rejestrów VAT...
Film ilustruje w jaki sposób generować raporty księgowe (dla kont księgowych) oraz raporty dla rozrachunków...
Film ilustruje w jaki sposób definiować i wykorzystywać schematy automatycznego dekretowania dokumentów księgowych....
Grupa filmów ilustrujących w jaki sposób korzystać z modułów kadrowych i płacowych w programie....
Film ilustruje w jaki sposób dokonac konfiguracji drukarki fiskalnej w programi i jak wystawiać i drukować paragony fiskalne....
Film ilustruje w jaki sposób należy doknać zamknięcia biezącego roku obrotowego i otwarcia nowego. W filmie pokazano również jak można zdefiniować w p...
Film ilustruje zasady używania dodatkowych mechanizmów ułatwiających obsługę programu: skrótów klawiszowych, niesekwencyjnego przechodzenia międzie el...
Film ilustruje w jaki sposób korzystać ze zautomatyzowanego nakładkowego modułu do obsługo operacji kasowych i bankowych. Użytkownik pozna różne metod...
Grupa filmów dotyczących obsługi not odsetkowych...
Film obrazuje w jaki sposób wystawiać w programie noty korygujące do faktur zakupowych z dedykowanego modułu i z Rejestracji dokumentów....
Film ilustruje w jaki sposób wygenerować dokument bilans otwarcia dla kolejnego roku działalności firmy....
Zasady generowania wydruków w formacie PDF...
Film ilustruje w jaki sposób zdefiniować parametry księgowe środków trwałych a następnie jak księgować amortyzację za dany okres....
Film pokazuje w jaki sposób tworzyć schemat dekretacji dla dokumentów magazynowych, jak opisać parametry księgowe dla poszczególnych pozycji towarowyc...
Film ilustruje w jaki sposób zadekretować raport dobowy sprzedaży na paragonach zbiorczo i z podziałem na poszczególne pozycje na paragonach....
Film ilustruje jak zdefiniować schemat generowania bilansu i rachunku zysków i strat oraz jak na ich podstawie wygenerować odpowiednie raporty....
Film ilustruje zasady generowania remanentów magazynowych w firmie....
Film ilustruje jak definiować tabelę kursową, jak pobierać kursy i jak korzystać z danych zawartych w tabeli kursowej...
Film ilustruje jak wygenerować raport stanów magazynowych z wyszczególnieniem cen w wybranych cennikach....
Film ilustruje w jaki sposób wystawić zamówienie do dostawcy towaru....
Film ma pokazać w jaki sposób używać Wizzarda początkowego, skłużącego do parametryzowania większości definicji wymaganych do prawidłowej i komfortowe...
Film ilustruje zasadę używania panela szybkich akcji, najczęściej wykonywanych w konkretnym module programu....
Film ilustruje działanie modułu służącego do analizowania i grupowania zapisów w rejestrach VAT dokumentów księgowych....
Film ilustruje w jaki sposób działa mechanizm generowania przypomnień o kontaktach do wykonania...
Film ilustruje w jaki sposób definiować w programie grupy uprawnień do poszczególnych modułów lub funkcji modułów. Zobrazowane jest również zdefiniowa...
Film ilustruje w jaki sposób wykonać zmianę danych firmy w sytuacji, gdy np. zmianie ulega siedziba firmy, jej nazwa lub nip i konieczne jest drukowan...
Grupa filmów obrazujących zasady obsługi modułów służących do ewidencji, rozliczania i wydruku delegacji i kilometrówek...
Film instruktażowy dotyczy obsługi debetowych rachunków bankowych w module dedykowanym kasa/bank....
Film instruktażowy dotyczący obsługi modułów pozwalających na przygotowanie słowników tłumaczeń i generowania tłumaczeń raportów i wydruków na wybrane...
Film instruktażowy dotyczy zasad rejestracji zagranicznych unijnych faktur zakupowych....
Film instruktażowy dotyczy zasad wyszukiwania dokumentów typu faktury, dokumenty księgowe, magazynowe, kontrahencie, towary itp. po pozycjach lub dany...
Filmy instruktażowe pokazujące w jaki sposób importować i księgować wyciągi bankowe dostarczone w postaci plików CSV i MT940...
 
Copyright © 2018 LH Software Sp. z o.o. Sp. k. Wszelkie prawa zastrzeżone.